Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Doktorand/ka ve výzkumu koprodukce znalostí

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, Oddělení sociálně-ekologické analýzy (V Jirchářích 149/6, Praha 1), vyhlašuje výběrové řízení na pozici Doktorand/ka ve výzkumu koprodukce znalostí.

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena na výzkum koprodukce znalostí relevantní pro mitigaci změny klimatu v krajině České republiky. Zahrnující zejména následující činnosti:

 • Výzkum role koprodukce a transferu znalostí v oblasti krajinného managementu relevantního pro mitigaci změny klimatu,
 • Design a provedení kvalitativních a kvantitativních analýz koprodukce znalostí,
 • Spolupráce na výzkumných workshopech s aktéry z praxe a veřejné sféry,
 • Zpracování kvalitativních a kvantitativních dat,
 • Zapojení do běžících výzkumných projektů (viz popis oddělení níže), příprava projektových návrhů,
 • Vlastní publikační činnost,
 • Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu.

Požadujeme

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské) se zaměřením na některou z následujících disciplín: environmentální psychologie, environmentální sociologie.
 • Obecné akademické dovednosti – kreativita, excelentní komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, samostatnost, organizační schopnosti.
 • Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) na odpovídající úrovni.
 • Schopnost práce s odbornou literaturou a vědeckými publikacemi.
 • Výborná úroveň anglického jazyka (jako podmínka spolupráce v mezinárodních týmech a vědeckého publikování).
 • Ochota účastnit se pravidelných domácích a zahraničních cest v rámci projektové práce.

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti

 • Zkušenost s kvalitativními, smíšenými a participativními výzkumnými metodami (např. rozhovory, fokusní skupiny, workshopy, kódování kvalitativních dat, pozorování účastníků, analýza stakeholderů, výzkum v rámci případových studií) a designem výzkumu
 • Zkušenosti s kvalitativním nebo kvantitativním modelováním
 • Probíhající doktorské studium
 • Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní).
 • Demonstrovaný zájem o interakci s tvůrci politik, účastníky rozhodovacích procesů a dalšími společenskými aktéry.
 • Demonstrovaný studijní/pracovní zájem o interdisciplinární práci.

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci v mladém interdisciplinárním týmu v zázemí pracoviště Akademie věd ČR.
 • Networking v rámci excelentních mezinárodních projektových týmů a sítí relevantních společenských aktérů.
 • Přátelské prostředí podobně smýšlejících lidí, kteří sdílí nadšení pro otázky udržitelnosti.
 • Živé akademické prostředí (semináře, diskusní skupiny a výjezdy, čtenářský klub, vzájemné rozšiřování dovedností mezi kolegy, atd.)
 • Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání nabízené CzechGlobe a AV ČR (jazykové kurzy, workshopy vědecké práce).
 • Podporu v rozvoji vlastních projektových žádostí, individuálních i v rámci týmu.
 • Kancelář v centru Prahy, flexibilní pracovní hodiny.
 • Odpovídající platové ohodnocení.

Detaily pozice:

Výše úvazku: 0,5 – 1 (dohodou)
Délka úvazku: 1 rok, s možností prodloužení spolupráce po dobu trvání projektů (3-4 roky) a dále
Datum nástupu: 1. března 2024
Místo výkonu práce: Praha

Přihlášky

S dotazy ohledně pozice se prosím obracejte na Zuzanu Harmáčkovou (harmackova.z@czechglobe.cz).

Přihlášky obsahující níže uvedené materiály zasílejte do 9. února 2024 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz a harmackova.z@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).

 • Strukturovaný životopis (max. 3 strany): vzdělání; pracovní zkušenosti; případné předchozí zkušenosti s výzkumnou činností a zapojením do výzkumných projektů; klíčové dovednosti; úroveň jazykových znalostí; kontaktní údaje
 • Motivační dopis (max. 1 strana)
 • Kontaktní detaily 2 osob ochotných poskytnout doporučení.
 • Kopie dokladu o ukončeném vzdělání

Kandidáti vybraní k pohovorům budou informováni do 13. února 2024; pohovory jsou plánovány na polovinu února 2024.

Doplňující informace

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe je jedním z ústavů Akademie věd České republiky. CzechGlobe se věnuje komplexnímu vědeckému výzkumu globální změny a jejích dopadů na atmosféru, ekosystémy a lidskou společnost, s využitím aktuálních výzkumných přístupů a špičkové techniky.

Oddělení sociálně-ekologické analýzy (SE Lab) je tým zkoumající, jakým způsobem může lepší pochopení vazeb mezi lidskou společností a přírodním prostředím pomoci v hledání cest k udržitelnosti. SE Lab se podílí na řadě mezinárodních a národních projektů (Horizon Europe BIONEXT, Horizon Europe TRANSPATH, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI, atd.). Kombinujeme přístupy společenských, humanitních a přírodních věd a klademe důraz na výměnu znalostí mezi vědou, praxí a tvorbou politik. Výsledky výzkumu aplikujeme skrze aktivní spolupráci s aktéry mimo akademickou sféru (experti z praxe, tvůrci politik, zástupci občanské společnosti a nevládního sektoru). Více informací na našem blogu SustainableCZ.