Press "Enter" to skip to content
CZECHGLOBE
Global Change Research Institute, CAS
image/svg+xml

Ing. Miroslav Pikl, Ph.D.

Position: postdoc

Branch: Department of Remote Sensing

Workplace: ÚVGZ AV ČR, v. v. i.Bělidla 4aBrno603 00

Email: pikl.m@czechglobe.cz

Phone: +420 511 192 281

Research Focus

remote sensing, field spectroscopy in visible, infra red and thermal region, analysis of airborne hyperspectral and LiDAR data

Education

PhD: 2011–2018 Faculty of Agriculture; Univerzity of South Bohemia in Ceske Budejovice; Applied and Landscape Ecology; Topic: Assessment of the sequstration capacity of vegetation in areas of restorated mining dumps by remote sensing methods

Ing: 2006–2011 Faculty of Agriculture; Univerzity of South Bohemia in Ceske Budejovice; Agriculture Engineering; Topic: Alcoholic yield of oat, barley and wheat hydrolizates

Appointments

2011–now, Global Change Research Institute AS CR (former Global Change Research Centre AS CR), Department of Remote Sensing

Brief scientometrics

ResearcherID: G-9446-2014

Lukas, V. et al. Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat. (2019).

Zemek, F., Pikl, M., Lukas, V., Ždímal, V. & Žížala, D. Hodnocení homogenity vybraných půdních vlastností na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR v. v. i., 2018).

Zemek, F. et al. Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 2017).

Tesnerová, C. et al. Predicting the toxicity of post-mining substrates, a case study based on laboratory tests, substrate chemistry, geographic information systems and remote sensing. Ecological Engineering 100, 56–62 (2017).

Smejkalová, E., Bujok, P. & Pikl, M. Study of old ecological hazards, oil seeps and contaminations using earth observation methods – spectral library for oil seep. Archives of Environmental Protection 43, 3–10 (2017).

Rodriguez-Moreno, F. et al. Advantage of multispectral imaging with sub-centimeter resolution in precision agriculture: generalization of training for supervised classification. Precision Agric 18, 615–634 (2017).

Pivovarník, M. et al. A Spectral Emissivity Library of Spoil Substrates. Data 1, 12 (2016).

Rascher, U. et al. Sun-induced fluorescence – a new probe of photosynthesis: First maps from the imaging spectrometer HyPlant. Glob Change Biol 21, 4673–4684 (2015).