Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Centrum pro komunikaci a syntézu přispěje k využití dat z experimentů v ekosystémech

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe se stal oficiálně sídlem Centra pro komunikaci a syntézu (ISC – Interface and Synthesis Centre) v rámci evropské výzkumné infrastruktury AnaEE – ERIC (Analysis and Experimentation on Ecosystems). Stalo se tak na základě podpisu smlouvy mezi ÚVGZ – CzechGlobe a konsorciem AnaEE – ERIC. Tím bylo završeno téměř deset let implementace infrastruktury AnaEE poskytující nástroje pro experimentální studium suchozemských a vodních ekosystémů v Evropě, a příprav centra, které bude přispívat k integraci a syntéze dat v oblasti environmentálního výzkumu.

Jednou z hlavních ambicí konsorcia AnaEE-ERIC je pochopit, jak různé faktory přispívají ke globálním změnám. Díky experimentálním zařízením AnaEE-ERIC dokáží vědci simulovat celou řadu environmentálních změn jako např. změny ve využívání půdy, znečištění, šíření invazivních druhů, růst koncentrace skleníkových plynů nebo náhlé epizody sucha či vysokých teplot. To jim umožňuje testovat dopady změn klimatu na ekosystémy, ať se jedná o produkci a kvalitu potravin, o produkci obnovitelných zdrojů energie, udržení vody v krajině, zajištění zdrojů pitné vody, mimoprodukční funkce zahrnující ochranu biodiverzity, chladící funkce v krajině anebo úlohu ekosystémů při snižování emisí skleníkových plynů ukládáním uhlíku.

Díky dostatečně robustním souborům experimentálních dat konsorcium AnaEE–ERIC vyvíjí technologie a know-how v oblasti věd o ekosystémech, vytváří strategie pro adaptaci a zmírňování nepříznivých vlivů klimatické změny na produkci potravin a zároveň se tak podílí na podpoře evropské bio-ekonomiky.

Nově ustanovené ISC bude zodpovídat za celkovou integraci výsledků celého konsorcia AnaEE-ERIC. Bude připravovat stanoviska, průběžně sledovat vznikající potřeby společnosti, ekonomiky a tvůrců politik a na tyto požadavky reagovat. Do jeho portfolia bude patřit rovněž školení a osvěta.

Během slavnostního podpisu smlouvy za CzechGlobe vystoupil prof. Michal V. Marek, který představil zapojení CzechGlobe do evropských výzkumných infastruktur ESFRI (Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury) s důrazem na spolupráci v rámci AnaEE-ERIC. Dr. Michel Boër – ředitel konsorcia AnaEE-ERIC představil hlavní poslání a aktivity AnaEE-ERIC. Se zapojením ČR do aktivit AbaEE-ERIC, klíčovými experimentálními a analytické platformy zařazenými do AnaEE-ERIC  a plánovanou činností ISC přítomné seznámil Dr. Karel Klem a Dr. Lenka Bartošová, která prezentovala weby provozované v rámci CzechGlobe, a které mohou být v rámci aktivit ISC potenciálně dále rozšiřovány na území členských zemí konsorcia AnaEE-ERIC, či jinak transformovány pro potřeby AnaEE-ERIC.