Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., hledá pracovnici/pracovníka na pozici odborného výzkumného pracovníka (kategorie postdoktorand, úvazek 0,1 ), s následujícím odborným zaměřením:

Výzkum a vývoj matematických modelů a optimalizačních algoritmů pro mikrořasové biologické systémy

Hlavní pracovní náplní uchazeče bude výzkumná, vývojová, projektová a publikační činnost v rámci aktivit Oddělení adaptivních biotechnologií s cílem vývoje a ověřování matematických modelů popisujících mechanismy biologických systémů se zaměřením na fotosyntetické procesy. Dále je přepokládáno využití získaných informací k optimalizaci kulitvací zkoumaných fotosyntetických mikroorganismů v biotechnologických aplikacích, zejména pak při optimalizaci kultivací v simulovaném kultivačním prostředí (bioreaktorech).

Požadované kvalifikační předpoklady:

 1. Řádně ukončené doktorské studium na univerzitě (Ph.D.), vztahující se zaměřením k některému z následujících oborů: systémové biologie, biofyziky, matematického modelování a biotechnologie.
 2. Zkušenosti s vývojem matematických modelů biologických systémů a kultivačních prostředí.
 3. Schopnost samostatné vědecké práce, včetně publikování v  časopisech s IF.
 4. Dobrá znalost anglického jazyka.
 5. Znalost práce s výpočetní technikou na úrovni obvyklé pro pozici výzkumného pracovníka.
 6. Zkušenosti s přípravou grantových žádostí a realizací výzkumných projektů.

Vítané odborné znalosti a schopnosti:

 1. Práce se SW pro vyhodnocování vědeckých dat a se statistickým SW.
 2. Obecný rozhled v biologii fotosyntetických mikroorganismů
 3. Zkušenosti ve spolupráci se zahraničními pracovišti či mezinárodními organizacemi.
 4. Předchozí publikační činnost v časopisech s IF.

Nabízíme:

 1. Práci v nově budovaném týmu se zaměřením na vývoj adaptivních biotechnologií.
 2. Získání zkušeností s využíváním moderních cytoflourometrických a mikroskopických zařízení, zařízení pro molekulární biologii a unikátní kultivační fotobioreaktorové platformy.
 3. Kreativní výzkumnou práci, možnost seberealizace.
 4. Možnost dalšího kariérního a profesního postupu.
 5. Zázemí silného a prestižního výzkumného ústavu.
 6. Odpovídající finanční ohodnocení.
 7. Smlouvu na dva roky s možností prodloužení.

– přihlášky doručte do 28.1. 2019  emailem: jobs@czechglobe.cz
– předpokládaný nástup od 4.2. 2019.

Přihlášky s následujícími dokumenty v anglickém jazyce se strukturovaným odborným životopisem (včetně kontaktních údajů), motivačním dopisem (doplněným o charakterizaci výzkumných témat, kterými se žadatel hodlá zabývat) a doklady o vzdělání a praxi (není nutné v AJ) zasílejte na e-mailovou adresu cerveny.j@czechglobe.cz , popř. poštou na adresu:

Ing. Jan Červený, Ph.D.
Oddělení adaptivních biotechnologií
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Po skončení výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky.

Do druhé fáze výběrového řízení postoupí pouze uchazeči, kteří splní požadované kvalifikační předpoklady.