Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: zapletal.m@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Vliv přízemního ozonu na lesní ekosystémy v kontextu klimatické změny, stanovení atmosférických polutantů a jejich vliv na lesní ekosystémy, acidifikace a eutrofizace lesních ekosystémů, ekosystémové služby, trvale udržitelný rozvoj životního prostředí.

Vzdělání

2004   habilitace v oboru environmentalistika, Fakulta ekologie a environmentalistiky, Technická univerzita  Zvolen

1994 -1998  doktorské studium ochrany životního prostředí v průmyslu, Hornicko- geologická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

1978 – 1982   inženýrské studium systémového inženýrství, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská v Ostravě

Profesní kariéra

2015 – dosud – vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v. i.

2004 – dosud –  docent, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě

1993 – dosud – vedoucí vědecký pracovník, Ekotoxa s.r.o. – Centrum pro životní prostředí a hodnocení krajiny

1991 – 2004 –   odb. asistent; Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavé

Ocenění

Bronzová medaile Slezské univerzity v Opavě

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1990 – Reinhart academy of museology, Leiden, Holandsko

1992 – Swedish Environmental Research Institute, Göteborg, Švédsko

2002 – United States Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina, USA

Stručná scientometrie

Počet impaktovaných článků: 13

Počet citací: 69

H-index: 4