Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Lidské zdroje

Ústav výzkumu globální změny AVČR, v. v. i. (CzechGlobe), klade ve své strategii rozvoje velký důraz i na řízení lidských zdrojů a udržování mezinárodního standardu péče o zaměstnance.

Své zaměstnance považujeme za jeden z nejdůležitějších pilířů naší instituce a věříme, že dobré vztahy mezi výzkumnými pracovníky a zaměstnavatelem přispívají k oboustrannému růstu. Proto se snažíme o aplikaci moderních praktik a principů v rozvoji lidských zdrojů a o budování motivačního prostředí.

Důkazem toho je i ocenění HR Excellence in Research, kterého jsme hrdým nositelem od října 2019 a které navazovalo na úspěšný projekt EGERA.

Ve snaze zavést i ve vědeckém prostředí koncepci moderního strategického řízení lidských zdrojů vycházíme z národních standardů jako Etický kodex AVČR i z mezinárodních standardů pro pravidla kvality v řízení a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu – Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Manuál pro zahraniční zaměstnance
Akční plán na prosazování genderové rovnosti