Vedení Ústavu

Ředitel: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Asistentka ředitele: Jana Vilmannová

Útvar vnějších vztahů: RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
                                        Mgr. Hana Šprtová
                                        Mgr. Jitka Lášková
                                        Zuzana Černá

                                       

Zástupce ředitele: doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Asistent zástupce ředitele: David Schüch

 

Ředitel výzkumného sektoru: prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c.
Asistentka ředitele: Jana Vilmannová

Vědecký tajemník: Mgr. Jiří Kolman

 

Výkonný ředitel: doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
Tajemník výkonného ředitele: David Schüch