Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

III. Sekce environmentálních účinků na terestrické ekosystémy

Studium a posouzení vlivu environmentálních faktorů (především zvýšené koncentrace CO2, teploty, závlahy, spektrálního složení sluneční radiace, či změny minerální výživy) a jejich vzájemných interakcí na metabolismus, fyziologii a produkční procesy rostlin, a to na různých hierarchických úrovních (ekosystém, rostlina, pletivo), je klíčovou podmínkou pro zpřesnění prognóz dopadů globální změny na suchozemské ekosystémy a pro vytvoření návrhu vhodných opatření zmírňujících tyto dopady.

Hlavní cíle sekce:

a) objasnění adaptačních a regulačních mechanismů souvisejících s dopady globální změny klimatu (především pak se zvýšenou koncentrací skleníkových plynů, zvyšováním teploty, vlivem sucha a změnou spektrálního složení radiace) na fyziologii, metabolismus a produkční procesy rostlin, vývoj metod pro včasnou diagnostiku působení stresových faktorů,

b) hlavní inovace metodického přístupu spočívá v popisu změn metabolického profilu rostlin při působení environmentálních stresů a nalezení funkčních spojení mezi metabolickým profilem rostlin a jejich fyziologickými / fenologickými vlastnostmi. Cílem je identifikovat hlavní metabolické dráhy v rostlinách, které se podílejí na fyziologické adaptaci rostlin a funkční stabilitě ekosystémů k působení projevů globální změny.

Chcete-li se dozvědět více o práci oddělení, je k dispozici náš blog Ecosytem & Climate Change, kde najdete aktuální informace o našem výzkumu (blog sdílí dohromady Laboratoř ekologické fyziologie rostlin a Laboratoř metabolomiky a izotopových analýz).

Vedoucí
Ing. Karel Klem, PhD.
klem.k@czechglobe.cz

Adresa
Bělidla 986/4a, 603 00 Brno