CzechGlobe logo

14. konference experimentální biologie rostlin

V roce 2015 si připomínáme 150 let od zveřejnění objevu zákonů dědičnosti Johannem Gregorem Mendelem. Na tento rok připadá i uspořádání 14. Konference experimentální biologie rostlin (KEBR), která se bude konat ve dnech 8.-11. září 2015 v areálu Mendelovy univerzity v Brně.

Nad konferencí převzali záštitu rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. a ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr.h.c.

14. Konference experimentální biologie rostlin navazuje na dlouholetou tradici pořádání konferencí českých a slovenských experimentálních biologů, dříve organizovaných jako Dny fyziologie rostlin. Akce je organizována jako průřezové setkání zástupců všech českých a slovenských pracovišť v celé šíři oboru. Jako zvaní hosté vystoupí zástupci českých a slovenských vědců působících na významných zahraničních vědeckých pracovištích.

Jednání konference budou probíhat celkem v jedenácti odborných sekcích. Příspěvky je možno prezentovat formou přednášek, nebo posterů. Abstrakty příspěvků budou uveřejněny ve sborníku. Během konference budou uděleny ceny mladým vědcům do 35 let. Cena doc. Milana Kutáčka,  věnovaná Ústavem experimentální botaniky AV ČR, za nejlepší tři přednášky a Cena dr. Márie Luxové, věnovaná fyziologickou sekcí Slovenské botanické společnosti, za nejlepší tři postery. Nejlepší studentská prezentace (přednáška, nebo poster) získá Cenu prof. Nátra, věnovanou Centrem výzkumu globální změny AV ČR .

Součástí konference bude i plenární zasedání České společnosti experimentální biologie rostlin.

Jednacím jazykem konference bude čeština a slovenština.

V rámci konference (11. 9. 2015 – odpoledne) jsou plánovány exkurze po vybraných pracovištích a laboratořích Mendelovy univerzity a CVGZ. Při prezentaci na místě bude možno se fakultativně přihlásit na exkurzi na Experimentální stanici ekofyziologie rostlin prof. Nátra v Domanínku u Bystřice nad Pernštejnem, nebo na ekosystémovou stanici Lanžhot. (bude upřesněno)

13. dny studentů experimentální biologie rostlin

14. Konferenci experimentální biologie rostlin budou předcházet každoroční 13. Dny studentů experimentální biologie rostlin (DSEBR) pořádané ve dnech 7.-8. 9. 2015.

Na konferenci je možno prezentovat příspěvky tematicky odpovídající sekcím 14. KEBR. Příspěvky je možno prezentovat formou přednášek, nebo posterů. Abstrakty příspěvků budou uveřejněny ve sborníku.

Nejlepším přednáškám a posterům budou udělena ocenění s finanční odměnou.

Jednacím jazykem konference studentů bude angličtina.  

Vědecký výbor konference

Jana Albrechtová (PřF UK Praha) - předsedkyně
Lubomír Adamec (BÚ AV ČR, Třeboň)
Martin Bačkor (UPJŠ, Košice)
Vít Gloser (MU, Brno)
Miroslav Griga (Agritec, Šumperk)
Ladislav Havel (MENDELU, Brno)
Jan Krekule (ÚEB AV ČR, Praha)
Alexander Lux (PRIF UK, Bratislava)
Ilja Prášil (VÚRV, Praha)
Ondřej Prášil (MBÚ AV ČR, Třeboň)
Miroslav Strnad (C.R. Haná, Olomouc)
Jiří Šantrůček (JU, České Budějovice)
Vladimír Špunda (OU, Ostrava)
Otmar Urban (CVGZ AV ČR, Brno)
Boris Vyskot (BFÚ AV ČR, Brno)  

Organizační výbor konference

Michal V. Marek (CVGZ AV ČR, Brno)
Mirka Šprtová (CVGZ AV ČR, Brno)
Hana Šprtová (CVGZ AV ČR, Brno)
Václav Trojan (MENDELU, Brno)
Peter Váczi (MU, Brno)
Otmar Urban (CVGZ AV ČR, Brno)
Karel Klem (CVGZ AV ČR, Brno)

Odborné sekce konference

 1. Buněčná biologie, cytologie a anatomie rostlin
 2. Vývojová biologie a morfogeneze, hormonální regulace růstu a vývoje rostlin
 3. „Omiky“ – genomika, transkriptomika, proteomika a metabolomika
 4. Fotosyntéza, tvorba a transport asimilátů
 5. GMO a rostlinné biotechnologie
 6. Biofyzikální signály a optické vlastnosti rostlin, dálkový průzkum fyziologických procesů rostlin
 7. Fyziologie stresu abiotického a biotického
 8. Interakce rostlin vzájemné i s dalšími organizmy, zejména půdními a patogenními
 9. Vodní provoz a minerální výživa rostlin
 10. Produkční biologie užitkových rostlin a její využití v zemědělství, lesnictví a okrasném zahradnictví
 11. Ekologická biologie rostlin a globální klimatické změny

Pokyny pro formát zasílaných abstraktů a velikost posterů

Abstrakty budou otištěny v Bulletinu České společnosti experimentální biologie rostlin.

Termín odevzdání abstraktů: termín byl prodloužen do 30. června,  zasílejte na kebr@czechglobe.cz

Jazyk příspěvků

KEBR: Upřednostňujeme abstrakty psané v češtině/slovenštině.
DSEBR (konference studentů): angličtina

Doktorandi mohou poslat zároveň abstrakty na KEBR v češtině/slovenštině.

Text příspěvku uložte ve formátu MS Word.

Vlastní text abstraktu (včetně poděkování a mezer) nesmí přesáhnout 1500 znaků. 

Formát a rozložení textu

Typ písma: Arial Řádkování: 1 Rozložení textu: mezera mezi nadpisem, autory, adresou a vlastním textem; hlavní text příspěvku zarovnán do bloku.

NADPIS: velikost písma 12, tučně, velká písmena

Jméno a příjmení: velikost písma 10, tučně, jméno prezentujícího podtrženo Adresa/afiliace: velikost písma 10, kurzíva E-mail prezentujícího: velikost písma 10, kurzíva Text abstraktu: velikost písma 10, délka celého textu (včetně mezer a poděkování) nesmí přesáhnout 1500 znaků. Případné poděkování – velikost písma 10, kurzíva

K formátování abstraktu použijte prosím tento vzor

NADPIS Jméno Příjmení1, Jméno Příjmení2 1Adresa 2Adresa E-mail: Vlastní text abstraktu Poděkování:

Rozměry posterů: šířka 80 cm, výška 100 cm

Postery budou umístěny na kobercových panelech pomocí připínáčků.

Program

Program DSEBR

Ke stažení zde: program DSEBR (pdf)  

Program KEBR

Ke stažení zde: program KEBR (pdf)

  

Registrace

Na konference se můžete registrovat zasláním vyplněného registračního formuláře na adresu kebr@czechglobe.cz. Registrace na akci Vám bude potvrzena.

Účastnický poplatek na 14. KEBR je:

 • pro členy ČSEBR a fyziologické sekce SBS 3.200,-Kč
 • pro ostatní účastníky mimo ČSEBR / SBS 4.700,-Kč
 • pro studenty mimo ČSEBR / SBS 4.200,-Kč

Účastnický poplatek konference studentů je:

 • pro všechny účastníky 1500,-Kč

Účastnický poplatek při účasti na obou akcích je:

 • pro členy ČSEBR / SBS 4.200,- Kč
 • pro ostatní účastníky mimo ČSEBR / SBS 5.700,- Kč
 • pro studenty mimo ČSEBR / SBS 5.200,- Kč

Platba

Konferenční poplatek (výše poplatku je stanovena v propozicích pro registraci) poukažte:

Členové ČSEBR / SBS (ve všech případech) a studenti účastnící se pouze 13. Dnů studentů experimentální biologie rostlin

na účet: 377950233/0300

ČSOB Olomouc

variabilní symbol: 47209232

IBAN: CZ3103000000000377950233

SWIFT/BIC: CEKO CZPP  

 

Ostatní účastníci mimo ČSEBR / SBS (ve všech případech) a studenti účastnící se obou konferencí

na účet: 180050127/0300

ČSOB Olomouc

variabilní symbol: 60947098

IBAN: CZ8103000000000180050127

SWIFT/BIC: CEKO CZPP  

 

Při platbě do zprávy příjemci uveďte jako identifikační údaj jméno a příjmení.

Potvrzení o platbě obdržíte při prezenci na konferenci.

Důležité upozornění!

Platby ze zahraničí (včetně SR) je nutné provést v českých korunách a částku navýšit o 150,- Kč. Jedná se o manipulační poplatek bance za připsání platby ze zahraničí na účet příjemce. Tato částka není součástí konferenčního poplatku a od plateb z ČR se nevyžaduje.

Ubytování

Účastníci 14. KEBRu a 13. DSEBRu mohou využít ubytovací kapacity Koleje Josefa Taufera. Ubytování je možné rezervovat do 30.6.2015 na adrese email: simcik­@mendelu.cz. Při rezervaci použijte k identifikaci kód KEBR.

Koleje Josefa Taufera
Jana Babáka 1861/3
616 00  Brno
http://skm.mendelu.cz/cz/ubytovani/ubytovaci-zarizeni/koleje-josefa-taufera/

Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích, buňkový systém. Cena za jednu osobu a noc je 420,-Kč/noc. Při obsazení pokoje jednou osobou je cena 530,-Kč/noc.

Další možnosti ubytování (je nutné zajistit si individuálně):

Hotel CONTINENTAL http://www.continentalbrno.cz/
Hotel EVROPA http://www.hotel-europa-brno.cz/
Hotel  SLOVAN http://www.hotelslovan.cz

Novinky

11. srpna 2015

Na webových stránkách (viz Program) byl aktualizován program konference.

Ke stažení zde: 
program Student days (pdf)   
program KEBR (pdf)

22. června 2015

Na webové stránky (viz Pokyny) byly vloženy informace o rozměrech posterů

Registrace na obě konference (KEBR a DSEBR) bude uzavřena 31.7.2015

Registrační poplatky je třeba uhradit do 26.8.2015

UPOZORNĚNÍ

Při poukázání platby na uvedené účty UVÁDĚJTE ve zprávě příjemci JMÉNO a PŘÍJMENÍ (při hromadné platbě všech účastníků). Tento údaj nám umožní identifikovat každého účastníka konference. Nestačí pouze údaj o instituci.