Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Miroslav Pikl, Ph.D.

Pozice: Postdoktorand

Oddělení: Oddělení dálkového průzkumu Země

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: pikl.m@czechglobe.cz

Telefon: 511192281

Odborné zaměření

dálkový průzkum Země, terénní spektroskopie ve viditelné, infara a termální oblasti, analýza hyperspektrálních leteckých dat, kombinace hyperspektrálních a LiDAR leteckých dat pro studium intenzivně využívané krajiny

Vzdělání

PhD: 2011–2018 Zemědělská fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Aplikovaná a krajinná ekologie; Téma: Hodnocení sekvestračního potenciálu vegetace/porostů rekultivovaných výsypek metodami DPZ

Ing: 2006–2011 Zemědělská fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích; Zemědělské inženýrství; Téma: Alkoholová výtěžnost z hydrolyzátů ovsa, ječmene a pšenice

Profesní kariéra

2011–dosud, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.), Oddělení dálkového průzkumu Země

Stručná scientometrie

ResearcherID: G-9446-2014

Lukas, V. et al. Hodnocení plošné heterogenity vybraných půdních vlastností pozemků na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat. (2019).

Zemek, F., Pikl, M., Lukas, V., Ždímal, V. & Žížala, D. Hodnocení homogenity vybraných půdních vlastností na základě obrazové spektroskopie a satelitních dat. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR v. v. i., 2018).

Zemek, F. et al. Metody hodnocení potenciální zranitelnosti podzemních vod reaktivním dusíkem při pěstování polních plodin na orné půdě. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 2017).

Tesnerová, C. et al. Predicting the toxicity of post-mining substrates, a case study based on laboratory tests, substrate chemistry, geographic information systems and remote sensing. Ecological Engineering 100, 56–62 (2017).

Smejkalová, E., Bujok, P. & Pikl, M. Study of old ecological hazards, oil seeps and contaminations using earth observation methods – spectral library for oil seep. Archives of Environmental Protection 43, 3–10 (2017).

Rodriguez-Moreno, F. et al. Advantage of multispectral imaging with sub-centimeter resolution in precision agriculture: generalization of training for supervised classification. Precision Agric 18, 615–634 (2017).

Pivovarník, M. et al. A Spectral Emissivity Library of Spoil Substrates. Data 1, 12 (2016).

Rascher, U. et al. Sun-induced fluorescence – a new probe of photosynthesis: First maps from the imaging spectrometer HyPlant. Glob Change Biol 21, 4673–4684 (2015).