Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

IV. Sekce humánních dimenzí dopadů globální změny

Působení Globální změny má zřetelné socio-ekonomickými aspekty. Globální a regionální environmentální změny významně ovlivňují míru lidského blahobytu. Globální změna je považována v odborné i rozhodovací rovině za jev, jehož konsekvence je třeba zohledňovat jednak při přípravě dlouhodobých strategií, ale především při systematickém investování času, energie i finančních prostředků do zvyšování adaptability jednotlivých oborů lidské činnosti i celých národních ekonomik. Globální změna je stále v centru pozornosti jak  odborné tak i laické veřejnosti. Stala se nejen  ekologickým, sociologickým a technickým problémem současnosti,  ale  má i výraznou politickou dimenzi s globálním dosahem.  To je velký problém, neboť právě  politická  stránka problému globální změny  významně ztěžuje racionální rozhodování. Aktivity sekce směřují k  využívání  indikátorů, modelů  pro potřeby integrovaných hodnocení dopadů globální změny na služby, které ekosystémy poskytují lidem přímo nebo jako předpoklad ekonomické produkce.

Vedoucí
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
Tel.: +420 604 272 215
cudlin.p@czechglobe.cz

Zahrnuje
Oddělení společenského rozměru globální změny
Oddělení ukládání uhlíku v krajině