Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Adaptace v evropských městech – report Evropské environmentální agentury

Evropská environmentální agentura vydala report věnovaný adaptacím v evropských městech „Urban adaptation to climate change in Europe 2016: Transforming cities in a changing climate“.
Jako jeden z příkladů projektů, které podporují rozvoj adaptací ve městech je v reportu zmíněn projekt UrbanAdapt (viz kapitola 5.2 Building the adaptation knowledge base and awareness).

Zpráva EEA  poskytuje přehled opatření, díky kterým mohou urbanisté a politici zmírnit dopady změny klimatu v evropských městech, která jsou citlivá na negativní aspekty klimatických změn jako jsou vlny veder, záplavy, nedostatek vody a sucho. Četnost a intenzita výskytu těchto extrémních jevů roste. V souvislosti s tím se sociálně-ekonomický a demografický vývoj měst může stát zranitelnější, a to může mít vážný dopad na fungování měst (infrastrukturu, služby, energetiku, dopravu)  a na kvalitu života.

Nejlepší způsob, jak čelit těmto výzvám, zpráva doporučuje širší systémový přístup, který řeší základní příčiny zranitelnosti vůči změně klimatu. Ten zahrnuje např. lepší územní plánování, které by mělo počítat s vyšším zastoupením zelených ploch, které mohou zadržet přebytečnou dešťovou vodu a v létě ochlazovat zastavěná městská jádra, nebo bránit výstavbě rodinných domů v záplavových oblastech.

Zpráva ke stažení zde