Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
 • VÍTEJTE V CZECHGLOBE
  Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME ATMOSFÉRU...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME BIOSFÉRU...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME EKOSYSTÉMY...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • ZKOUMÁME SPOLEČNOST...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
 • PRO LEPŠÍ BUDOUCNOST...
  CzechGlobe • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Vítejte v Czechglobe

Vítejte na stránkách CzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.. CzechGlobe je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence, zkoumající pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení a postupů probíhající globální změnu, její projevy v atmosféře a dopady na biosféru a lidskou společnost.

Portál monitoringu a předpovědi půdního sucha. Kombinuje data pozemních měření, dynamického modelu vodní bilance, metod dálkového průzkumu Země a pozorování široké sítě zpravodajů.
Portál zaměřený na popis dlouhodobého vývoje klimatických podmínek, meteorologických extrémů a jejich dopadů na zemědělství, lesnictví, vodní režim a krajinu.
Webové portály pro monitoring a hodnocení stavu vegetace a výnosů, monitoring a předpovědi abiotických a biotických rizik pro zemědělské plodiny a rizik požárů.
Unikátní platforma pro realizaci komplexního mezinárodního interdisciplinárního výzkumu globální změny (GZ) a jejích dopadů na ekosystémy
Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.
Adaptační strategie pro udržitelnost ekosystémových služeb a potravinové bezpečnosti v nepříznivých přírodních
Řeší možné dopady změny klimatu ve městech, připravuje adaptační strategie měst, navrhuje a vyhodnocuje vhodná adaptační opatření.
Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury. Zapojení CzechGlobe do projektů zařazených v Cestovní mapě ESFRI.