Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Informace o „Třetí vědecké konferenci ICOS“

Ve dnech 11. – 13. září 2018 se koná “Třetí vědecká konference ICOS“, celoevropské výzkumné infrastruktury Integrovaný systém pro sledování uhlíku (Integrated Carbon Observation System), zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy. Jejími ústředními tématy jsou výzkum skleníkových plynů, změna klimatu a její vliv na ekosystémy a lidskou společnost.

Informace (tisková zpráva) byla publikována na:

Portál Akademie věd ČR

E – FeedBack