Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Jan Květ, CSc.

Photo

Pozice: Vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení toků látek a energie

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: kvet.j@czechglobe.cz

Vzdělání

 • 1943-1951, Jiráskovo  (ve škol.r. 1950/51 Akademické) gymnázium v Praze 2;
 • 1951-1956, Biologická fakulta University Karlova (anatomie a fysiologie rostlin);
 • 1962-1963, postgraduální stáž, University of Oxford, Agriculture Department, U.K.;
 • 1964, CSc. Botanický ústav  ČSAV, Průhonice (dále jen BÚ ČSAV);
 • 1968, RNDr., Přírodovědecká fakulta University Karlovy, po obnoveni titulu RNDr.;
 • 1981, státní zkouška z  angličtiny, Jazyková škola České Budějovice. 

Profesní kariéra

 • 1956-1963, Geobotanická laboratoř (od r. 1962 Botanický ústav) ČSAV, Průhonice; odborný pracovník
 • 1964-1972, BÚ ČSAV, Ekologické oddělení, Brno, vědecký pracovník;
 • 1972-2002, BÚ ČSAV (od r. 1993, AV ČR), Úsek ekologie rostlin, Hydrobotanické oddělení, Třeboň, vědecký pracovník;
 • 1993-současnost, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Biologická (nyní Přírodovědecká) fakulta, vědecký pracovník.

      Souběžná vedlejší zaměstnání:

 • 1965-1972, Mikrobiologický ústav ČSAV, vědecký pracovník,
 • 1972-1975, Ústav krajinné ekologie ČSAV, Průhonice, dtto;
 • 1990-1992,  Poslanec České národní rady, Praha;.:
 • 2003-současnost, CzechGlobe, Ustav výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., Třeboň a Brno, vědecký pracovník

Ocenění

 • 1973, Cena ČSAV (spolui s M. Rychnovskou, J. Pelikánem a dalšími spolupracovníky) za ekologický výzkum luk a mokřadů na jižní Moravě;
 • 1997, Vyznamenání 2. třídy od ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ;
 • 2001, International Fellowship Award, Společnosti pro výzkum mokřadů = Society of Wetland Scientists, SWS (spolu s Dagmar Dykyjovou);
 • 2001, Pamětní medaile Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích;.;
 • 2004, Cena ministra životního prostředí ČR;
 • 2008, Recognition of Excellence, Ramsarská úmluva na ochranu mokřadů; mezinárodního významu;
 • 2013, Čestný doktorát (Doctor honoris causa, dr.h.c.), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 • 2013, Pamětní medaile J.G. Mendela za zásluhy o rozvoj biologických věd, AV ČR.
 • 2015, Life Achievement Award, Společnosti pro výzkum mokřadů = Society of Wetland Scientists, SWS.

Členství

Členství ve vybraných národních vědeckých  a odborných orgánech:

 • 1990-1997, člen Akreditační komise vlády ČR jako představitel biologických oborů;
 • 1993-1996, člen vědecké rady Akademie věd ČR;
 • 1993-1996, člen Komise pro přírodní vědy a předseda subkomise pro obecnou a ekologickou biologii Grantové Agentury ČR (GAČR);
 • 1994-1997, proděkan Biologické fakulty JU pro doktorské studium;
 • 1994-2000, člen vědecké rady Biologické fakulty JU;
 • 2002-2003, člen vědecké rady Ministerstva životního prostředí ČR;
 • 1994- současnost. člen a v l. 2006-2011 předseda komise pro ekologii a životní prostředí Rady města Třeboně;
 • 1998-současnost, člen Čestné rady Českého svazu ochránců přírody

Členství  a funkce v mezinárodních vědeckých organizacích a společnostech:

 • 1965-1974, zastupující vědecký koordinátor pro podsekci fotosyntézy a od r. 1970 též koordinátor pracovní skupiny pro mokřady, obojí v Mezinárodním biologickém programu (IBP);
 • 1977-1984, člen a tajemník Československého národního komitétu SCOPE (Scientific Committee for Problems of Environment = Vědecký výbor pro otázky životního prostředí) při ICSU (International Council of Scientific Unions  = Mezinárodní rada vědeckých unií);
 • 1978 – současnost, člen pracovní skupiny pro mokřady INTECOL (International Association for Ecology = Mezinárodní asociace pro ekologii);
 • 1985-2008, člen Českého národního komitétu pro program UNESCO MAB (Man and Biosphere = Člověk a biosféra), v l. 1998-2008 předseda a od r. 2008 emeritní předseda tohoto komitétu;
 • 1996 – současnost, dopisující člen Rakouské akademie věd;
 • 2000 – 2008, místopředseda kuratoria, Limnologického ústavu Rakouské akademie věd v Mondsee, Horní Rakousko;
 • 2001-současnost, doživotní člen mezinárodní Společnosti pro výzkum mokřadů (Society of Wetland Scientists).

Členství  a funkce v národních vědeckých organizacích a společnostech:

 • 1950-současnost, Česká (Československá do r. 1992) Botanická společnost;
 • 1963-1988, Britská ekologická společnost;
 • 1973-2013, Československá biologická společnost, ekologická sekce;
 • 1974- současnost, Český svaz ochránců přírody (ČSOP);
 • 1976- současnost, Česká (Československá do r. 1992) Limnologická společnost, čestný člen od r. 2009.;
 • 1990- současnost, Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)
 • 1995- současnost, Slovenská ekologická společnost; čestný člen od r. 2004.
 • 2002- současnost, Učená společnost České republiky, řádný člen;
 • 2004- současnost, Česká společnost pro ekologii (ČSPE), zakládající člen, čestný člen od r. 2013.
 • 2006- současnost Slovenská botanická společnost, zasloužilý člen od r. 2013..

Členství v redakčních radách a pod. vědeckých časopisů:

 • 1971-současnost, Photosynthetica, Praha;
 • 1973-1993, Ekológia, Bratislava;
 • 1974-1985, Aquatic Botany, Amsterdam;
 • 1974-1998, Biologické Listy, Praha;
 • 1990-1997, Wetlands Ecology and Management, Dordrecht
 • 2001- současnost ,  Boreal Environment Research, Helsinki

Stručná scientometrie

Od r. 1958 autorem, spoluautorem nebo editorem celkem asi 135 vědeckých a odborných publikací (časopiseckých článků, editovaných  knih, kapitol v knihách, příspěvků ve sbornících – v cizích jazycích a v češtině).