Výběrová řízení

Veřejné zakázky

Volná místa

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i., Oddělení ukládání uhlíku v krajině hledá zaměstnance na pozici Vysokoškolský administrativně-technický pracovník

Pracovní náplň:

Administrativní činnost: vystavování objednávek, psaní cestovních příkazů a pracovních výkazů, zpracování dat v Microsoft Excel, tvorba prezentací

Terénní činnost: zakládání nových výzkumných ploch, sběr materiálu na výzkumných plochách v terénu.

Laboratorní činnost: občasné drobné práce v laboratoři

Odborná činnost: výtahy z anglicky psaných odborných textů, zpracování rešerší apod.

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské (Bc.) vzdělání
 • práce na PC: MS Word, Excel, Power Point
 • ŘP sk. B
 • alespoň základní pasivní a aktivní znalost AJ
 • komunikační a organizační dovednosti
 • samostatnost, flexibilita
 • manuální zručnost
 • ochota pracovat s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti:

 • předchozí praxe podobného zaměření
 • probíhající nebo ukončené magisterské studium v oboru aplikovaná ekologie, krajinná ekologie, botanika, krajinné inženýrství, lesní inženýrství, zemědělství
 • zkušenosti s přípravou a realizací projektů

Přijetí se uskuteční na základě výběrového řízení, na které budou pozváni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola. Předpokládaný nástup – 2.1.2019.

Přihláška musí obsahovat:

strukturovaný odborný životopis (včetně kontaktních údajů) s přehledem odborné praxe, motivační dopis, kopie dokladů o vzdělání.

Přihlášku s požadovanými dokumenty zasílejte do 19.12.2018 na e-mailovou adresu jobs@czechglobe.cz
popř. poštou na adresu:

doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Lipová 9, 370 05 České Budějovice


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Oddělení společenského rozměru globální změny (pracoviště V Jirchářích 149/6, Praha 1) hledá pracovnici/pracovníka na pozici výzkumu společenských aspektů globální environmentální změny se zaměřením na urbánní systémy

Popis pozice
Pracovní pozice je zaměřena na projekty zahrnující zejména následující činnosti:

 • Tvůrčí vědecká práce v oblasti adaptací na změnu klimatu, zranitelnosti a rezilience měst
 • Problematika přírodě blízkých adaptačních opatření a ekosystémových služeb v městském prostředí
 • Změna klimatu, implementace adaptačních strategií a územní plánování
 • Zapojení do běžících výzkumných projektů, příprava projektových návrhů
 • Požadavek na vlastní publikační činnost
 • Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu, proaktivní přístup, schopnost samostatné práce

Místo výkonu práce:
Praha

Požadujeme:

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na environmentální vědy a studia, ochranu životního prostředí, geografii, ekologii, společenské vědy, územní plánování a architekturu, krajinnou architekturu
 • Schopnost práce s PC, MS Office
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní) - výhodou
 • Zkušenost s prací s prostorovými daty a geografickými informačními systémy (ArcGIS apod.) - výhodou
 • Zkušenost s analýzou kvantitativních daty, statistickými analýzami, kvalitativním výzkumem apod. – výhodou
 • Zájem o širší souvislosti společenské, environmentální a ekonomické souvislosti globální změny

Nabízíme:

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci s možnostmi uplatnění v praxi v zázemí pracoviště Akademie věd ČR
 • Zapojení do mezinárodních a národních výzkumných projektů a aplikovaného výzkumu
 • Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní vědecké výstupy
 • Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání například v doktorském studiu

Termín uzávěrky přihlášek:

Přihlášky se strukturovaným odborným životopisem, motivačním dopisem a kopií dokladu o ukončeném vzdělání zasílejte na emailovou adresu -  jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice) do 30.11.2018.


Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. hledá pracovníka na pozici Odborného pracovníka vědy a výzkumu/Technika.

Lokace:  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno
Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Úvazek: 100%
Začátek: 1.1.2019, či dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 12.11.2018

Popis pozice:

Odborný pracovník vědy a výzkumu/ Technický pracovník bude pracovat ve výzkumném týmu dr. K. Macháčové. Tento tým se zabývá studiem toků důležitých skleníkových plynů (metan – CH4, oxid dusný – N2O, oxid uhličitý – CO2) z různých druhů stromů a lesních ekosystémů. Technický pracovník bude podporovat vědeckou aktivitu týmu.

Náplní práce bude mimo jiné produkce a oprava komorových měřících systémů, jejich instalace, testování a oprava v terénu, vývoj a testování nových prototypů systémů, nákup materiálu, aktivní účast na měřících kampaních v terénu v rámci České republiky a v cizině, obsluha a servis analyzátorů, zpracování dat, pomoc při základní laboratorní činnosti, logistika, organizace, a asistence vedoucímu oddělení.

Nabízíme:

 • kreativní práce v přátelské atmosféře mladého a dynamického mezinárodního týmu (jediný tým studující toky CH4 a N2O ze stromů v České republice)
 • jedinečná možnost pracovat na nových interdisciplinárních projektech propojující rostlinnou fyziologii s půdní biologií, ekologií, naukou o dřevinách a vědami o atmosféře
 • rozličná práce zahrnující pracovní aktivity v dílně, kanceláři, laboratoři a v terénu v krásných lesních ekosystémech (děláme „green science“)
 • možnost účasti na měřících kampaních v cizině
 • možnost seznámení se s řadou metod a technik (např. metody pro studium výměny plynů mezi stromy, půdou a atmosférou; plyn. chromatografie, analyzátory skleníkových plynů)
 • pracovní smlouva (plný úvazek) na 1 rok s možností prodloužení

Požadujeme:

 • minimálně ukončené středoškolské vzdělání v technickém oboru (tj. maturita)
 • ukončené univerzitní vzdělání je vítané (technické, biologické, chemické či environmentální zaměření)
 • zodpovědnost a spolehlivost, samostatnost
 • časová flexibilita (pravidelná a nepravidelná práce v terénu – tj. nepravidelná pracovní doba, účast na delších měřících kampaních v terénu – až několik týdnů v kuse v České republice a cizině)
 • manuální a technické dovednosti/zručnost, vysoký smysl pro improvizaci, samostatný přístup k řešení technických problémů
 • organizační dovednosti
 • týmový hráč
 • dobrá fyzická kondice, bez strachu z výšek
 • ochota učit se novým metodám a postupům, schopnost říci si o pomoc (nehledáme „supermana“)
 • vnitřní motivace (pozitivní přístup k vědě a výzkumu)
 • zkušenosti s prací na počítači (MS Office), základy programování jsou velice vítané
 • znalost českého a anglického jazyka na komunikační úrovni
 • řidičské oprávnění kategorie B

Pro více informací prosím kontaktujte Dr. Kateřinu Macháčovou (machacova.k@czechglobe.cz).

Nabídky zasílejte na adresu jobs@czechglobe.cz. Uzávěrka je 12.11.2018.
Nabídky zasílejte včetně strukturovaného životopisu (max. 2 stránky), motivačního dopisu (viz. níže) a dokladu o dosaženém vzdělání (naskenovaná verze v tomto kroku postačuje).

Motivační dopis:

max. délka půl stránky (!)
rádi bychom od Vás slyšeli Vaši vlastní, osobní motivaci/důvody, proč byste rádi pracovali v našem týmu
prosím, neuvádějte obecné informace (např. význam skleníkových plynů, globální změna, atd.).