Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

I. Sekce klimatických analýz a modelování

Vědecká náplň sekce pokrývá široké spektrum témat spojených s výzkumem klimatu a jeho chováním. Zabývá se otázkami analýzy minulého a současného klimatu, dále modelováním klimatu včetně extrémních jevů a dlouhodobých trendů. Využívány jsou rovněž globální a regionální klimatický model a to pro modelování budoucího stavu či rekonstrukce minulého klimatu. Dalším důležitým tématem řešeným v rámci sekce je kvantifikace dopadů změny klimatu na produkci zemědělských plodin spolu s hledáním vhodných strategií pro minimalizaci jejich negativních následků.

Hlavní cíle sekce:

a) vytvoření metodiky modelování klimatických extrémů a trendů klimatických prvků s využitím charakteristik historického klimatu a kvantifikace vztahů mezi atmosférickou cirkulací a přízemními klimatickými prvky,

b) vyvinutí a provozování regionálního klimatického modelu vybaveného pokročilejší generací fyzikálních parametrizací a schopného operovat ve velmi vysokém prostorovém rozlišení a vytvoření nástrojů pro konstrukci lokálních pravděpodobnostních scénářů klimatické změny včetně vlastní konstrukce těchto scénářů změny klimatu,

c) vytvoření regionální prostorové studie vlivu GZK na výnos polních plodin s využitím růstových modelů a vypracování návrhu adaptačních opatření s důrazem na působení sucha, chorob a škůdců.

Vedoucí
prof. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D.
mirek_trnka@yahoo.com

Adresa
Bělidla 986/4a, 60300 Brno

Zástupce vedoucího pro aplikovaný výzkum
RNDr. Aleš Farda, Ph.D.
farda.a@czechglobe.cz

Adresa
Bělidla 986/4a, 60300 Brno

Zástupce vedoucího pro vzdělávání
prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
dobro@sci.muni.cz

Adresa
Bělidla 986/4a, 60300 Brno