Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. Jan Geletič, Ph.D.

Photo

Pozice: Postdoc

Oddělení: Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: geletic.j@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Klima měst, místní klimatické zóny, aplikovaná geoinformatika, dálkový průzkum Země (DPZ), kartografie, programování v R.

Vzdělání

2013 – 2017 | Ph.D.

  • Masarykova univerzita | Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav
  • název disertační práce: Faktory podmiňující prostorovou diferenciaci teploty vzduchu v prostředí městského klimatu.

2008 – 2010 | Mgr.

  • Univerzita Palackého v Olomouci | Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky
  • název diplomové práce: Využití vícerozměrných statistických metod pro hodnocení závislosti výskytu rostlin na přírodních faktorech zájmového území a stanovení významnosti faktorů ovlivňujících tuto závislost.

2005 – 2008 | Bc.

  • Univerzita Palackého v Olomouci | Přírodovědecká fakulta, Katedra geoinformatiky
  • název bakalářské práce: Charakteristika přírodního prostředí modelové lokality Halenkovice na základě analýzy časových řad.

Profesní kariéra

2015 – nyní | CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. | Brno

  • Doktorand – tvorba a správa podkladových dat, práce s modelem MUKLIMO, analýza výsledků

2013 – 2014 | Univerzita Palackého | Olomouc

  • Projektový pracovník (projekt Česko-polské spolupráce Edu2Work) – kartografické zpracování, analýza dat, IT podpora, administrace webu

2012 – 2013 | Univerzita Palackého | Olomouc

  • Projektový pracovník (projekt Geoinovace) – kartografické zpracování, analýza dat, IT podpora

2010 – 2012 | Univerzita Palackého | Olomouc

  • GAČR 205/09/1297 Víceúrovňová analýza městského a příměstského klimatu na příkladu středně velkých měst – administrace webu, GIS analýzy, zpracování satelitních snímků (LANDSAT 5 a ASTER), kartografické práce, zpracování a údržba databáze meteorologických měření

Ocenění

Cena děkana přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2013)

Cena děkana přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (2017)

Prémie Otto Wichterleho (2019)

Cena Josefa Hlávky (2019)

Členství

2018-nyní: Mezinárodní asociace pro městské klima

2019-2021: Mezinárodní biometeorologická společnost

Stručná scientometrie

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Geletic

Google Scholar: https://scholar.google.cz/citations?user=oHzD4gUAAAAJ&hl=cs