Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

V. Sekce adaptivních a inovačních technik

Motto:

„Naším cílem je vývoj inovativních biotechnologických řešení založených na využití mikrořas, jako efektivních buněčných továren, která bude možné přirozenou cestou začlenit do každodenních aktivit moderní společnosti a která přispějí k udržitelnému rozvoji a prosperitě lidstva bez ohrožení zdrojů naší planety.“

Sekce adaptivních a inovačních technik se zabývá vývojem metod a technologií pro kultivaci a výzkum fotosyntetických mikroorganismů. V rámci výzkumu prováděného v této sekci se zabýváme detailní charakterizací zkoumaných biologických systémů v širokém spektru podmínek,  zahrnujících přirozené podmínky, prediktivní scénáře v souvislosti s měnícím se klimatem i podmínky simulující průmyslová prostředí. Činnost této sekce je zaměřena jak na získávání hlubších vědeckých poznatků, tak na jejich převedení z roviny základního výzkumu do praktických aplikací.

Během posledních let byla v rámci aktivit této sekce vytvořena infrastruktura podporující výzkum a využití potenciálu fotosyntetických mikroorganismů, tj. zejména řas a sinic, v biotechnologických aplikacích. Vedle schopností těchto organismů zachycovat oxid uhličitý ze vzduchu nebo z průmyslových spalin může být jejich biologická aktivita základem pro výrobu biopaliv nové generace a pro produkci cenných biologických látek jako jsou např. karotenoidy, nenasycené mastné kyseliny či bílkoviny.

Tato sekce se podílí na řešení následujících projektů:

 • Nová generace a proces výroby produktů z mycelia; Technologická agentura České republiky (SS07020322)
 • Odhalení limitů fotoautotrofní produktivity – rozklíčování vztahů mezi dostupností energie a regulací metabolických a energetických drah u sinic produkujících etylen; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (LUAUS24149)
 • Volně cirkulující histonové komplexy jako diagnostický nástroj dětských nádorových onemocnění centrálního nervového systému (CNS); Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (NU23-03-00318)
 • Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost; program Národní centra kompetence; Technologická agentura České republiky (TN02000044)
 • Digitální platforma pro distribuovanou optimalizaci a udržitelnou mitigační a produkční kapacitu mikrořas; Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost; Ministerstvo průmyslu a obchodu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026534)
 • Biorafinace jako oběhové technologie; program Národní centra kompetence; Technologická agentura České republiky (TN01000048)
 • Strategické partnerství pro environmentální technologie a produkci energie; projekt OP VVV „SPETEP“; EU –  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008413)
 • Biologicky aktivní látky mikrořas a kmenových buněk rostlin pro využití v kosmetickém průmyslu; program ZÉTA; Technologická agentura České republiky (TJ02000372)
 • Biologická kontrola rostlinných patogenů s využitím fytohormonů produkovaných mikrořasami; Grantová agentura České republiky (GA19-00973S)
 • Epigenetický mechanismus v pozadí vývoje jaterního karcinomu; Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky (NV18-03-00058)
 • Analýza reakčních sítí s omezujícími podmínkami jako nástroj pro experimentální validaci modelů biochemických a fotobiologických reaktorů; Grantová agentura České republiky (GA18-24397S)
 • Poskytování expertních znalostí a služeb v systémové biologii; projekt OP VaVaI „C4Sys – Centrum pro systémovou biologii“; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (LM2015055)
 • Inovace pro zmírnění dopadů globální změny klimatu; projekt OP VaVpI „CzechGlobe 2020 – Rozvoj Centra pro studium dopadů globální změny klimatu“; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (LO1415)

Vedoucí
Ing. Jan Červený, Ph.D.
cerveny.j@czechglobe.cz

Vědecká tajemnice
Petra Literáková

Zahrnuje:
Oddělení adaptivních biotechnologií
Oddělení chytrých biotechnologií