Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Oddělení chytrých biotechnologií

Naším cílem je vývoj nových biotechnologických řešení využívajících mikroorganismy jako efektivní buněčné továrny, které lze snadno integrovat do každodenního život tak, aby byly reflektovány požadavky současné společnosti a současně byl podporován udržitelný rozvoj, zdraví a prosperita lidstva, při zachování zdrojů planety pomocí inovativních technik založených na pokročilých vědeckých metodách, včetně metod umělé inteligence.

Tři pilíře výzkumu oddělení

Využití technik umělé inteligence je především, ale ne výhradně, zaměřeno na predikci a optimalizaci produkce hodnotných látek z mikroorganismů. To například zahrnuje zlepšování jejich schopnosti snižovat dopady změny klimatu účinným zachycováním oxidu uhličitého.

Pozornost je také věnována řešením využívajícím mikroorganismy, která se zabývají celosvětovými problémy souvisejícími s eutrofizací, včetně koloběhu dusíku a fosforu, stejně jako eliminací a rozkladem environmentálně a zdravotně nebezpečných látek, jako jsou např. těžké kovy, hormony a antibiotika. Důraz je dále kladen na čištění vodních zdrojů a likvidaci mořských odpadních zbytků, jako jsou např. mikroplasty.