Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Sazebník úhrad

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím se stanoví tato výše úhrad za poskytování informací:

Ceny jsou včetně DPH

Náklady na pořízení kopií:

 • za pořízení jednostranné kopie formátu A4 – 2,- Kč
 • za pořízení oboustranné kopie formátu A4 –  3,- Kč
 • za pořízení barevné kopie jednostranné formátu A4 –  5,- Kč
 • za pořízení barevné kopie oboustranné formátu A4 – 10,- Kč
 • výše úhrady za pořízení jednostranné nebo oboustranné kopie jiného formátu než formátu A4 se stanoví jako poměrný násobek sazby, byť i částečně zaplněné, formátu A4
 • pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané Ústavem výzkumu globální změny AV ČR v. v. i. hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku, pokud se informace poskytuje formou prodeje tohoto výtisku

Opatření technických nosičů dat:

 • za 1 ks CD, pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 20,- Kč
 • za 1 ks DVD (4,7 GB), pokud tuto formu vyžaduje žadatel – 20,- Kč
 • v případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.

Odeslání informaci žadateli:

 • desky průhledné          10,- Kč
 • Obálka malá                  5,- Kč
 • Obálka střední             10,- Kč
 • Obálka velká                30,- Kč
 • Poštovné a balné         podle sazebníku České pošty, s. p.

Mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací:

Za každou započatou půlhodinu výkonu práce, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování informace, kopírování, odeslání žadateli         120,- Kč