Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Interní grantová agentura CzechGlobe – CzeGGA

V souvislosti s implementací Akčního plánu HRS4R v  CzechGlobe byla zřízena Interní grantová agentura CzechGlobe CzeGGA. Interní grantový program je určen PhD studentům a postdoktorandům k financování jejich výzkumných projektů za účelem rozvoje znalostí a posílení kompetencí, které jsou u vědců v rámci jejich kariérního růstu očekávány.
Začínající vědci tak mohou získat finanční prostředky pro svůj výzkum a s tím si osvojit zkušenosti potřebné pro formulaci návrhu řešení vědeckého problému, pro získávání finančních prostředků na výzkum z veřejných programů na podporu VaVaI a pro odborné i finanční řízení projektu..

Působení CzeGGA je v kompetenci Kariérního centra CzechGlobe. Finančně jej zabezpečuje výkonný ředitel ÚVGZ, který předkládá návrh rozpočtu (alokace pro výzvu) ke schválení řediteli instituce. Odbornou stránku zajišťuje Rada CzeGGA jmenovaná ředitelem instituce.

Řešení a financování projektů probíhá vždy v průběhu jednoho kalendářního roku.

Rada CzeGGA:

Ing. Karel Klem, Ph.D. – předseda

doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
Mgr. Marian Pavelka, Ph.D.
Ing. Jan Červený, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
Mgr. Petr Holub, Ph.D.
Ing. Manuel Acosta, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Petr Horáček
RNDr. Aleš Farda, Ph.D.
Ing. Lucie Homolová, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.

Tajemník CzeGGA:

Mgr. Nikola Audesová

Pilotní výzva 2020

Zadávací dokumentace

–  text výzvy
projektová žádost (PhD student, postdoktorand)

Seznam podpořených projektů

2. výzva 2021

Zadávací dokumentace

text výzvy
projektová žádost (PhD student, postdoktorand)

3. výzva 2022

Zadávací dokumentace

text výzvy
projektová žádost(PhD student, postdoktorand)