Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

HRS4R/HR Award

CzechGlobe jako evropské centrum excelence a projektový partner mnoha EU projektů plně podporuje a plní zásady Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v návaznosti na posouzení Evropské komise obdržel dne 25. 10. 2019 prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů.

HR Excellence in Research Award je ocenění institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Charty a Kodexu.

Účast CzechGlobu na budovaní Evropského výzkumného prostoru a kvalita strategie v oblasti lidských zdrojů jsou naší vysokou prioritou, a proto byla žádost o HR Excellence in Research Award jenom dalším logickým krokem navazujícím na předchozí projekt v oblasti lidských zdrojů – projekt EGERA.

Udělení ocenění předcházela důkladná interní  GAP analýza v období květen – listopad 2018, jež měla za úkol srovnat naši současnou praxi s principy Charty a Kodexu. Do šetření byli zapojeni zástupci všech vědeckých a administrativních pozic. Následně proběhla interní evaluace GAP analýzy a výběr vhodných aktivit pro Akční plán. Všechny dokumenty byl předloženy Evropské komisi k posouzení v červnu 2019.

Udělením ocenění HR Excellence in Research Award v říjnu 2019 jsme vstoupili do implementační fáze projektu s následujícím harmonogramem:

 

Implementační fáze: 2019 – 2024
Získání ocenění HR Excellence in Research Award 26. 10. 2019
Implementace HRS4R dle Akčního plánu od listopadu 2019
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R plánované na 26. 10. 2021
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu plánované od listopadu 2021
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Přínos implementace HRS4R pro CzechGlobe a výzkumné pracovníky

  • Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Propojení CzechGlobe s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
  • Přitažlivější podmínky pro budování kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

Řídící výbor

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel CzechGlobe
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel CzechGlobe
Mgr. Jiří Kolman, Ph.D. – vědecký tajemník
Zdeňka Cermanová – vedoucí Lidských zdrojů
Ing. Jarmila Grégrová – vedoucí Oddělení projektového řízení

Členové pracovní skupiny HR Award

Mgr. Jana Halfarová – referentka Lidských zdrojů
Ing. Karel Klem, Ph.D. – vedoucí Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
Ing. Jan Červený, Ph.D. – vedoucí Oddělení adaptivních biotechnologií
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. – vedoucí Oddělení ukládání uhlíku v krajině
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. – vedoucí Oddělení výzkumu biodiverzity
Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová – vedoucí Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D. – Postdoktorand
Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D. – vědecký pracovník Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
Ing. Manuel Acosta, Ph.D. – vědecký pracovník Oddělení toků látek a energie
Mgr. Nikola Audesová – knihovnice

Ing. Radka Pittnerova Ph.D. – externí specialistka

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Halfarová
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Tel.: +420 778 700 134
mail: halfarova.j@czechglobe.cz

Web: http://www.czechglobe.cz/cs/o-nas/rizeni-lidskych-zdroju/