Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

HRS4R/HR Award

CzechGlobe jako evropské centrum excelence a projektový partner mnoha EU projektů plně podporuje a plní zásady Evropské charty výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků a v návaznosti na posouzení Evropské komise obdržel dne 25. 10. 2019 prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů.

HR Excellence in Research Award je ocenění institucím, jenž implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející z principů Charty a Kodexu.

Účast CzechGlobu na budovaní Evropského výzkumného prostoru a kvalita strategie v oblasti lidských zdrojů jsou naší vysokou prioritou, a proto byla žádost o HR Excellence in Research Award jenom dalším logickým krokem navazujícím na předchozí projekt v oblasti lidských zdrojů – projekt EGERA.

Udělení ocenění předcházela důkladná interní  GAP analýza v období květen – listopad 2018, jež měla za úkol srovnat naši současnou praxi s principy Charty a Kodexu. Do šetření byli zapojeni zástupci všech vědeckých a administrativních pozic. Následně proběhla interní evaluace GAP analýzy a výběr vhodných aktivit pro Akční plán. Všechny dokumenty byl předloženy Evropské komisi k posouzení v červnu 2019.

Udělením ocenění HR Excellence in Research Award v říjnu 2019 jsme vstoupili do implementační fáze projektu s následujícím harmonogramem:

   
Implementační fáze: 2019 – 2024
   
Získání ocenění HR Excellence in Research Award 26. 10. 2019
Implementace HRS4R dle Akčního plánu od listopadu 2019
Vnitřní hodnocení implementace HRS4R plánované na 26. 10. 2021
Implementace HRS4R dle revidovaného Akčního plánu plánované od listopadu 2021
Vnější hodnocení Evropskou komisí 3 roky po vnitřním hodnocení

Přínos implementace HRS4R pro CzechGlobe a výzkumné pracovníky

  • Vytvoření dlouhodobě udržitelného, mezinárodního, prestižního a transparentního pracovního prostředí otevřeného pro domácí i zahraniční špičkové výzkumné pracovníky.
  • Propojení CzechGlobe s celoevropskou sítí výzkumných organizací.
  • Zvýšení kvality péče o lidské zdroje.
  • Zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
  • Přitažlivější podmínky pro budování kariéry v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Zaručení transparentního náboru nových výzkumných pracovníků.
  • Rozvoj profesního růstu výzkumných pracovníků.

Řídící výbor

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. – ředitel CzechGlobe
doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc. – výkonný ředitel CzechGlobe
Mgr. Jiří Kolman, Ph.D. – vědecký tajemník
Zdeňka Cermanová – vedoucí Lidských zdrojů
Ing. Jarmila Grégrová – vedoucí Oddělení projektového řízení

Členové pracovní skupiny HR Award

Mgr. Jana Halfarová – referentka Lidských zdrojů
Ing. Karel Klem, Ph.D. – vedoucí Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy
Ing. Jan Červený, Ph.D. – vedoucí Oddělení adaptivních biotechnologií
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. – vedoucí Oddělení ukládání uhlíku v krajině
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. – vedoucí Oddělení výzkumu biodiverzity
Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová – vedoucí Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů
Mgr. Ladislav Šigut, Ph.D. – Postdoktorand
Mgr. Miroslava Šprtová, Ph.D. – vědecký pracovník Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. – vedoucí Laboratoře ekologické fyziologie rostlin
Ing. Manuel Acosta, Ph.D. – vědecký pracovník Oddělení toků látek a energie
Mgr. Nikola Audesová – knihovnice

Ing. Radka Pittnerova Ph.D. – externí specialistka

Cooperating institutions within HRS4R project (Human Resources Strategy for Researchers)

Universities in the Czech Republic

Mendel University in Brno

http://mendelu.cz/en
  Brno (Czech Republic)

Mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence; Student exchanges; Cooperation within the MendelGlobe Center; Cooperation in the implementation of doctoral study programs


Faculty of Chemistry, Brno University of Technology

https://www.fch.vut.cz/en/
  Brno (Czech Republic)

Joint solution of research projects and leadership of students in doctoral study programs

Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology

https://www.fme.vutbr.cz/en
  Brno (Czech Republic)

Mutual cooperation between ADMAS projects – Center for Advanced Materials, Structures and Technologies and CzechGlobe submitted within the OP RDI


Faculty of Informatics Masaryk University

https://www.fi.muni.cz/index.html.en
  Brno (Czech Republic)

Agreement on mutual cooperation between the Center for Global Change Research – CzechGlobe CAS and the CERIT-SC project (Memorandum of Understanding); Cooperation: ALADIN system; Cooperation in the implementation of doctoral study programs

Faculty of Science Masaryk University

https://www.recetox.muni.cz/en
  Brno (Czech Republic)

Cooperation in the implementation of doctoral study fields


Faculty of Economics and Administration Masaryk University

https://www.econ.muni.cz/en
  Brno (Czech Republic)

Cooperation during internships/projects of EAF MU students

Charles University Environment centre

https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/
  Prague (Czech Republic)

Mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence


University of Ostrava, Faculty of Science

https://prf.osu.eu/
  Ostrava (Czech Republic)

Cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence and the establishment of a joint workplace „Laboratory of Biophysical Plant Physiology“

University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Science

https://www.prf.jcu.cz/en
  České Budějovice (Czech Republic)

Cooperation in the field of student education and the use of the CzechGlobe infrastructure


University of Pardubice – Faculty of Chemical Technology

https://fcht.upce.cz/en
  Pardubice (Czech Republic)

Cooperation in the field of student education

Czech University of Life Sciences Prague

https://www.czu.cz/en/
  Prague (Czech Republic)

Educational and professional cooperation, scientific research, personnel and marketing


The Institute of Microbiology of the CAS

https://mbucas.cz/en/
  Brno (Czech Republic)

Memorandum of cooperation on the C4Sys project

Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (UJEP), Faculty of Environmental Science and Faculty of Social and Economic Studies

https://www.ujep.cz/en/
  Ústí nad Labem (Czech Republic)

Cooperation in the implementation of doctoral study programs

R&D institutions in the Czech Republic

IFER – Institute of Forest Ecosystem Research Ltd.

http://ifer.cz/?verze=en&page=home2&id=
  Strašice (Czech Republic)

Mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence


Institute of Atmospheric Physics CAS

http://www.ufa.cas.cz/?lang=en
  Prague (Czech Republic)

Mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence

Czech Hydrometeorological Institute

https://portal.chmi.cz/?l=en
  Prague (Czech Republic)

Mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence


Forest Management Institute (FMI)

http://www.uhul.cz/home
  Brandýs nad Labem (Czech Republic)

Cooperation in drought research and monitoring, presentation of forest drought monitoring and its results

Czech Geological Survey

http://www.geology.cz/extranet-eng
  Prague (Czech Republic)

Framework agreement on mutual cooperation within the CzechGlobe Center of Excellence


Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS

https://www.icpf.cas.cz/en/
  Prague (Czech Republic)

Cooperation for the acquisition of data necessary to ensure air quality

Forest of the Czech Republic

https://lesycr.cz/en
  Hradec Králové (Czech Republic)

Cooperation in research and monitoring of drought, natural fires, forest health, use of remote sensing methodology, bark beetle calamity mapping

Secondary school

Gymnasium Brno-Řečkovice

https://www.gyrec.cz/
  Brno (Czech Republic)

Cooperation related to the project Modernization of Science Classrooms and Laboratories submitted to the Integrated Regional Operational Program

Companies in the Czech Republic

MJM Litovel, a. s.

https://www.mjm.cz/en
  Litovel (Czech Republic)

Professional cooperation in the field of contract research


Science and Technology Park and Business Incubator

http://www.titc-vtp.cz/en/
  Brno (Czech Republic)

Cooperation in the field of R&D and technology transfer

Safetica Technologies, s.r.o.

https://www.safetica.com/
  Brno (Czech Republic)

Cooperation in the field of effective data management and protection, especially in the field of global change research

Foreign R&D institutions

Remote Sensing Laboratories (RSL)

https://www.geo.uzh.ch/en/units/rsl
  Zürich (Switzerland)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers


Institut of Chemistry and Dynamics of the Geosphere (ICG): ICG-3: Phytosphere

https://www.fz-juelich.de/portal/EN/Home/home_node.html
  Jülich (Germany)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers

National Research Council of Italy (CNR)

https://www.cnr.it/en
  Porano (Italy)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers


Bulgarian Academy of Sciences

http://www.bas.bg/en/
  Sofie (Bulgaria)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers

ZALF

http://www.zalf.de/en/Pages/ZALF.aspx
  Müncheberg (Germany)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers


Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), Institute of Tropical Biology

http://www.vast.ac.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers

Slovak hydrometeorological institute

http://www.shmu.sk/en/?page=1
  Bratislava (Slovensko)

Deepening cooperation in drought research (Intersucho for SK)


St. Petersburg Institute for Informatics and Automation of the Russian Academy of Sciences

http://www.spiiras.nw.ru/en/
  St. Petersburg (Rusko)

Joint R&D projects (mainly with an emphasis on information technology), teaching, mobility of researchers and students

Poznan University of Life Sciences (PULS)

https://skylark.up.poznan.pl/en/
  Poznan (Poland)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers


University of Sarajevo

https://www.unsa.ba/en
  Sarajevo (Bosnia Herzegovina)

R&D cooperation in international projects

University of Rijeka

https://uniri.hr/en/home/
  Rijeka (Croatia)

R&D cooperation in international projects


University of Nis

https://www.ni.ac.rs/en/
  Nis (Serbia)

R&D cooperation in international projects

University of Novi Sad

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/
  Novi Sad (Serbia)

R&D cooperation in international projects


University of Panama

https://www.up.ac.pa/
  Panama (Panama)

Development of R&D, new methods, procedures, transfer of knowledge of basic research into practice, teaching of students, doctoral students and education of young researchers

Technical University Dresden

https://tu-dresden.de/?set_language=en
  Dresden (Germany)

R&D and student mobility, R&D cooperation


University of Energy and Natural Resources

https://uenr.edu.gh/
  Sunyani (Ghana)

Joint R&D projects (mainly with emphasis on carbon flow research), teaching, mobility of researchers and students

United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources

https://flores.unu.edu/en/
  Dresden (Germany)

R&D and student mobility, R&D cooperation, organization of joint conferences


Vietnam National University Ho Chi Minh City – University of Science

https://web.hcmus.edu.vn/en/
  Ho Chi Minh (Vietnam)

R&D and student mobility, R&D cooperation

Technical University in Zvolen

https://www.tuzvo.sk/en
  Zvolen (Slovakia)

R&D and student mobility, R&D cooperation


National Association for Nature Conservation (ANCON)

https://ancon.org/
  Ancon (Panama)

Spolupráce ve VaV a vzdělávání (zejm. v oblasti globální změny klimatu)

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)

https://www.iucn.org/
  Kupondole (Nepál)

Cooperation in R&D and education (especially in the field of global climate change)


University of Zagreb, Faculty of Forestry

https://www.sumfak.unizg.hr/en/
  Zagreb (Croatia)

R&D cooperation, education, mobility, cooperation within projects

Pontificia Universidad Católica de Chile

https://www.uc.cl/
  Santiago de Chile (Chile)

R&D cooperation, education, mobility, cooperation within projects


Université Amadou Mahtar MBOW

http://www.uam.sn
  Dakar (Senegal)

R&D cooperation, education, mobility, cooperation within projects

University of Belgrade

http://bg.ac.rs/en/index.php
  Belgrade (Serbia)

R&D cooperation, education, mobility, cooperation within projects


Tunghai University

http://eng.thu.edu.tw/
  Taichung (Taiwan)

R&D cooperation, education, mobility, cooperation within projects

International associations

ECRA

http://www.ecra-climate.eu/
  Brusel (Belgium)

Accession to the international network of R&D institutions dealing with climate change research

NGO

Biodiversity Research Institute

http://www.briloon.org/
  Straszyn (Polsko)

Cooperation in R&D and education (especially in the field of biodiversity research in Colombia and Ecuador)

State institutions in the Czech Republic

Regional Land Office for the South Bohemian Region

https://www.spucr.cz/
  České Budějovice (Czech Republic)

Cooperation in the field of landscape design and protection of biodiversity and ecosystem functions of the landscape


State Land Office

https://www.spucr.cz/
  Prague (Czech Republic)

Drought monitoring cooperation

Czech Statistical Office

https://www.czso.cz/csu/czso/home
  Prague (Czech Republic)

Use, processing and presentation of statistical data, ad hoc consultations


Ministry of Agriculture of the Czech Republic

http://eagri.cz/public/web/en/mze/
  Prague (Czech Republic)

Drought monitoring cooperation

The Morava River Basin, s.p.

http://www.pmo.cz/
  Prague (Czech Republic)

Cooperation and mutual support in the research of the water regime in the Dyje river basin and the development of a model system for the analysis of current and future risks and the planning of functionally and economically effective adaptation measures in the conditions of climate change – AdaptDyje

Cities

Prague Capital City

https://www.praha.eu/jnp/en/index.html
  Prague (Czech Republic)

Cooperation in the field of methodology of urbanized modeling of temperature conditions in the city


Brno City

https://www2.brno.cz/index.php?lan=en&nav01=20608&nav02=20617
  Brno (Czech Republic)

Cooperation to meet the city’s climate goals (SECAP – Action Plan for Sustainable Energy and Climate) within the framework of the International Covenant of Mayors

Interest association of legal entities

JIC

https://www.jic.cz/en/
  Brno (Czech Republic)

CzechGlobe as a provider of knowledge

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Halfarová
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Bělidla 986/4a
603 00 Brno

Tel.: +420 778 700 134
mail: halfarova.j@czechglobe.cz

Web: http://www.czechglobe.cz/cs/o-nas/rizeni-lidskych-zdroju/