Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
 • VÍTEJTE V CZECHGLOBE
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME ATMOSFÉRU...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME BIOSFÉRU...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME EKOSYSTÉMY...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME SPOLEČNOST...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Vítejte v Czechglobe

Vítejte na stránkách CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, v. v. i.. CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

logo
Portál monitoringu a předpovědi půdního sucha. Kombinuje data pozemních měření, dynamického modelu vodní bilance, metod dálkového průzkumu Země a pozorování široké sítě zpravodajů.
logo
Portál zaměřený na popis dlouhodobého vývoje klimatických podmínek, meteorologických extrémů a jejich dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu.
Webové portály pro monitoring a hodnocení stavu vegetace a výnosů, monitoring a předpovědi abiotických a biotických rizik pro zemědělské plodiny a rizik požárů.
logo
Unikátní platforma pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy
logo
Transfer poznatků a postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do zemědělské a lesnické praxe a veřejné správy.
logo
Transfer poznatků a postupů pro adaptaci na klimatickou změnu do energetiky.
logo
Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních
Pokročilé metody redukce emisí a sekvestrace skleníkových plynů v zemědělské a lesní krajině pro mitigaci změny klimatu
logo
Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.
logo
Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury. Zapojení CzechGlobe do projektů zařazených v Cestovní mapě ESFRI.