Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Ivo Moravec

Photo

Pozice: Technik

Oddělení: Oddělení ukládání uhlíku v krajině

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: moravec.i@czechglobe.cz

Odborné zaměření

monitoring a hodnocení zdravotního stavu lesních porostů; public relations; mapování biotopů Natura 2000; biodiversita a politika ochrany přírody; druhová ochrana rostlin a živočichů a praxe ochrany přírody; indikátory biodiverzity lesních ekosystémů; udržitelný regionální rozvoj; monitoring stavu životního prostředí

Vzdělání

VŠZ Fakulta lesnická, Brno, Ing., 1989, lesní inženýr

UK Přírodovědecká fakulta, Praha, 1991, systematická biologie s ekologií

Profesní kariéra

1999 – současnost: technik / výzkumný pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny AV ČR)

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 6