Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Atmosférické inverzní modelování toků skleníkových plynů

Ústav výzkumu globální změny spolu s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR a Českou zemědělskou univerzitou si stanovily ambiciózní cíl – posunout skutečné porozumění tokům oxidu uhličitého a oxidu dusného z krajiny. Toho bude dosaženo spojením unikátního monitorovacího programu se „state of the art“ modelováním atmosféry. Pro tuto misi hledáme postdoktoranda se zkušenostmi s atmosférickým inverzním modelováním toků skleníkových plynů mezi zemským povrchem a atmosférou na úrovni jednotlivých ekosystémů až regionů v podmínkách střední Evropy. Tato pozice je součástí nového projektu AdAgriF (https://adagrif.cz/), jehož cílem je kromě sledování toků skleníkových plynů pochopit, jak konkrétně se zemědělství a lesnictví podílí na celkové bilanci skleníkových plynů a jak lze tyto sektory změnit, aby se maximalizoval potenciál pro mitigaci klimatické změny. Pozice bude začleněna do mezioborového výzkumného týmu, který provádí experimentální, pozorovací a modelovací studie zaměřené na procesy koloběhu skleníkových plynů v měřítku od rostlinné buňky přes ekosystémy až po regiony. Tato pozice nabízí unikátní možnost zapojit se aktuální a vědecky mimořádně dynamické oblasti výzkumu s mimořádnou příležitostí pro rychlý odborný růst.

Hlavní pracovní úkoly lze shrnout následovně:

 • Práce na integraci numerických modelů předpovědi počasí, transportními Lagrangeovskými modely, modely zemského povrchu a in situ měřeními koncentrací skleníkových plynů z nové sítě atmosférických stanic v rámci inverzního modelování za účelem simulace toků mezi zemí a atmosférou v lokálním až regionálním měřítku. 
 • Práce s multidisciplinárními zdroji dat, které lze integrovat do inverzního modelování v krajinném měřítku, včetně např. pozemních a leteckých pozorování z monitorovacích kampaní v České republice nebo satelitního snímkování.
 • Zkoumání souvislosti mezi využitím krajiny a hospodařením v krajině s toky skleníkových plynů.
 • Realizace simulací integrovaných modelů za účelem vyhodnocení toků skleníkových plynů z krajiny České republiky s velmi vysokým prostorovým rozlišením. Interpretace výsledků procesních modelů bude prováděna společně s kolegy z projektového týmu, kteří se podílejí na výsledcích modelování biosféry a měření in situ.

Ideální kandidát by měl splňovat následující požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (PhD) v oblasti atmosférických nebo přírodních věd (např. meteorologie, vědy o zemi nebo fyzika životního prostředí).
 • Předpokladem jsou zkušenosti se studiem procesů výměny mezi povrchem a atmosférou.
 • Očekává se zkušenost v jednom nebo několika z následujících oborů: modelování atmosférického transportu, meteorologie mezní vrstvy, pozorování a interpretace časových řad koncentrací skleníkových plynů a inverzní optimalizační techniky.
 • Nezbytné jsou solidní zkušenosti s vědeckým programováním (R, Python, Julia atd.).
 • Výrazná publikační aktivita.
 • Hledáme flexibilního a proaktivního člověka, který je schopen pracovat samostatně i ve větším týmu.
 • Velmi dobrá znalost angličtiny je nezbytná.

Podmínky zaměstnání:

Jedná se o postdoktorandskou pozici na plný úvazek, která bude obsazena od března 2024  a jejíž současné financování je zaručeno nejméně na 48 měsíců. 

Nabízíme kolaborativní pracovní prostředí s přátelským a podporujícím týmem, zaměřeným na profesní růst a kreativní přístup k práci.

Naše pracoviště se nachází v Brně, které nabízí bohaté kulturní i gastronomické vyžití a široké možnosti pro volnočasové aktivity.

Mimo náš ústav nabízíme zapojení a spolupráci s mezinárodními vědci, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru, a nabízíme tak jedinečnou příležitost k mentorství a růstu.

Nabízíme flexibilní pracovní režim včetně volně nastavitelné pracovní doby a možnosti pracovat částečně na dálku.

Přihlášky obsahující materiály (CV + motivační dopis) zasílejte do 10. března 2024 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).