Klima mění Česko - nový pořad České televize

Na obrazovkách České televize startuje nový pořad o změně klimatu. Nový cyklus České televize "Klima mění Česko", ve kterém dostává prostor CzechGlobe, se snaží ukázat, že klimatická změna nepředstavuje pouze hrozbu, ale je i velkou příležitostí, jak zlepšit různé oblasti lidského života.

O Týden vědy a techniky v CzechGlobe byl zájem

Ústav výzkumu globální změny AV ČR patří mezi instituce, které se pravidelně zapojují do největšího vědeckého festivalu „Týden vědy a techniky“ pořádaného Akademií věd ČR. Také v letošním roce jsme pro zájemce připravili Den otevřených dveří, v průběhu kterého si návštěvníci mohli prohlédnout vybraná pracoviště a navštívit některou z pěti zajímavých přednášek.

4. setkání partnerů projektu DriDanube

Ve dnech 10. – 12. října 2018 se v Bukurešti uskutečnilo 4. setkání partnerů projektu DriDanube.  Cílem tohoto projektu je zvýšit kapacitu podunajského regionu řešit rizika spojená se suchem a jeho očekávaným výsledkem je zlepšit reakci na mimořádné situace týkající se sucha a spolupráci mezi provozními a rozhodovacími orgány v dunajském regionu na národní i regionální úrovni.

Součástí programu 4. setkání byla také prezentace týmu CzechGlobe. Monika Bláhová, Jiří Jakubínský a Kristina Trávníčková partnerům představili výstupy za poslední období a zapojili se do diskuze o možném pokračování spolupráce. 

Týden vědy a techniky 2018

Osmnáctý ročník Týdne vědy a techniky – největšího vědeckého festivalu v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a vědecké kavárny se bude konat ve dnech 5. – 11. listopadu 2018. Velkým tématem letošního ročníku bude výročí vzniku První československé republiky. Do akce se jako každoročně zapojí také CzechGlobe, a to Dnem otevřených dveří a popularizačními přednáškami pro školy, studenty a širokou veřejnost.

CzechGlobe je součástí další výzkumné infrastruktury na Cestovní mapě ESFRI

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) prezentovalo během konference konané 11. září ve Vídni Cestovní mapu (Roadmap) Evropských výzkumných infrastruktur pro rok 2018. Roadmap ESFRI zahrnuje na základě celoevropských priorit výzkumné infrastruktury, které budou splňovat dlouhodobé potřeby evropských výzkumných komunit. Mezi tyto výzkumné infrastruktury se nově zařazuje také  eLTER RI - Integrovaná evropská výzkumná infrastruktura pro dlouhodobý výzkum ekosystémů, kritických zón a socioekologických systémů.

VĚDCI Z CZECHGLOBE V ČASOPISE NATUR COMMUNICATION

Časopis Nature Communication zveřejnil výsledky studie mezinárodního vědeckého týmu vedeného profesorem Ulfem Büntgenem z University of Cambridge, jenž působí také v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který se podílel na řešení projektu COSMIC. Vědci se zabývají izotopovou analýzou letokruhů stromů, která slouží ke kvantitativní rekonstrukci klimatu, využívá se  v paleoklimatologii, ale také archeologii a dalších environmentálních vědách.

Quo vadis, Scientia? - Věže pro uhlík

Ve dnech 11. - 13. září 2018 se bude konat “Třetí vědecká konference ICOS“ celoevropské výzkumné infrastruktury Integrovaný systém pro sledování uhlíku (Integrated Carbon Observation System), zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy.

Jako doprovodný program konference se v  Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR uskuteční výstava fotografií „Věže pro uhlík“ světově uznávaného finského fotografa Konsty Punkky, který se specializuje na fotografování přírody, a který pro ICOS svým uměleckým pohledem vytvořil soubor fotografií monitorovacích stanic infrastruktury ICOS ze všech dvanácti členských zemí. Výstavu doplní rovněž snímky českých stanic zahrnutých v ICOS autorů Mariana Pavelky, Gabriely Vítkové, Vlastimila Hanuše a Jiřího Duška z ÚVGZ. Vernisáž výstavy proběhne 10. září 2018 a výstava potrvá do 21. září 2018. 

Festival vědy 2018

Dne 5. září se na pražském Vítězném náměstí uskuteční další ročník Festivalu vědy - populárně vědecké akce pro širokou veřejnost. Letošním hlavním tématem jsou technologie, které hýbou světem.

V rámci doprovodného programu se do Festivalu vědy zapojí také CzechGlobe. Profesor Zdeněk Žalud a doktor Alexander Ač budou hosty veřejné debaty „Sucho a vedro – můžeme si za to sami?“, která se uskuteční 5. září od 17:00 hod. v Ballingově sále Národní technické knihovny.

Sucho zasáhlo již 92% území České republiky

V tomto týdnu došlo k prohloubení sucha na území České republiky. Více než 92 % území trpí suchem a dokonce na 63 % je stav výjimečný nebo extrémní. Rozloha sucha je v tomto roce zatím nejvyšší. Nejhorší situace je v severní části jižní Moravy a Vysočiny. Taktéž největší sucho je pozorováno ve východních a severních Čechách. Většina agronomických oblastí republiky zažívá extrémní sucho. Tato situace přispěla k výraznému zhoršení kondice vegetace a také nižších výnosech, které hlásí prakticky všichni z více než 200 zpravodajů z 64 okresů. V tomto týdnu se bude sucho dále prohlubovat a dosáhne svých nových maxim. Tento růst zastaví až příchod studené fronty ke konci týdne.

Tisková zpráva je ke stažení zde (1,9 MB)

Vědci zkoumají na Bílém Kříži vliv sucha

Sucho a oxid uhličitý. Problémy, které se v budoucnu dotknou i ekosystému v Česku. Globální změny klimatu a jejich vliv na přírodu zkoumají vědci na Bílém Kříži v Beskydech. Právě tam, 900 metrů nad mořem, je už dvacet let unikátní experimentální ekosystémová stanice. Nová měření a vzorky tam odebírali vědci z CzechGlobe záměrně v těchto dnech – po měsíci extrémních teplot.
Reportáž České televize z pracoviště na Bílém Kříži je ke zhlédnutí zde

CzechGlobe se účastní kampaně ESA FLEXSense

Od začátku června je letadlo CzechGlobe se senzory HyPlant(FZJ), TASI-600 a LMS-Q780 součástí rozsáhlé kampaně Evropské kosmické agentury ( ESA)  FLEXSense zaměřené na podporu budoucí satelitní mise FLEX. Sběr dat  probíhá na území  Itálie, Německa, Francie, Švýcarska a Španělska. Do kampaně jsou zapojeny také další týmy  s leteckými obrazovými senzory APEX (UZH), AVIRIS NG (NASA) nebo senzory pro analýzu atmosférických plynů (METAIR).

Smlouva o spolupráci s University of Panama

Za účasti ministra životního prostředí Panamy  dne 25. 6. 2018 v Panamě podepsali  prof. Michal V. Marek – ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR a Dr. Eduardo Flores Castro – rektor University of Panama Smlouvu o vzájemné spolupráci. Ta se týká především rozvíjení spolupráce v rámci společné Eddy -kovarianční stanice zkoumající toky skleníkových plynů v tropickém ekosystému střední Ameriky, výzkumných, projektových a vzdělávacích aktivit. Smlouva navazuje na dlouhodobou spolupráci s panamskými kolegy a memorandum o spolupráci podepsaném na začátku roku 2013.

RNDr. Jan Květ získá cenu za vědeckou literaturu

RNDr. Jan Květ jako jeden z autorů knihy „Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání“ dnes získá  Cenu Josefa Hlávky za odbornou a vědeckou literaturu za rok 2017. 

Cena Josefa Hlávky je udělována společně Nadací Český literární fond a Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových za původní v České republice publikovanou knižní práci z oblasti vědecké a odborné literatury. Jedná se o prestižní ocenění, jediné svého druhu v této literární oblasti v České republice.

Odborná publikace „Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání“ představuje první české původní souhrnné zpracování problematiky mokřadů. Kromě obecné charakteristiky zahrnuje popis hlavních typů přímořských i vnitrozemských mokřadů včetně mělkých vod a lesů mokrých stanovišť, přičemž hlavním tématem jsou mokřady České republiky.

Velvyslanec Státu Izrael navštívil CzechGlobe

11. června 2018 navštívil ÚVGZ velvyslanec Státu Izrael v České republice pan Daniel Meron. Setkal se s vedením ústavu a se zástupci vědeckých pracovníků. Během krátké návštěvy ředitel ústavu Michal Marek představil ÚVGZ, jeho vědecké zaměření a zvláštní pozornost věnoval projektům mezinárodní spolupráce a propojení s evropskými výzkumnými infrastrukturami.

CzechGlobe součástí globální studie o vlivu změny klimatu na výskyt povodní typu GLOF

Povodně typu GLOF (glacial lake outburst flood) vznikají protržením či přelitím hráze ledovcového jezera. Tyto povodně jsou specifické nízkou frekvencí výskytu, avšak vysokou extremitou. Kulminační průtoky povodní typu GLOF mohou mnohanásobně převyšovat kulminační průtoky „klasických“ hydrometeorologicky podmíněných povodní a představují tak významný rizikový proces, zejména ve velehorském prostředí, kde dochází k ústupu zalednění, vývoji a vzniku ledovcových jezer. Porozumění časoprostorovým vzorům výskytu těchto událostí je klíčem k jejich efektivnějšímu managementu.

CzechGlobe se podílel na organizaci workshopu v Zambii

V rámci mezinárodního projektu SEACRIFOG (Supporting EU-African Cooperation on Research Infrastructures for FOod security and Greenhouse gas observations, https://www.seacrifog.eu/)  CzechGlobe  v Zambii spoluorganizoval workshop, který byl zaměřený na tři klíčová témata: (i) změny využití území a důsledky pro potravinovou bezpečnost, (ii) monitoring skleníkových plynů a mitigace a (iii) budování kapacit pro výše uvedené oblasti.

Evropská špička klimatologie v CzechGlobe

Ve dnech 2. – 3. května 2018 Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe hostil druhé „Valné shromáždění projektu C3Surf“.

Projekt C3Surf je projekt řešený v rámci Copernicus Climate Services (http://surfobs.climate.copernicus.eu/). CzechGlobe je součástí širšího konsorcia tvořeného meteorologickými ústavy z Nizozemí, Německa, Švýcarska, Norska, Rakouska, Maďarska, které jsou jednotně zaštítěny organizací evropských národních meteorologických služeb EUMETNET, a University of East Anglia (UEA). CzechGlobe v tomto projektu zastupuje Oddělení klimatického modelování.

Shromáždění v CzechGlobe koncentrovalo evropskou špičku v oboru klimatologie včetně prof. Phila Jonese z UEA, který je hlavním tvůrcem CRU globální teplotní řady. Akce se dále zúčastnili správci ECA&D databáze klimatologických pozorování a tvůrci E-OBS gridového datasetu, experti z Norska, Maďarska, Švýcarska, Rakouska, kteří mimo jiné vytvářejí národní datasety (gridované produkty).

Národní zemědělské muzeum v Praze nabídne cyklus přednášek na téma vody a půdy

Vysychání půdy, záplavy, snižující se úrodnost nebo rybníky plné sinic – také této problematice křehké rovnováhy mezi zemědělskou produkcí a zdravou krajinou se bude věnovat šest podvečerních přednáškových bloků nazvaných Voda a půda jako společenské dilema. Přednáškový cyklus začíná v Národním zemědělském muzeu v Praze ve čtvrtek 26. dubna.

O zadržování vody v krajině, způsobech hospodaření, nečekaných změnách počasí i o mimoprodukční roli zemědělské krajiny budou v Národním zemědělském muzeu v Praze přednášet odborníci z univerzit, výzkumných institucí i přímo ze zemědělské praxe. Jedním  přednášejících bude také profesor Zdeněk Žalud z CzechGlobe. Jeho přednášku „Klima a krajina: Z partnerů soupeři“  můžete navštívit 31. května.

CzechGlobe se podílí na organizaci mezinárodního vědeckého sympozia

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe se společně s Evropskou asociací pracovišť dálkového průzkumu Země (EARSeL) podílí na organizaci 11. ročníku mezinárodního vědeckého sympozia o hyperspektrálním leteckém a satelitním snímkování.

Na sympoziu s dlouholetou tradicí, které se bude konat v Brně ve dnech 6. – 8. února 2019, se očekává účast více než dvou stovek účastníků z řad vědců, studentů i zástupců firem.

Více se o akci dozvíte v letáku a na webových stránkách sympozia.

The 3rd ICOS Science Conference

Ve dnech 11. – 13. září 2018 se v Praze bude konat mezinárodní vědecká konference “The 3rd ICOS Science Conference”, na jejíž organizaci se podílí  Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe.

Na konferenci se očekává účast 350 vědců z celého světa. Ti budou diskutovat o aktuálních tématech v oblasti výzkumu skleníkových plynů, biogeochemických cyklů a změny klimatu, o budoucích vědeckých výzvách a směřování výzkumu v těchto oblastech.

Informace o konferenci (registrace, témata, abstrakty) jsou k dispozici zde

Portál Intersucho.cz je dnes nejdůležitějším zdrojem praktických informací o suchu

Od roku 1992 se 22. březen slaví jako Světový den vody. „Záminkou“ k jeho vyhlášení byl fakt, že na světě už více než miliarda lidí neměla dostatek pitné vody. Tehdy se zdálo, že střední Evropy se tento problém příliš netýká. Změny klimatu i krajiny však způsobily, že v 21. století je sucho a nedostatek vody i aktuální hrozbou v České republice.

V České republice sice nezaznamenáváme zvýšení nebo snížení ročního úhrnu srážek, ale projevují se změny v jejich distribuci – za rok sice naprší stejné množství vody, ale srážkových dnů je méně. Kde bude sucho největší a které oblasti na tom budou naopak relativně dobře? Detailní informace lze získat na portálu www.intersucho.cz , který je dnes nejdůležitějším zdrojem praktických informací. Za tímto portálem stojí tým profesora Miroslava Trnky z CzechGlobe.

Den otevřených dveří na Atmosférické stanici

Dne 24. března 2018 od 9 do 14 hodin proběhne na Atmosférické stanici v Křešíně u Pacova Den otevřených dveří, který se bude se konat u příležitosti Světového dne vody (22.3.) a Světového meteorologického dne (23.3.)
Návštěvníci budou mít příležitost  seznámit se  s činností stanice a jejím technickým vybavením.

Stanice je určená zejména ke sledování koncentrace a dálkového přenosu skleníkových plynů, které se provádí v rámci mezinárodního projektu ICOS,  a ke studiu aerosolů, jimiž se zabývá projekt ACTRIS. Společně s Observatoří Košetice ČHMÚ a další infrastrukturou je součástí Národní atmosférické observatoře Košetice, která se věnuje monitoringu  znečišťujících látek v ovzduší.

Alexander Ač hostem pořadu FOKUS Václava Moravce

Tématem pořadu FOKUS Václava Moravce vysílaného 13. března byla VODA. Voda pokrývá 70 – 75% zemského povrchu a je nejdůležitější komoditou. Přístup k pitné vodě stále nemá 1 miliarda lidí a podle zdrojů OSN používají téměř 2 miliardy lidí kontaminovanou vodu. Jak si vody vážíme a jak s ní hospodaříme? Kolik vody potřebuje člověk k životu a kolik k životu pohodlnému? Způsobí sucho války a další stěhování národů? Jaký je voda sluha a jaký pán?

Také o těchto otázkách diskutovali hosté pořadu. Jedním z diskutujících byl kolega Dr. Alexander Ač, který v části pořadu „Samá voda“ hovořil o důsledcích probíhající klimatické změny na vodní zdroje, vzestup hladin oceánů v souvislosti s táním ledovců a také na rizika sucha.

Pořad je ke shlédnutí zde

Výsledků CzechGlobe si všímá i americký zpravodajský server Huff Post

Americký zpravodajský server Huff Post uveřejnil článek o rozšiřování národních parků v Chile. V souvislosti s ochranou přírody zde vzniklo pět nových parků a tři stávající byly rozšířeny. Nově chráněná území představují plochu 10 milionů hektarů, což je téměř srovnatelné s velikostí Švýcarska.

Jako protipól tohoto opatření článek zmiňuje situaci v USA, kde Trumpova administrativa naopak hodlá z ekonomických důvodů v některých chráněných oblastech povolit těžbu surovin a dřeva.

V těchto souvislostech článek cituje i Jana Daňka z CzechGlobe - hlavního autora studie, kde se uvádí, že 25 největších chráněných oblastí ČR poskytuje prostřednictvím ekosystémových služeb společnosti každoročně přínos v objemu 63 miliard dolarů (51 miliard EUR), což je více než čtvrtina našeho HDP. Tyto částky nejsou zahrnuty do tradiční ekonomiky, ale podporují ekonomické procesy.

Článek ke stažení zde

Prof. Marek převzal Cenu města Brna

Ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe prof. Michal V. Marek  byl mezi patnácti osobnostmi, které 30. ledna převzaly z rukou prvního náměstka primátora Petra Hladíka Cenu města Brna. Prof. Marek jako zakladatel evropského centra excelence si odnesl cenu v oblasti přírodních věd.

Více informací zde a zde

Sborník z konference „Quo vaditis“

V říjnu loňského roku CzechGlobe pořádal mezinárodní konferenci „Quo vaditis agriculture, forestry and society under global change“. Sborník příspěvků z konference je  nyní ke stažení zde

CzechGlobe získal projekt na podporu excelentního výzkumu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky výzvy pro Excelentní výzkum v prioritní ose 1  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, kde náš projekt „SustES - Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních podmínkách“ skončil v konkurenci 130 podaných projektových návrhů na celkovém druhém místě. Spolu s dalšími čtrnácti projekty byl v první fázi výběru vybrán k financování. Pětiletý projekt významně napomůže finančnímu zajištění instituce i po roce 2020, kdy se očekává postupný propad financování vědy a výzkumu z veřejných prostředků.

Konference „Monitoring a hodnocení dopadů zemědělského sucha v ČR“

Dne 14. listopadu 2017 se v Kongresové hale C Brněnského výstaviště bude konat konference „Monitoring a hodnocení dopadů zemědělského sucha v ČR – setkání s praktickými experty portálu Intersucho.cz“.

Konference se bude věnovat hodnocení dopadů sucha pozorovateli; předpovědi počasí a využití bonusové agrometerorologické předpovědi zpravodaji; potenciální roli systému respondentů při odškodnění za sucho v roce 2017;  novinkám roku 2017 – časné prognóze výnosu a sledování vývoje a dopadů sucha v Podunají a také budovanému systému sledování sucha na úrovni obcí s rozšířenou působností.

Týden vědy a techniky 2017 – program v CzechGlobe

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice. Jeho součástí jsou přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Sedmnáctý ročník se uskuteční v termínu 6.–12. listopadu 2017 a jako každoročně se do něj zapojí také CzechGlobe. Pro všechny, kteří mají zájem seznámit se s našimi výzkumnými aktivitami, jsme připravili následující program:

Předsedkyně Akademie věd navštívila CzechGlobe

Dne 17. října předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová společně s místopředsedou AV ČR Dr. Zdeňkem Havlasem navštívili pracoviště Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). CzechGlobe – evropské centrum excelence se tak zařadil mezi akademické instituce, které prof. Zažímalová  po nástupu do funkce v rámci svých cest po akademických pracovištích navštívila.

Svou cestu neomezila pouze na návštěvu sídla instituce v Brně, kde si prohlédla metabolomickou a izotopovou laboratoř, ale využila ji jako příležitost navštívit terénní experimentální pracoviště, která tvoří moderní vědeckovýzkumnou infrastrukturu jednoho z center excelence pod hlavičkou Akademie věd. S výzkumnými aktivitami se tak mohla seznámit na Atmosférické stanici v Křešíně a Experimentální stanici v Domaníku, Experimentální stanici v Lanžhotě si prohlédla z paluby letounu Cessna, který CzechGlobe provozuje jako Leteckou laboratoř dálkového průzkumu Země.

Návštěvu prof. Zažímalové monitoroval také portál Akademie věd, článek je ke stažení zde

Aktivity CzechGlobe v programu Copernicus

Copernicus  je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti. Jeho cílem je poskytovat včas a přesně informace a podpořit tak rozhodování v těchto oblastech. Copernicus zajišťuje vlastní evropskou kapacitu pro pozorování Země a je považován za evropský příspěvek programu GEOSS.

Do programu je svými projekty zapojen také CzechGlobe. Jeho zástupci byli mezi čtyřiceti evropskými odborníky, kteří se v tomto týdnu v Praze zúčastnili workshopu C3S Attribution, a diskutovali zde o nastavení služby Climate Change.

Akce proběhla za značné mediální podpory. Hostem Studia 6 ČT 24 byl Petr Štěpánek z CzechGlobe, který k danému tématu poskytl rozhovor . Workshopu o evropské klimatické službě se věnovalo také Studio ČT24, pro které se k připravované aktivitě vyjádřili Juan Garces de Marcilla, ředitel služeb evropského programu Copernicus a Petr Skalák z CzechGlobe. Záznam reportáže je ke stažení zde , stopáž od 16:10 min.

Experimentální stanice na Bílém Kříži námětem reportáží ČT24

Ve dnech 2. – 4. října se ve Velkých Karlovicích konala mezinárodní konference „Quo vaditis agriculture, forestry and society under Global Change?“

Více než sto účastníků  zde prezentovalo a diskutovalo své poznatky o dopadech globální změny na zemědělství, lesnictví  i socio-ekonomickou sféru. Součástí konference byla exkurze na Experimentální ekosystémové stanici na Bílém Kříži, kde se této problematice již 20 let věnujeme.

Experimentální stanice uprostřed lesa patří mezi unikátní pracoviště a život beskydského lesa dokáže analyzovat i do těch nejmenších detailů. Zaujala proto nejen účastníky konference, ale stala se i námětem reportáží  zpravodajství České televize. Přímý vstup profesora Michala V. Marka pro Studio 6 ČT24 je ke stažení zde , stopáž 1:50 – 8:25, reportáž z pracoviště na Bílém Kříži je k dispozici zde

Michal V. Marek hostem pořadu Fokus Václava Moravce

Co se skrývá v lese? Kolik stojí strom? Je moudré proti přírodě bojovat? Také o tom se diskutovalo v pořadu Fokus Václava Moravce vysílaného z křivoklátských lesů v úterý 5. září. Jedním z hostů pořadu,  tematicky rozděleného do kapitol „Soumrak lesa“, „Člověk v divočině“ a „Česko subtropické“,  byl profesor Michal V. Marek.

Les patří k nejsložitějším a nejkomplexnějším suchozemským ekosystémům. V České republice lesy zabírají třetinu území a jsou ohrožovány klimatickou změnou. Lesy uctíváme a zároveň je devastujeme. Veřejnost je v současnosti ochotna platit pouze za produkci dříví. Jde to však i jinak - názory odborníků, které v pořadu zazněly, jsou ke zhlédnutí  zde , prof. Marek – stopáž od 62:20

Laserový paprsek bude měřit koncentraci aerosolů nad Vysočinou

V období od 15. 8. do 15. 9. bude na Národní atmosférické observatoři Košetice, jejíž součástí je Atmosférická stanice v Křešíně u Pacova patřící Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), probíhat mezinárodní měřící kampaň zaměřená na zmapování koncentrace aerosolů ve vertikálním profilu atmosféry.

Do kampaně mezinárodního projektu ACTRIS, na které se kromě CzechGlobe budou podílet Ústav chemických procesů, Český hydrometeorologický ústav a Ústav pro výzkum troposféry v Lipsku,  se zapojí několik typů lidarů -  přístrojů měřících zpětný odraz pulzů laserového paprsku od částic přítomných v atmosféře. Měření bude doplněno o data získaná z dalších přístrojů umístěných na vysokém meteorologickém stožáru. Po dobu měření bude zejména po setmění pozorovatelný zelený laserový paprsek mířící vzhůru.

Vědci objasnili příčiny hladomoru v Evropě v 9. století

Časopis „The Economist“ si všímá práce širokého týmu sestaveného prof. Ulfem  Büntgenem (CzechGlobe), který izotopovou analýzou v kombinaci s dalšími technikami objasnil příčinu studených let a hladomoru v Evropě v první polovině 9. století, známého z dobových kronik. Podle prof.  Büntgena stojí za touto dočasnou změnou klimatu mohutný výbuch sopky Katla na Islandu, o které dosud neexistoval žádný záznam.

Díky povodni z roku 2003 se 35 km od zmiňované sopky odkryly zbytky lesa z 9. století  a ty se ukázaly být důležitým materiálem pro rekonstrukci historických událostí souvisejících s klimatem. Izotopová analýza letokruhů odhalila dvojnásobné množství radioaktivního izotopu uhlíku 14C  v letokruzích stromů v konkrétním roce a porovnání s další popsanou historickou událostí ukázalo, že k erupci sopky došlo v roce 822. Právě tento výbuch způsobil protržení a tání ledovce nad sopkou a následná povodeň les „pohřbila“.

Celý článek je k dispozici zde

Vláda jedná o koncepci ochrany před suchem

Jedním z bodů dnešního jednání vlády je návrh Koncepce ochrany před následky sucha pro území České republiky, který předkládají ministr zemědělství a ministr životního prostředí. Koncepční materiál vznikl jako reakce na aktuální výskyt epizod sucha. Přináší mj. rozsáhlou analýzu situace se zdroji pitné vody, která dosud v ČR chyběla, a návrhy konkrétních opatření.

Pro Studio ČT24 se k otázkám, na jaké změny se musí ČR připravit a jaká opatření by měl stát přijmout, vyjádřil profesor Miroslav Trnka.

Rozhovor je ke stažení zde , stopáž 12:15 – 21:12 min

Premiér Sobotka navštívil CzechGlobe

21. července navštívil pracoviště CzechGlobe premiér Bohuslav Sobotka.  V průběhu jednání s vědeckými pracovníky z CzechGlobe, kterého se zúčastnili také zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva zemědělství ČR a Agrární komory ČR, se hovořilo především o naléhavém tématu probíhající  klimatické změny.

Klimatická změna se ve světě projevuje různými způsoby, v České republice je jejím zásadním a nejvýraznějším projevem sucho. V této souvislosti se hovořilo o projektu Intersucho, který kromě monitoringu využívaného především státní správou, přináší také předpovědi důležité pro sektor zemědělství.

Šance pro Pařížskou dohodu o změně klimatu

Na pátý pokus včera poslanci dali šanci Pařížské dohodě o změně klimatu. Podpořili ji v prvním čtení a hlasovat o ni budou ještě v září.

Tématu se v průběhu celého dne věnovala média. Prostor vyjádřit se dostali také kolegové z CzechGlobe - dr. J. Kolman ve Studiu 6 ČT 24 , prof. M.V. Marek ve Studiu ČT24 a dr. K. Klem v přímém vstupu z laboratoří CzechGlobe v pořadu 90´ ČT24 ( stopáž od 53:30 )

Workshop UV4Plants

Ve dnech 27.-28. 6. 2017 se v CzechGlobe koná  workshop na téma „Modulation of plant UV-responses by environmental factors“. Vědci zde diskutují, jakým způsobem se podílí ultrafialová radiace na modulaci odezvy rostlin vůči jiným environmentálním podnětům, jakými jsou zvýšená koncentrace CO2, zvýšená teplota, sucho, ale i minerální výživa či vliv biotických stresů. Workshop organizuje CzechGlobe ve spolupráci s University Colledge Cork (Irsko) pod hlavičkou mezinárodní společnosti UV4Plants ( http://uv4plants.org/ ), která sdružuje výzkumné pracovníky zabývající se zejména ekofyziologií rostlin. Tato aktivita vznikla na bázi COST aktivity UV4Growth a zároveň úzce navazuje na aktivity ESFRI infrastruktury AnaEE (http://anaee.com/ ).

Česko bez vody

„Zásoby spodních vod se u nás výrazně snížily, studny jsou mnohde na suchu. A bude hůř. Průměrná roční teplota vzduchu v ČR by se měla do roku 2030 zvednout zhruba o jeden stupeň, o 20 let později by u nás mohlo být podle některých prognóz klima jako ve Středomoří“, těmito slovy uvádí Týdeník Květy své téma týdne „Česko bez vody“.

Rozhovor k aktuálnímu tématu poskytl profesor Miroslav Trnka, který říká: „Budeme se muset vypořádat s následky, které všechny nebudou příjemné“.

Celý článek je ke stažení zde

Profesor Michal Marek byl hlavním hostem Devadesátky ČT 24

Tématem interaktivního zpravodajského pořadu Devadesátka ČT 24, jehož hlavním hostem byl profesor Michal Marek byly extrémní teploty a sucho.
Jak v období sucha hospodařit s vodou? Jak velké horko a sucho lze očekávat v nadcházejícím létě? A jakými efektivními kroky lze bojovat proti oteplování planety? Také těmto otázkám se Devadesátka věnovala.

Pořad je ke stažení zde

Zásadní problém České republiky odhaluje „velká mapa sucha“

Od roku 2012 do roku 2016 se v České republice vyskytlo 16 extrémů počasí, které poškodily zemědělství. Povodně, mrazy, holomrazy, jarní mrazíky, ale především sucho. Z 16 zmíněných extrémů to bylo hned devětkrát.

Kde bude sucho největší a které  oblasti naší republiky na tom budou naopak relativně dobře? Detailní informace může každý zdarma získat na webu www.intersucho.cz. Právě tento portál je dnes nejdůležitějším zdrojem praktických informací o suchu. Na starost ho má tým Miroslava Trnky z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Článek je ke stažení zde

Týden vody – speciál Českého rozhlasu

Končí vodní blahobyt? Přestává být voda celosvětově samozřejmostí? Bude skutečně zdrojem konfliktů a je voda nad zlato? Tyto otázky si klade projekt Českého rozhlasu Týden vody

Hostem speciálu byl také kolega Doc. Petr Hlavinka, který mimo jiné zmínil, že z dlouhodobého hlediska narůstá počet dní, kdy jsou rostliny stresovány nedostatkem vláhy. Že by svět vysychal, by ale neřekl, protože je to spíše regionální otázka.
V reportážním vstupu prof. Miroslav Trnka hovořil o aktivitách projektu TriDanube, který se snaží zemím středoevropského regionu nabídnout nástroj, který bude schopen monitorovat sucho v celé oblasti, dělat určité typy předpovědí a současně vytvářet archív dopadů sucha.

Pořad je ke stažení zde

Sucho je ústředním tématem nového „Áčka“

Ústředním tématem právě vycházejícího druhého čísla populárně-naučného časopisu Akademie věd ČR s názvem A / Věda a výzkum je sucho jako důsledek probíhající klimatické změny. Téma, s nímž souvisí nejen stav životního prostředí, účinnost zemědělství, dostupnost základních životních potřeb, ale také otázka národní bezpečnosti.

Průvodci tématem (str. 14 – 23)  jsou Michal V. Marek, Zdeněk Žalud a Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe).

Časopis je ke stažení

Šest biliónů každý rok. Tak cenná je česká příroda. (rozhovor Dr. Davida Vačkáře pro iDnes.cz )

Pokud nechceme v budoucnu vynakládat obří sumy na likvidaci škod spojených se změnou klimatu, musí česká města podle odborníků lépe zvládat vlny veder či přívaly dešťů.

Proč je důležité připravit na projevy klimatické změny právě města? Co je největší problém českých velkoměst? Jaká opatření mohou být prevencí horkých vln? Proč potřebujeme sledovat, jestli se investovat do přírody vyplatí? Jak vnímá otázku klimatických změn česká populace?
Nejen na tyto otázky odpovídal v rozhovoru pro iDnes.cz Dr. David Vačkář.

Rozhovor je ke stažení zde

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky

Generel vodního hospodářství krajiny České republiky, na jehož zpracování se podíleli také vědci z CzechGlobe,  je zaměřen na koncepční úpravy hospodaření v krajině, a to s ohledem na dopady související se změnou klimatu.

Široký tým odborníků v něm analyzoval současný vodní režim naší krajiny a odhadl také účinnost vhodných opatření, která by měla často neuspokojivý stav zlepšit. Pohled na vodní režim krajiny z pozice klimatologů, půdoznalců, hydrologů, krajinných inženýrů, agronomů i ekonomů je zpracován v prezentačních materiálech Generel vodního hospodářství krajiny České republiky .

Konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naší krajinu?“

Ve čtvrtek 11. května 2017 se bude jako součást doprovodného programu NATUR EXPO BRNO 2017 konat konference „Změna klimatu – hrozba nebo příležitost pro naši krajinu?“ , jejímž hlavním tématem bude Generel vodního hospodářství krajiny České republiky.

Konference naváže na předchozí pracovní semináře na půdě Parlamentu ČR, a je připravována v úzké spolupráci Státního pozemkového úřadu, Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, Agrární komory České republiky, Mendelovy univerzity v Brně a celé řady dalších výzkumných institucí.

CzechGlobe se představí na NATUR EXPO BRNO 2017

Ve dnech 11. – 14. května 2017 se na brněnském výstavišti bude konat první ročník Veletrhu udržitelného života v krajině NATUR EXPO BRNO 2017. Tématem prvního ročníku veletrhu se stal jeden z nejviditelnějších dopadů probíhající klimatické změny – sucho a s ním související udržení vody v krajině.

Koncept veletrhu byl vytvořen s profesními asociacemi, akademickými a výzkumnými institucemi. Ty  na veletrhu představí veřejnosti, zemědělcům, lesníkům a zástupcům obcí a státní správy doporučení a konkrétní řešení, která se dají použít pro lepší hospodaření s vodou a jejím zadržením v krajině.

Žít lidstvo jako Češi, potřebuje tři Země

Osmdesát procent obyvatel  žije v zemích, které nejsou schopné zajistit energetickou dodávku z vlastního území, říká v rozhovoru pro LN David Vačkář z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle něj jsme v ekologickém bankrotu.

Co je to ekologický bankrot? Jak se počítá ekologický dluh a jak se prohlubuje? Jak se projevuje klimatická změna ve městech a jak se na ni dá připravit? Odpovědi najdete v přiloženém rozhovoru.

Světový den vody

Od roku 1993 je 22. březen „Světovým dnem vody“.  Voda není samozřejmost. Podle prognózy Světové zdravotnické organizace (WHO) bude v roce 2025 polovina populace žít v oblasti s nedostatkem vody. Přitom denní minimální hygienická hranice spotřeby vody, kterou stanovila WHO, je 100 litrů na osobu.

Se spotřebou vody a jejím nedostatkem úzce souvisí obavy ze sucha. Na kterých místech v ČR se dají předpokládat problémy se suchem a druhé straně ve kterých oblastech je aktuálně více vody, než bývá v tuto dobu obvyklé? Jak se dá efektivně bojovat se suchem a předcházet mu?  O tom všem v rozhovoru   Studia 6 ČT 24 s prof. Miroslavem Trnkou.

Rozhovor je ke stažení zde

Výroční zpráva o změně klimatu

Rok 2016 byl nejteplejším v historii. Ve Výroční zprávě to uvedla Světová meteorologická organizace (WMO). Globální teplota byla o 1,1 o C vyšší než byla před průmyslovou revolucí.  Vzestup teploty je plynulý a podle WMO bude tento trend  pokračovat i letos. V roce 2016 také dosáhla nejvyšší úrovně hladina oceánů, teplota oceánů dosáhla druhé nejvyšší úrovně v historii. Vzrostla koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a silné záplavy a sucha zasáhly značná území na planetě.

Co vzestup globální teploty způsobilo? Jaká je situace v České republice a jak se na dopady klimatické změny připravujeme? O tom hovořil host Studia 24 kolega dr. Pavel Zahradníček.

Rozhovor je ke stažení zde   Stopáž 16:05 – 23:38

Sněhu nebylo dost, zásoby podzemní vody se tenčí

Letošní zásoba vody ve sněhu nebyla tak vysoká, jak by se čekalo. Kvůli mrazům se navíc velká část vody sublimovala a během rychlého oteplení se tak nestačila vsáknout do hlubších vrstev půdy ani doplnit hladinu spodní vody. Na východě republiky na tom vegetační sezóna nebude dobře, řekl v rozhovoru pro iDNES.cz bioklimatolog Miroslav Trnka.

Celý rozhovor je ke stažení  zde

Sněmovna o pařížské klimatické dohodě

K debatě o ratifikaci pařížské klimatické dohody, která je namířena proti globálnímu oteplování se dnes poslanci vrátili už počtvrté. V minulosti její úvodní kolo 3krát  nedokončili.  Kritici dokumentu se obávají dopadu na průmysl, dopravu, zemědělství a také na každodenní život obyvatel. Jsou tyto obavy na místě? Nejen o tom hovořil host Studia ČT 24 kolega dr. Alexander Ač.

Rozhovor je ke stažení zde     stopáž  1:54 – 11:29

Alpské skiareály bez sněhu?

Pavel Zahradníček z ÚVGZ se ve vysílání Studia 6 ČT 24 dne 21.2. 2017 vyjádřil ke studii švýcarských vědců, kteří předpovídají do roku 2100 úbytek sněhové pokrývky v Alpách až o 70%. Optimističtější studie předpovídají úbytek sněhu asi o 30%. Jaká bude skutečnost po roce 2050 (do té doby už nic neovlivníme) bude záležet na tom, podle jakého emisního scénáře se státy světa nakonec vydají. Celý rozhovor je ke stažení zde

Lidé ovlivňují planetu víc než příroda

Hostem vysílání Studia 6 ČT 24 byl dne 17. února dr. David Vačkář. Tématem rozhovoru byla publikovaná vědecká práce  Australian National University, která tvrdí, že člověk způsobí změny klimatu 170 krát rychleji než příroda.

Jak silný je vliv lidských aktivit na pozemský ekosystém? Jak člověk konkrétně mění prostředí ve kterém žije? Na kolik si člověk přivlastňuje přírodní zdroje? Jaké jsou dopady změny klimatu na česká města a jaká je jejich zranitelnost? O tom všem v rozhovoru, který je ke stažení zde

 

Sucho z klimatické změny? Na Česko už začíná doléhat.

Česká republika zažívá největší sucho za poslední půltisíciletí. Ohrožuje zemědělce i domácí produkci potravin. Nejvíc to cítí jižní Morava, které hrozí postupný přechod k polopoušti. Dá se tento trend zvrátit? Na tuto, ale i další otázky spojené s citelným oteplováním odpovídá v rozhovoru s Aktuálně.cz mezinárodně uznávaný expert profesor Zdeněk Žalud.

Rozhovor je ke stažení zde

Charta podepsána

V rámci mezinárodního projektu EGERA financovaného z FP7 byla vytvořena Charta genderově citlivého vedení ve výzkumných institucích a na vysokých školách.  Ředitel CzechGlobe prof. Michal V. Marek připojil svůj podpis pod dokument 27. ledna 2017. Anglické znění charty je ke stažení zde.

Vláda schválila národní akční plán na změny klimatu

Vláda schválila národní akční plán adaptace na změny klimatu. Strategický dokument má pomoci Česku vypořádat se například se suchem, povodněmi, ochránit lesy, vodní zdroje nebo zlepšit kvalitu zemědělské půdy a její schopnosti udržet vodu. Zvláštní opatření se mají týkat také budov, aby se lépe přizpůsobily klimatickým změnám.

Na přípravě strategického dokumentu se podílelo více než sto čtyřicet odborníků z veřejné, soukromé i akademické sféry. 50 prioritních opatření se 160 nejdůležitějšími úkoly vyjde na  více než miliardu korun.

Alexander Ač hostem pořadu Interview Plus

Uplynulý rok 2016 se podle OSN stane opět tím nejteplejším v historii měření. Co nás čeká v roce 2017?  Máme bít na poplach  nebo není důvod k panice?  Jak se k životnímu prostředí postaví nový americký prezident Donald Trump, který v kampani popíral vliv člověka na změny klimatu? Také o tom v pořadu Interview Plus  Českého rozhlasu Plus 3. ledna hovořil  kolega dr. Alexander Ač. 

Celý rozhovor si poslechněte zde

Informace o tématech interview jsou k dispozici zde

Zdroj: www.rozhlas.cz

Konference GIS Esri 2016

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru. 25. ročník této konference se konal v listopadu. Jedním z prezentujících v hlavním bloku konference byl prof. Zdeněk Žalud. Záznam přednášky věnované změně klimatu je ke stažení zde

Přednáška profesora Christiana Körnera

Dne 24. listopadu 2016 se v zasedací místnosti CzechGlobe uskuteční další z přednášek pořádaných v rámci  cyklu „CzechGlobe open disputation“. Přednáška „ THE PLANT DRIVEN CARBON CYCLE REVISITED“ bude zahájena ve 14:00 hodin.

Pozvánka na přednášku je ke stažení zde

Na konferenci se hovořilo o adaptačních opatřeních na změnu klimatu

10. listopadu 2016 se v Brně konala diskuzní konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“. Zúčastnilo se jí na 150 zástupců z řad vědců, státní správy i soukromého sektoru. Konference navazovala  na řadu pracovních seminářů věnovaných suchu a změně klimatu. Jejím cílem bylo najít odpovědi na řadu otázek týkajících se klimatické změny, jejich dopadů a adaptačních opatření.

V průběhu prezentací, které byly věnovány klimatické změně a jejím očekávaným dopadům, adaptačním opatřením pro světovou agrární ekonomiku, potravinové bezpečnosti a adaptaci na změnu klimatu z evropské perspektivy, měli účastníci konference možnost aktivním hlasováním prezentovat svůj názor. 

V platnost vstupuje pařížská dohoda o klimatu

Dnes začala platit klimatická dohoda z Paříže, do které se zapojilo přes 170 zemí světa. Ty slíbily, že nedopustí, aby se zvýšila teplota Země o více než 2oC. Závazky jsou různé. Česko stejně jako ostatní státy evropské „28“slíbilo, že sníží emise skleníkových plynů o 40%.
Je pařížská dohoda o klimatu, o které se mluví jako o přelomové, opravdu úspěchem?  Jaký vliv bude mít na Českou republiku, která zatím patří mezi země, které ji doposud neratifikovaly?
Poslechněte si rozhovor k tématu s prof. Michalem V. Markem v dnešním Studiu 6  ČT24.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Mapa teplot povrchů pro rok 2015

Od 1. listopadu 2016 je zájemcům k dispozici Mapa teplot povrchů pro rok 2015 . Aplikace byla vytvořena ve spolupráci Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.  a  GEODIS Brno, spol. s  r. o.

Snímky teplot povrchů byly pořízeny v rámci řešení projektu UrbanAdapt, který mapuje dopady změny klimatu na města a napomáhá k přípravě adaptačních opatření. Teplotní data zobrazená v aplikaci byla získána z hyperspektrálního snímkování území města Brna 7. února 2015 a 7. července 2015.

„Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“

Dne 10. listopadu 2016  se v Brně (Aula Mendelovy univerzity v Brně) bude konat diskuzní konference „Jak připravit Českou republiku na změnu klimatu?“. Konferenci pořádá CzechGlobe ve spolupráci s Agrární komorou ČR, Mendelovou univerzitou v Brně a Státním pozemkovým úřadem.

Města se chtějí adaptovat na změnu klimatu

Praha tento týden hostila mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo hledat odpovědi na výzvy, které pro města 21. století přináší adaptace na změnu klimatu.

Mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“ se konala 17. – 18. října 2016 v zastupitelském sálu Magistrátu hl. m. Prahy.

Týden vědy a techniky 2016

Letošní, šestnáctý ročník největšího vědeckého festivalu vědy a techniky v České republice Týden vědy a techniky AV ČR bude zahájen v úterý 1. listopadu a skončí v neděli 13. listopadu. Tentokrát  se ponese v duchu motta „Za hranice známého“.

Dopady změny klimatu na zemědělství

V prostorách AV ČR v Praze se dnes - 13. října koná seminář „Klimatická změna a její důsledky“. Jednou z prezentací budou také dopady změny klimatu na české zemědělství. K tématu se v ranním vysílání Studia 6 vyjádřil a o portálech intersucho.cz a klimatickazmena.cz hovořil prof. Miroslav Trnka.

Rozhovor je ke stažení zde

Mezinárodní konference projektu UrbanAdapt

Ve dnech 17.–19. října 2016 se v prostorách Nové radnice  v Praze uskuteční mezinárodní konference „Plánování adaptací na změnu klimatu ve městech s využitím přírodě blízkých řešení“. Cílem konference, které se zúčastní řada mezinárodních expertů, bude sdílet zkušenosti a představit příklady správné praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, ekosystémově založených přístupů, napříč evropskými městy.

Co je nového v konsorciu ACTRIS-CZ?

Dlouhodobá strategie projektu ACTRIS - 2 financovaného z programu Horizont 2020 směřuje především k  založení komplexní evropské výzkumné infrastruktury, zaměřené na monitoring a výzkum atmosféry. Významným krokem tímto směrem je zařazení ACTRIS RI na evropskou mapu velkých výzkumných infrastruktur ESFRI v březnu 2016. O dalších novinkách v konsorciu se dočtete zde

Kniha Sucho v českých zemích volně ke stažení

Kniha "Sucho v českých zemích: minulost, současnost a budoucnost" editorů prof. Miroslava Trnky a prof. Rudolfa Brázdila, která získala cenu Cenu Josefa Hlávky za rok 2015 v oblasti vědecké literatury, je nyní všem zájemcům nabízena volně ke stažení.

Adaptace v evropských městech – report Evropské environmentální agentury

Evropská environmentální agentura vydala report věnovaný adaptacím v evropských městech „Urban adaptation to climate change in Europe 2016: Transforming cities in a changing climate“.
Jako jeden z příkladů projektů, které podporují rozvoj adaptací ve městech je v reportu zmíněn projekt UrbanAdapt (viz kapitola 5.2 Building the adaptation knowledge base and awareness).

Expert z CzechGlobe vedoucím příprav „biodiversitního“ reportu OSN IPBES

Prof. Kindlmann, vedoucí Oddělení výzkumu biodiverzity Czechglobe, byl pověřen expertním panelem OSN IPBES (Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services) koordinací klíčové kapitoly zprávy zaměřené na opatření ke zvýšení ochrany biodiverzity. Zpráva této platformy analyzující světový stav biodiverzity a ekosystémových služeb by měla být zveřejněna OSN začátkem roku 2019 a svým odborným a politickým významem by měla být obdobná zprávám vydávaným klimatickým panelem IPCC.

Letecké snímkování v Brně

Pochopení vztahů mezi strukturálními charakteristikami města a jeho teplotním režimem může napomoci k zmírnění vlivu urbanizace a klimatických změn na mikroklima daného území. V rámci projektu UrbanAdapt zahájil CzechGlobe hodnocení prostorově strukturálních a materiálových charakteristik katastru města Brna z dat leteckého skenování.

Tajemství chybějících zdrojů emisí metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v severských lesích

V  časopise Scientific Reports, jež patří do skupiny časopisů Nature, byl publikován článek mezinárodního týmu expertů vedeného dr. Kateřinou Macháčovou (CzechGlobe)  Pinus sylvestris as a missing source of nitrous oxide and methane in boreal forest, který poodhaluje tajemství chybějících zdrojů emisí metanu (CH4) a oxidu dusného (N2O) v severských (boreálních) lesích. 

CzechGlobe podepsal spolupráci s United Nations University

Ve středu 15. 6. navštívil CzechGlobe ředitel Institutu Flores Univerzity Spojených národů (UNU - Flores) Prof. Reza Ardakanian se zástupci svého strategického partnera Technické univerzity Drážďany. Byla tak zahájena vzájemná spolupráce v oblastech výzkumu a vzdělávání souvisejících s globální změnou.

Cena Josefa Hlávky za rok 2015 udělena knize „Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost“

Správní rada Nadace Český literární fond udělila Cenu Josefa Hlávky za rok 2015, v oblasti vědecké literatury, knize "Sucho v českých zemích: minulost, současnost, budoucnost", editorů prof. Miroslava Trnky a prof. Rudolfa Brázdila. Jde o nejpodrobnější práci věnovanou vývoji sucha ve střední Evropě.

Oba ocenění editoři převezmou cenu 20. června 2016 v Lužanech u Plzně. Finanční ohodnocení spojené s touto cenou poputuje jako dar pro SOS dětské vesničky v Brně-Medlánkách.

Závěrečný workshop projektu BASE v Bruselu

Dne 9. 6. 2016 se v konferenčním centru Les Ateliers des Tanneurs v Bruselu konal interaktivní seminář „Implementace Adaptační strategie EU: názory a doporučení k vytváření adaptačních politik“, pořádaný v rámci projektu BASE - Bottom up Adaptation Strategies for a Sustainable Europe  7. Rámcového programu EU, kde je  CzechGlobe jedním z partnerů.

Seminář k přípravě adaptační strategie hlavního města Prahy

Dne 30. 5. 2016 se v Mramorovém sále Clam-Gallasova paláce v Praze konal pod záštitou radní pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost RNDr. Jany Plamínkové pracovní seminář „Příprava strategie na adaptaci hl. m. Prahy na klimatickou změnu“ pořádaný Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) a Magistrátem hl. m. Prahy, ve spolupráci s projektem UrbanAdapt, který CzechGlobe koordinuje.

Zmírnění následků sucha a nedostatku vody řeší i vláda ČR

Jedním z bodů jednání vlády ČR dne 18. května měl být „Návrh opatření k omezení následků sucha a nedostatku vody v ČR a vyjádření finančních potřeb jejich realizace“, který předložil ministr zemědělství. I když projednávání tohoto bodu bylo přerušeno, sdělovací prostředky se tématu věnovaly po celý den a prostor v nich dostali i kolegové z CzechGlobe.

CzechGlobe se bude prezentovat na výstavě „Ozvěny EXPO 2015“

Ve dnech 24. května až 29. července 2016 se v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze bude konat výstava „Ozvěny EXPO 2015“. Návštěvníci výstavy budou mít možnost spatřit vybrané exponáty doplněné o interaktivní prvky, kterými se na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně představily čtyři ústavy Akademie věd ČR. Jedním z těchto ústavů je také CzechGlobe. Ke shlédnutí v Praze tak bude futuristický bioreaktor jako možné řešení problémů s produkcí potravin.

CzechGlobe v pořadu „Zaostřeno“ Českého rozhlasu PLUS

Pořad „Zaostřeno“ Českého rozhlasu Plus vysílaný 11. 5. 2016 se zaměřil na proces ratifikace pařížské klimatické dohody, ve které se země zavázaly, že v příštích desítkách let omezí emise natolik, že nastane rovnováha mezi množstvím vypuštěného a spotřebovaného oxidu uhličitého. Planeta Země by se navíc neměla oteplit více než o 2oC. Je to vůbec reálné, co to bude znamenat pro Českou republiku?

Vyjádřit se k tématu  a také k aktivitám CzechGlobe dostali prostor kolegové prof. M. Marek,  dr. A. Ač, Ing. J. Hanuš a K. Holouš.
CzechGlobe je v úvodu pořadu představen jako instituce zabývající se studiem dopadů klimatické změny, která disponuje sítí pozemních měřících stanic, ale také Leteckou laboratoří dálkového průzkumu Země.  Reportáž z letiště v Tuřanech a také následující diskuzi  k tématu ratifikace pařížské dohody z rozhlasového studia je ke stažení zde   

Prof. Miroslav Trnka hostem Aktuálně.TV – DVTV

Hostem vysílání  Aktuálně.TV v pořadu DVTV dne 6. května 2016 byl prof. Miroslav Trnka. V rozhovoru, jehož zásadním tématem bylo sucho  zmínil jak stále se zhoršující stav podzemních vod v České republice, stále častější a intenzivnější sucha ve světě, rekordní sucho, které by mohlo přijít, tak i nutnost adaptace na tyto podmínky. Vzhledem k tomu, že sucha mohou zasáhnout i řadu oblastí důležitých pro produkci potravin, upozornil na hrozbu velkých výkyvů v cenách potravin, které budou pro chudší zemi fatální. Důsledkem nedostatku vody pak může být migrace milionů lidí ze zasažených oblastí. Rozhovor je ke stažení zde   

Jarní exkurze do světa vědy

Také v letošním roce se CzechGlobe  zapojí do Jarních exkurzí do světa vědy. Na nich každoročně vědci z Akademie věd seznamují s nejrůznějšími vědeckými obory nejen dospělou veřejnost, ale i ty nejmenší.  Jarní exkurze do světa vědy se budou konat od 2. května do 30. června 2016 a  nabídka CzechGlobe pro všechny, kdo chtějí porozumět vědě,  je opravdu pestrá. Exkurze budou probíhat v Brně, Domanínku, Křešíně a na Bílém Kříži. Kompletní nabídka exkurzí je k dispozici zde . Máte-li zájem připomenout si loňské jarní exkurze, podívejte se na krátké video .

Global change & Ecosystems – kniha ke stažení

V závěru loňského roku vyšla kniha kolektivu autorů z CzechGlobe  „Global change  & Ecosystems, Volume 1: Predictions on Terrestrial Ecosystems”. Editory prvního čísla byli doc. Otmar Urban a dr.  Karel Klem. Kniha je ke stažení zde

Prezentační akce CzechGlobe v Bruselu

13. dubna 2016 se v Bruselu bude konat prezentační den CzechGlobe, a to pod názvem Komplexní výzkum příčin a důsledků globální změny. Ambicí prezentace vybraných výzkumných aktivit je navázání nových partnerství a spolupráce.

Jak to bude s národními parky?

Březnové číslo časopisu Nature  publikuje v rubrice „Korespondence“  příspěvek prof. P. Kindlmanna, který si všímá dění kolem Národního parku Šumava, a to v souvislosti s hlasováním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o návrhu zákona o národních parcích. Návrh zákona, který je rozumným kompromisem pro zachování biodiverzity, se ocitá pod tlakem regionálních politiků a místních samospráv. Ti se snaží omezit plochu chráněné jádrové zóny na 23% z navrhovaných a potřebných přibližně 50% celkové plochy Národního parku Šumava. Tyto snahy ospravedlňují zájmem o ekonomický rozvoj území, který počítá s rozvojem cestovního ruchu i nárůstem těžby. Příspěvek je ke stažení zde

Pařížská dohoda o klimatu 2015 a její dopady na Českou republiku

30. března 2016 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR bude konat seminář na téma „Pařížská dohoda o klimatu 2015 a její dopady na Českou republiku“. Na semináři pořádaném Akademií věd ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR budou své příspěvky prezentovat také zástupci CzechGlobe.

Prof. Miroslav Trnka se v prezentaci na téma „Klimatické změny, zemědělství a produkce potravin“  zaměří na důsledky, které změna klimatických podmínek člověku přinese – na dopady pro vodní bilanci krajiny ČR, pro zemědělství a potravinovou bezpečnost. Dr. Alexander Ač se v prezentaci „Pařížská dohoda a co dál?“ bude věnovat např. otázkám, je-li reálně možné splnit dohody z Paříže, jak bude probíhat kontrola plnění závazků i proč ji někteří klimatologové považují za neúspěch.

Setkání ICOS v Brně

Od 8. do 10. března 2016 se v Brně uskuteční shromáždění zástupců monitorovacích stanic Atmosférického tematického centra ICOS (https://icos-atc.lsce.ipsl.fr/). Setkání se zúčastní 65 zahraničních vědců a vědkyň a bude zaměřeno na organizační, vědecký a technický postup v rámci atmosférické části sítě ICOS. Někteří ze zúčastněných také navštíví Atmosférickou stanici Křešín u Pacova, která právě vstupuje do přihlašovacího procesu, aby se v budoucnu mohla stát stanicí ICOS 1. třídy.

Adaptační strategie měst na změnu klimatu

Česká i evropská města se budou stále častěji potýkat s důsledky globální změny klimatu. Častější extrémy počasí, jakými jsou přívalové deště, vlny veder a častější sucha s sebou přináší problémy. Ty ovlivňují  kvalitu životního prostředí, zdraví lidí a působí i  škody na majetku. Jak se na vše připravit? Podívejte se na video , které k tématu zpracoval řešitelský tým projektu UrbanAdapt.

Pár kroků od propasti

Další díl z cyklu Nedej se – dokument  Pár kroků od propasti, který vysílala ČT2  dne 31. 1. 2016, nás vrátil do Paříže na klimatický summit COP21. Dění v Paříži přímo sledovali také kolegové z CzechGlobe, kteří se v dokumentu stali glosátory pařížských jednání.

Dokument současně představil vybraná  pracoviště CzechGlobe, na nichž vědci zkoumají dopady globální změny. Dokument diváky zavedl na  ekosystémové stanice ve Štítné a v Třeboni, experimentální pracoviště v Domanínku a  na Bílém Kříži, do laboratoří v Brně i do letecké laboratoře dálkového průzkumu Země.

Dokument je ke stažení zde

Debaty o klimatu mohou mít velmi konkrétní obsah

V horizontu pouhých dvaceti let mohou být všechny české nížiny vystaveny stejnému počtu tropických dní jako dnes jižní Morava. V polovině století může být v létě půl druhého měsíce s teplotami přes 30 stupňů Celsia, říká profesor Miroslav Trnka z CzechGlobe v rozhovoru pro Literární noviny. Celý rozhovor je ke stažení zde

Příprava kvalitního projektového návrhu MSCA

Dne 28.ledna 2016 pořádá Czech Chapter Marie Curie Alumni Association (MCAA) workshop zaměřený na přípravu kvalitního projektového návrhu v programu Marie Sklodowska Curie. Úspěšní žadatelé o individuální grant Marie Curie i hodnotitelé projektů předají účastníkům workshopu informace, doporučení a rady, které  pomohou zkvalitnit projektové návrhy a tím zvýšit úspěšnost českých žadatelů.

Vznik nové instituce

K 1. 1. 2016 vznikl nový Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.   Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. vznikl rozdělením zaniklého Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (CVGZ) a je jednou z nástupnických institucí CVGZ. (Druhou  nástupnickou organizací je Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. a přechází na ni činnost organizační části CVGZ Ústav nanobiologie a strukturní biologie). Řízením nově vzniklého Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. byl pověřen prof. Ing. RNDr. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

Jak se naplní naděje vkládané do Klimatické konference?

Hostem Studia ČT 24 a Dvaceti minut Radiožurnálu byl v pátek 11. 12. 2015 profesor Michal V. Marek. V době, kdy účastníci klimatického summitu v Paříži dočasně odložili dohodu na snížení emisí skleníkových plynů se zamýšlel nad tím, jak se optimistické vize promítnou do závěrečného návrhu dokumentu i zda bude součástí tohoto dokumentu i způsob kontroly dodržování závazků a případné sankce. Přesto nepochyboval o tom, že k dohodě nakonec dojde. Odkazy na rozhovory jsou k dispozici zde

Příspěvek českých vědců ke klimatickému summitu

Příspěvkem českých vědců  k právě probíhajícímu klimatickému summitu v Paříži je nová webová aplikace, která odborné i laické veřejnosti zpřístupňuje data o klimatické změně. Webová aplikace www.klimatickazmena.cz  je výsledkem projektu CzechAdapt, jehož koordinátorem je CzechGlobe. V podobě mapových vrstev přináší informace o řadě ukazatelů, které popisují aktuální stav a pravděpodobný vývoj v budoucnosti.

Antverpská charta podepsána

Partnerské organizace projektu EGERA připravily pod vedením Antverpské univerzity (University of Antwerp) chartu k genderově senzitivní komunikaci, a to jak uvnitř akademických institucí, tak i v komunikaci s okolním prostředím.

Adaptace města na klimatické změny

Realizační tým projektu UrbanAdapt uspořádal v pilotních městech Praze, Plzni a Brně druhé kolo seminářů „Adaptace města na klimatické změny II“, na kterých byly představeny průběžné výstupy řešeného projektu.

ICOS ERIC

Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2015/2097 ze dne 26. října 2015 došlo ke zřízení integrovaného systému pro sledování cyklu uhlíku – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ICOS ERIC). 

ICOS představuje panevropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy. Za významného přispění výzkumníků Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ICOS napomáhá např. rozvoji udržitelné energetiky, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny.

Změna klimatu potrápí Česko hlavně nedostatkem vody

„Potenciální nedostatek vody je pro Českou republiku skutečně ten nejvíce alarmující problém. Osobně ho považuji za největší riziko klimatické změny,“ říká ředitel brněnského Centra výzkumu globální změny CzechGlobe prof. Michal V. Marek. Jaké změny lze v Česku v poslední době pozorovat a jak se na klimatické změny připravit?  Více se dozvíte v rozhovoru, který prof. Marek poskytl portálu EurActiv.cz
Rozhovor je ke stažení  zde

Díky našim kolegům probíhá monitoring sucha také na Slovensku

Snahou společného vědeckého týmu Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně, který stojí za portálem www.intersucho.cz   a provozuje Integrovaný systém sledování sucha (ISSS), je monitorovat sucho i mimo území České republiky. Nyní se aktuálně monitoring zemědělského sucha rozšiřuje na území Slovenska.

V boji proti suchu jsme zaspali, hasíme jen důsledky

Opatření proti suchu se kvůli jeho dlouhodobé a plíživé podobě musejí vytvářet jiným způsobem než krizové scénáře u povodní. Přestože ministerstvo životního prostředí spolu s dalšími resorty letos připravilo strategii, jak se přizpůsobit změně klimatu, řeší problém pět minut po dvanácté. Řekl to v rozhovoru s ČTK bioklimatolog Miroslav Trnka. Prioritou by podle něj měla být připravenost na epizodu sucha, a ne až reakce na ni.

Společný vědecký tým CVGZ a Mendelovy univerzity právě zveřejnil nový systém pro denní předpověď zemědělského sucha

Společný vědecký tým Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Mendelovy univerzity v Brně, který stojí za portálem www.intersucho.cz   a provozuje Integrovaný systém sledování sucha (ISSS) právě zveřejnil předpovědní systém stavu a intenzity zemědělského sucha. Systém přináší denně aktualizované mapy České republiky s předpověďmi pro následujících deset dnů.

Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Vláda ČR, které byla Cestovní mapa předložena pro informaci, vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 30. září 2015. V Cestovní mapě figuruje i infrastruktura CzeCOS, jejíž hostitelskou institucí je CVGZ AVČR, v.v.i.

Atmosférická stanice Křešín u Pacova je nyní transnational access stanicí v rámci projektu ACTRIS-2

Projekt ACTRIS-2 pod rámcovým programem Horizon 2020 poskytuje možnost praktického přístupu k vybraným výzkumným infrastrukturám v rámci tzv. transnational access programu. Bezplatný přístup je nabízen externím uživatelům z Evropy i mimo ni také na Atmosférickou stanici, která je součástí Sdružené stanice Košetice-Křešín u Pacova. Informační leták lze stáhnout zde, více informací o přístupu k výzkumným infrastrukturám pod ACTRIS-2 lze najít na webových stránkách projektu actris.eu

Když bude teplá zima, hrozí za rok katastrofální sucho

Česko má za sebou mimořádně suché léto. Pokud nastane mírná zima a poté bude málo pršet, může být sucho v roce 2016 skutečně katastrofální. V rozhovoru pro iDNES.cz to tvrdí bioklimatolog Zdeněk Žalud z Mendelovy univerzity v Brně a vědecký pracovník Centra výzkumu globální změny. Sucho podle něj může někdy trvat i několik let.

Celý rozhovor je ke stažení zde

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz

Konference „Gender Mainstreaming in STEM and Global Change Sciences“

CVGZ bude ve dnech 14.-15. října 2015 hostitelem  mezinárodní konference „Gender Mainstreaming in STEM and Global Change Sciences“  (STEM - science, technology, engineering and mathematics). Na konferenci, která je jednou z akcí projektu 7.RP -  EGERA, vystoupí zahraniční experti z oblasti rovných příležitostí ve vědě a výzkumu. Srdečně zveme všechny zájemce z řad výzkumníků, akademiků, manažerů i administrátorů vědeckých projektů.

Pozvánka je ke stažení zde

Start-up-meeting, Czech Chapter Marie Curie Alumni Association

Marie Curie Alumni Association (MCAA) je mezinárodní organizací se sídlem v Bruselu, která sdružuje absolventy a stávající účastníky stáží Marie Curie Actions. Dne 29. září  2015 se bude v prostorách Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i v Brně konat „Start-up-meeting“ Czech Chapter MCAA.

Cílem Czech Chapter MCAA je využít potenciál absolventů a stávajících účastníků stáží Marie Curie a zprostředkovat další možnosti pro jejich osobní rozvoj.

Pozvánka ke stažení je zde   

Více o MCAA najdete na: https://www.mariecuriealumni.eu/

Klima měst ve střední Evropě a globální změna klimatu

Centrum výzkumu globální změny AV ČR v.v.i. a Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pořádají dne 9. září 2015 od 10:00 hod. informační den projektu Visegrádského fondu „Klima měst ve střední Evropě a globální změna klimatu“. Odborná i laická veřejnost bude seznámena s dosavadními výsledky projektu a s výsledky modelování současného a budoucího klimatu v Brně.

Pozvánka je ke stažení zde

Více informací o projektu je k dispozici zde     

Dlouhotrvající vlna veder, rekordně vysoké teploty a s tím související sucho

Dlouhotrvající vlna veder, rekordně vysoké teploty a s tím související sucho …  To  jsou témata, kterým média v současnosti věnují hlavní pozornost a jsou náměty odborných i laických diskuzí.  Příležitost vyjádřit se k těmto tématům  měli i vědci z Centra výzkumu globální  změny AV ČR, v.v.i. v následujících pořadech:

Vlivem sucha a vysokých teplot na produkci potravin se věnovala reportáž  z Experimantální stanice v Domanínku v pořadu Události v regionech 7.8. 2015  K tématu se vyjádřili prof. Trnka a dr. Klem  Video   (9:35 – 11:24).

Jak dlouho bude Česko vysychat? Co můžeme udělat teď a co do budoucna? I tom se hovořilo Událostech komentářích 7.8. 2015 Hostem pořadu byl prof. Trnka     (video - Nejdelší vlna sucha v Česku? )

Hosty pořadu Ekofórum Českého rozhlasu 2 dne   9.8. 2015 věnovaného  projektu Intersucho  byli prof. Trnka a doc. Cudlín  Audio

Jak zmírnit vedro ve městech?

Jak zmírnit vedro ve městech? Nejen chytré materiály, ale pomohlo by i více  zeleně . I o tom dne 4. srpna 2015  v České televizi hovořil prof. Miroslav Trnka.

Rozhovor je ke shlédnutí zde (Jak zmírnit vedro ve městech).

CzechGlobe na výstavě EXPO 2015

V rámci 14-ti denní prezentace Jihomoravského kraje v českém národním pavilonu na světové výstavě EXPO 2015 v Miláně získalo prostor k prezentaci i CVGZ. S ohledem k letošnímu tématu výstavy „Potraviny pro planetu, energie pro život“ představilo výzkumné aktivity z oblasti fotosyntézy, která je základem veškeré potravinové produkce, a výzkum na využití potenciálu fotosyntézy řas. Prezentace ke shlédnutí zde

Monitoring skleníkových plynů v Maďarsku

Přednáškový cyklus "CzechGlobe Open Disputation" pokračuje i v roce 2015. 14. dubna se v CVGZ představí dr. Lázsló Haszpra z Maďarské meteorologické služby a z Výzkumného centra pro astronomii a vědy o Zemi Maďarské akademie věd s přednáškou "Greenhouse gas monitoring and research programs in Hungary". Pozvánka zde:

Open disputation 14 th April 2015 (453,8 KB)

Konference „Global Change: A Complex Challenge“

CVGZ pořádá ve dnech 23.- 24. března 2015 v brněnském science centru VIDA mezinárodní konferenci „Global Change: A Complex Challenge“. Konference, pořádaná pod hlavičkou projektu OP VK "ENVIMET" je v pořadí již čtvrtou výroční konferencí Centra CzechGlobe. V rámci čtyř odborných sekcí vystoupí kromě přednášejících z pořadatelské instituce i zvaní zahraniční řečníci.

Videoprezentace "Změna je výzva"

Jedním z výsledků projektu Regionální kontaktní organizace jižní Čechy- ERA je videoprezentace "Změna je výzva", která předstauje výzkumné aktivity Centra CzechGlobe. Video je ke shlédnutí zde

Česko-islandský workshop o ekosystémových službách

CVGZ pořádá 20.- 21.11. 2014 v Praze česko-islandský workshop o ekosystémových službách „Ecosystem services and sustainable development: integrating experiences from different regions and scales“. Bilaterální workshop představí zkušenosti s uplatňováním a implementací rámce ekosystémových služeb především v České republice a na Islandu, ale rovněž v sousedních zemích a regionech.

Pozvánka ke stažení na:  invitation-czech-iceland (152,7 KB)

Program akce ke stažení:  Workshop programme (779,5 KB)

Integrovaný systém pro sledování sucha - pracovní jednání

Centrum výzkumu globální změny AV ČR spolu s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a Agrární komorou ČR pořádá pracovní jednání a diskuzi na téma "Integrovaný systém pro sledování sucha - jak můžeme zlepšit monitoring, prognózu a hodnocení dopadů sucha v průběhu sezóny". Akce se koná 12.11. 2014 v Aule Mendelovy univerzity v Brně a záštitu nad ní přijali prezident Agrární komory ČR Ing. Miroslav Toman, CSc. a děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Program akce ke stažení  zde (388,0 KB) .

Týden vědy a techniky 2014

Letošní Týden vědy a techniky pořádaný Akademií věd ČR, jehož motto zní „Dotkni se vědy“ bude probíhat 1. až 15. listopadu. CVGZ v rámci této akce pořádá 5. listopadu na brněnském pracovišti odborné exkurze a v týdnu od 10. do 14. listopadu cyklus veřejných přednášek na brněnské hvězdárně. Pozvánky na obě akce ke stažení na:  TVT 2014 exkurze (351,5 KB)  a  TVT 2014 přednášky. (357,2 KB)

Noc vědců v CzechGlobe

I letos si Vás dovolujeme pozvat u příležitosti Noci vědců pořádané 26. až 27.9. 2014 do Moravskoslezských Beskyd. Můžete zde navštívit Experimentální ekologické pracoviště CVGZ na Bílém Kříži, kde bude probíhat Den otevřených dveří s odborným výkladem. V hotelu Charbulák ve Starých Hamrech je v rámci akce Evropská noc vědců možnost vyslechnout přednášky k aktuálnímu dění v astronomii, pozorovat Slunce či večerní oblohu. Program obou akcí ke stažení na:  Den otevřených dveří 2014 (332,5 KB)  a  Evropská noc vědců 2014 (804,3 KB) .

CzechGlobe přivítá účastníky kurzu biologie

Středisko společných činností Akademie věd ČR pořádá v rámci projektu „Otevřená věda“ tradiční kurzy pro středoškolské pedagogy vyučující fyziku, chemii a biologii. V letošním roce bude hostitelskou institucí kurzu biologie Centrum výzkumu globální změny. Kurz proběhne ve dnech 6. – 10. října 2014. Více informací najdete zde.

Závěrečná konference projektu HyDaP

17. a 18. září 2014 se v přednáškovém sále Pavilonu Anthropos v Brně uskuteční závěrečná konference projektu HyDaP na téma „Využití nových technologií leteckého dálkového průzkumu Země pro výzkum, vzdělávání a rozvoj regionů“. Cílem konference je předat znalosti získané v průběhu realizace projektu „Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země ve službách výzkumu, vzdělání a aplikací pro rozvoj regionů” (HyDaP) zástupcům veřejné správy a vzdělávací sféry a seznámit je s možnostmi využití nových technologií leteckého dálkového průzkumu Země technickými prostředky Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.. Pozvánka s programem a registrační formulář ke stažení na:  Pozvanka_Konference_HyDaP (246,1 KB) registracni_formular (106,5 KB)

Topoly – energetická budoucnost Bystřice nad Pernštejnem?

Námětem reportáže pořadu ČT Události v regionech zde dne 28.8. 2014 je snaha o využití výsledků výzkumu pracovníků CVGZ městskou kotelnou v Bystřici nad Pernštejnem. CVGZ tady má pokusnou plantáž rychlerostoucích topolů, na kterých mimo rychlosti přírůstu dřeva sleduje i to, jak topoly spotřebovávají, či naopak zadržují vodu v krajině. Město Bystřice nad Pernštejnem, jehož kotelna topí výhradně biomasou, vidí v efektivním pěstování topolů svoji energetickou budoucnost. Reportáž ke stažení zde.

News content

Přednáška Falka Hildebranda

V rámci cyklu „Open CzechGlobe Disputation“ se 29.8. 2014 v CVGZ představí Falk Hildebrand z Evropské laboratoře molekulární biologie v Německu. Přednáška „DeNovo assembly for high throughput sequencing“ je zaměřena na problematiku nových technologií a využití software v sekvenci genomů. Pozvánka zde:  Open disputation 29 th August 2014 (472,8 KB)

CzechGlobe se vydal na cestu rovných příležitostí

CVGZ se v nejbližší době připravuje realizovat dotazníkové šetření o životních a pracovních podmínkách zaměstnanců a zaměstnankyň instituce. Výsledky šetření by měly přispět k posílení rovných příležitostí žen a mužů a ke slaďování rodinného a pracovního života v rámci instituce. Zároveň  budou jedním z výstupů mezinárodního projektu 7.RP EGERA (Effective Gender Equality in Research and the Academia), který od počátku tohoto roku CVGZ řeší ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – ženy a věda při Sociologickém ústavu AV ČR a s dalšími vědeckými institucemi ze sedmi evropských států.

Více informací o projektu ke stažení na: http://www.egera.eu/

Letní škola Systémové biologie

Ve dnech 26. – 29. 7. 2014 se v  Nových Hradech v rámci projektu OP VK „CYANO TEAM – Vytvoření výzkumného týmu a mezinárodního konsorcia pro počítačový model buňky sinice“ uskuteční letní škola na téma: „Photosynthesis in Cyanobacteria – Computational Modeling of a Cyanobacterial Cell“. Program letní školy ke stažení zde: SBSS_2014_program (483,7 KB)

Dennis Baldocchi navštíví CzechGlobe

Hostem CVGZ bude prof. Dennis Baldocchi z University of Calibornia v Berkeley – významná osobnost světové biometeorologie a ekosystémové ekologie. Ve dnech 8.- 9.7. 2014 bude v rámci „Open CzechGlobe Disputation“ přednášet na téma „Ecosystems studies: summary and lookout“. Pozvánka ke stažení zde:  Open disputation 8 th July 2014 (441,6 KB)

Může člověk změnit planetu? Věřím v lidský rozum.

To říká v rozhovoru, který zveřejnila MF Dnes v příloze pro Brno a jižní Moravu dne 19.5.2014, ředitel CVGZ prof. Michal Marek. Téma rozhovoru se věnuje aktivitám nedávno otevřeného výzkumného centra CzechGlobe a vrací se i k osobním vzpomínkám prof. Marka na to, jaké byly začátky výzkumu globální změny v této instituci. Rozhovor ke stažení na:  MFDNES_19-05-2014 (1,6 MB)  a iDnes_20-05-2014

Pracovníci CzechGlobe získali cenu Antonína Friče

SAM_0806a-exportJakub Hruška, Filip Oulehle, Tomáš Chuman, Magda Edwards Jonášová, Zdenka Křenová a Pavel Kindlmann získali, spolu se spolupracovníky z dalších vědeckých institucí, cenu Antonína Friče, kterou uděluje časopis Živa za mimořádný tvůrčí počin. Oceněn byl soubor článků o dlouhodobých výzkumech na Šumavě, který vyšel v loňském čísle 5 tohoto nejstaršího přírodovědného časopisu, založeného v roce 1856. Cenu dne 13. května 2014 převzali z rukou náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského. Slavnostnímu předání ve vile Lanna byl přítomen i předseda AV ČR Jiří Drahoš.  foto 1 (6,6 MB) foto 2 (5,5 MB)

Představení výsledků dlouhodobých pozorování sítě NOAA

V pondělí 5. května 2014 v rámci „Open CzechGlobe Disputation“ představí ředitel Divize globálního monitoringu Earth System Research Laboratory při  Národním úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) James H. Butler výsledky dlouhodobých pozorování sítě NOAA a z nich vyplývající závěry týkající se vývoje klimatu. Pozvánka ke stažení zde:  Open disputation 5 th May 2014 (295,7 KB)

Slavnostní otevření Centra CzechGlobe

V úterý 29. dubna 2014 proběhne v areálu CVGZ slavností otevření Centra excelence CzechGlobe – výzkumné infrastruktury vybudované v rámci OP VaVpI. Součástí akce bude zprovoznění nového pavilonu laboratoří, který ponese jméno významného rostlinného fyziologa P.G. Jarvise. Tisková zpráva ke stažení zde: TZ – Slavnostní otevření (15,7 KB)

Jarní exkurze do světa vědy

V měsících květnu a červnu jsou na vybraných pracovištích Akademie věd ČR pořádány Jarní exkurze do světa vědy. Do akce , která je volným pokračováním Týdne vědy a techniky AV ČR, se zapojí i CVGZ, a to uspořádáním dnů otevřených dveří na brněnském pracovišti, na Experimentálním ekologickém pracovišti Bílý Kříž, Experimentální stanici ekofyziologie rostlin v Domanínku a na Atmosferické stanici v Křešíně u Pacova.

Pozvánka s programem ke stažení zde: Jarní exkurze Centra výzkumu globální změny 2014 (576,2 KB)

Zahajujeme hyperspektrální snímkování

V průběhu měsíce února bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele sensorů dálkového průzkumu země, do našeho leteckého nosiče Cessna 208B Grand Caravan. Vítězem se stala kanadská firma Itres, která dodá v průběhu tohoto roku tři hyperspektrální skenery. Konkrétně se jedná o typy CASI-1500, SASI-600 a TASI-600, díky kterým  budeme schopni pořizovat obrazová data  vybraného území v širokém rozsahu spektra, od viditelného k střednímu infračervenému tj. 380 nm až 2450 nm a v termální oblasti od 8 po 11,5 um.

Dodávka prvního sensoru je naplánována na měsíc duben 2014. Po provedení zástavby do letounu, kalibrace, potřebných školení a testovacích letů  se plánuje přistoupení k plošnému snímkování předem vybraných územních celků na základě jejich topografických parametrů, rozdílných typů ekosystémů a při různých meteorologických podmínkách. Dále plánujeme poskytovat přístup ke vzniklé  plošné databázi široké vědecké obci, výzkumným institucím a vysokým školám.

Workshop projektu InterSucho

Ve dnech 26.2. – 28.2.2014 pořádá CVGZ spolu s Mendelovou univerzitou v Brně workshop projektu InterSucho na téma „Remote sensing tools in drought monitoring„.  Mezi významné účastníky patří Martha Anderson (USDA, USA), Brian Wardlow (CALMIT, UNL, USA), Tsegaye Tadesse (NDMC, UNL, USA), Jesslyn Brown (USGS, USA) a Markus Ennekel (TU Wien, Austria). Více o projektu InterSucho zde: projekt InterSucho

Výstava „Výzkum a vývoj pro inovace“

Ve dnech 18.2.2014 až 15.4.2014 se v brněnském Urban centru koná výstava „Výzkum a vývoj pro inovace“, která představuje špičková centra základního i aplikovaného výzkumu v Brně. Na výstavě se prezentuje i Centrum excelence CzechGlobe. Pozvánka ke stažení zde (179,8 KB) :

Ekonomické dopady péče o NP Šumava – zveřejnění výsledků studie

Na tiskové konferenci v Praze 20. ledna 2014 byly zveřejněny výsledky mezinárodní studie zaměřené na ekonomické dopady péče o NP Šumava, kterou vypracovala britská konzultační firma EFTEC . Ze studie vyplývá, že pro NP Šumava je ekonomicky výhodné rozšíření divočiny.Na vypracování studie se významně podíleli i pracovníci CVGZ. Reportáž z TK ke stažení zde

Týden vědy a techniky 2013

Ve dnech 1. – 15.11. 2013 pořádá Akademie věd České republiky již tradiční Týden vědy a techniky, jehož mottem je „Fascinace světem“. Do akce se zapojí i CVGZ, a to 8.11.2013 uspořádáním Dne otevřených dveří na brněnském pracovišti. Pozvánka s programem ke stažení zde: TVT 2013-pozvánka (179,3 KB)

Noc vědců 2013

V pátek 27.9.2013 se v České republice již podeváté koná tradiční Noc vědců. Motem letošního ročníku je „Energií k poznání“. Do této celoevropské akce určené pro širokou veřejnost se zapojí i CVGZ, které na experimentálním pracovišti Bílý Kříž mimo Noci vědců zorganizuje i Den otevřených dveří.

Pozvánky na zmíněné akce ke stažení zde: Den otevřených dveří – program, pokyny (323,2 KB) , Noc vědců – pozvánka (586,8 KB)

Science Café – přednáška Jana Hollana

2.října 2013 se v rámci přednáškového cyklu Science Café uskuteční přednáška Jana Hollana z CVGZ na téma „Proč a jak obnovit noční prostředí“. Více k akci na:
pozvánka

Pršet bude méně. Hrozí nedostatek vody, říká bioklimatolog.

V souvislosti s nadcházející konferencí „Vodní toky a plochy v ČR“ se k očekávanému vývoji klimatu ve střední Evropě a jeho důsledkům pro českou krajinu pro Lidové noviny vyjádřil Miroslav Trnka z CVGZ. Více zde: http://www.lidovky.cz/bioklimatolog-pro-cechy-uz-nebude-voda-dostupna-jako-driv-pm8-/veda.aspx?c=A130903_153453_ln_veda_pef

Třetí workshop projektu HyDaP

Ve dnech 3. – 6. 9. 2013 se v Třeboni uskuteční třetí workshop projektu HyDaP na téma „Energetika krajiny a termografie“. Organizační a odbornou záštitu nad tímto workshopem převzali partneři CVGZ v projektu – ENKI, o.p.s. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.  

Pozvánka a program ke stažení: program (CZ) (156,7 KB) , programme (EN) (140,1 KB)

Letní škola projektu ENVIMET

Dne 20. srpna 2013 se v CVGZ v Brně v  rámci letní školy projektu OP VK ENVIMET uskuteční seminář zaměřený na problematiku měření emisí volatilních organických látek z rostlin.

Pozvánka ke stažení:  Invitation_ENVIMET (771,5 KB)

Slavnostní otevření experimentální stanice Domanínek

V pátek 12. července 2013 byla slavnostně otevřena nová experimentální stanice Centra výzkumu globální změny v Domanínku. Experimentální stanice pro výzkum dopadů změny klimatu na ekosystémy byla vybudována v rámci projektu OP VaVpI.

Slavnostní otevření Atmosférické stanice

17. června 2013 v 9:30 bude v areálu Sdružené stanice Košetice – Křešín u Pacova, za přítomnosti ministra životního prostředí Tomáše Chalupy a představitelů Kraje Vysočina, slavnostně otevřena Atmosférická stanice Centra CzechGlobe. Akce pořádaná  pod názvem Atmosférická výzkumná superstanice  je zároveň oslavou 25. výročí observatoře ČHMÚ Košetice.

Výroční zasedání Vědecké rady CzechGlobe

Ve dnech 20. – 22. 5. 2013 proběhlo v Brně výroční zasedání mezinárodní Vědecké rady Centra výzkumu globální změny. Hlavním úkolem Vědecké rady tvořené předními odborníky z univerzit a vědeckých pracovišť Evropy a Spojených států, bylo  zhodnocení vědecké činnosti Centra za uplynulý rok. Vědecká rada konstatovala, že odborné aktivity Centra se dynamicky rozvíjí,  nově vybudovaná infrastruktura je efektivně využívána a směřuje k získávání špičkových poznatků s mezinárodním významem. Vědecká rada dále poskytla doporučení pro intenzivnější součinnost mezi jednotlivými týmy Centra, rozšiřování mezinárodní spolupráce a aktivnější zapojení doktorandů.

CzechGlobe na European Helicopter Show 2013

V rámci 12. ročníku European Helicopter Show, která se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 9.-11.5.2013, se představí  Oddělení dálkového průzkumu Země. Oddělení DPZ díky projektu OP VaVpI - CzechGlobe – disponuje novým letadlem CESSNA, které po speciální úpravě bude sloužit jako letecký nosič senzorů.  

Pozvánka ke stažení. (940,3 KB)

2. výroční konference COST Action FA0906 „UV4Growth“

Ve dnech 14.-16.4. 2013 uspořádalo Centrum výzkumu globální změny AV ČR v Mikulově v rámci COST Action FA0906 „UV4Growth“  2. výroční konferenci. Konference zaměřené   na prezentaci výsledků v oblasti výzkumu vlivu UV radiace na rostlinnou fyziologii se zúčastnila  stovka odborníků z celé Evropy, ale i z USA a Nového Zélandu.

Zahajovací workshop projektu HYDAP

Jedním z projektů OPVK  řešených na pracovišti CzechGlobe je projekt „HyDaP – Nejnovější technologie dálkového průzkumu Země (DPZ) ve službách výzkumu, vzdělání a aplikaci pro rozvoj regionů“. Ve dnech 14. – 16. listopadu 2012 proběhl jeho zahajovací workshop.

Michal Marek v pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“

Hostem Martina Veselovského v pořadu „Dvacet minut Radiožurnálu“ byl ředitel CVGZ Michal Marek. Téma pořadu bylo věnováno výsledkům nejnovějších studií prokazujících meziroční úbytek arktického ledu o 20% a předpovědím, že do 5-ti let může dojít k úplnému odlednění severního pólu. Profesor Marek hovořil o možný příčinách současného stavu a o tom, co by naplnění těchto předpovědí mohlo znamenat pro život na Zemi.

Záznam pořadu najdete na adrese http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2729385

Zahájení mezinárodního projektu InterSucho

CVGZ vydalo tiskovou zprávu k zahájení mezinárodního projektu InterSucho. Projekt je zaměřený na nebezpečný klimatický jev – sucho. Měl by přispívat k lepšímu monitoringu sucha, k předvídání suchých epizod a jejich dopadů. Přečtěte si celou zprávu.

Konference “Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy”

Česká styčná kancelář v Bruselu CZELO organizuje půldení konferenci “Czech Contribution to Sustainable Bioeconomy”, která se uskuteční 31. května 2012 v Bruselu v Belgii. Konference se zaměří na téma nové strategie pro udržitelnou bioekonomiku.

Sedm let CZELO – sedm prezentací po sedmi minutách

30. května 2012 oslaví kancelář CZELO sedm let svého působení v Bruselu. Při této příležitosti bude představeno v krátkých sedmiminutových prezentacích 6 evropských a regionálních center excelence, včetně projektu CzechGlobe, která jsou v ČR budována s finanční podporou ze strukturálních fondů EU,představen bude i projekt demonstrující synergické využití finančních zdrojů ze 7. RP a SF.