Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Cestovní mapa ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo Cestovní mapu ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022. Vláda ČR, které byla Cestovní mapa předložena pro informaci, vzala tento materiál na vědomí na svém zasedání dne 30. září 2015. V Cestovní mapě figuruje i infrastruktura CzeCOS, jejíž hostitelskou institucí je CVGZ AVČR, v.v.i.

CzeCOS poskytuje širokému spektru uživatelů jedinečné zázemí pro impaktované studie účinků globální změny na vodní a terestrické ekosystémy (bioreaktory, růstové komory, open-top komory, experimentální stanice), pro monitoring (ekosystémové stanice pro měření emisí skleníkových plynů a energetických toků), výzkum dálkových toků emisí skleníkových plynů a látek znečišťujících ovzduší (atmosférické stanice), pro metabolomiku v oblastech životního prostředí (včetně stabilních izotopů), dálkový průzkumu Země a výzkum cyklu uhlíku a dalších biogeochemických cyklů (letecká laboratoř, hyperspektrální senzory).

CVGZ je zároveň partnerskou institucí infrastruktury  ACTRIS (účast České republiky), která se zaměřuje na problematiku regionální úrovně kvality ovzduší ČR a v širší perspektivě i ve střední Evropě.

Cestovní mapa je ke stažení zde