Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe v pondělí zprovozní Atmosférickou stanici – nejvyšší stavbu v ČR za posledních 32 let

13. 6. 2013, Brno

Centrum výzkumu globální změny Akademie věd ČR, v. v. i. – CzechGlobe zahájí v pondělí 17. června na Českomoravské vrchovině provoz nové Atmosférické stanice Křešín u Pacova. Dvě stě padesát metrů vysoký kotvený stožár, který bude sloužit jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, je  nejvyšší stavbou v České republice, která kdy byla postavena pro vědecké účely.

Vědci z CzechGlobe společně se stavbaři stavěli věž bezmála deset měsíců. Základem stanice je 250 m vysoký ocelový stožár, z jehož vrcholu lze, při dobré viditelnosti, dohlédnout až do vzdálenosti 50 kilometrů. „Stožár musí být tak vysoký proto, aby naše atmosférická měření nebyla nijak ovlivněna lokální činností,“ vysvětluje ředitel CzechGlobe profesor Michal Marek.

Vědci zde budou monitorovat dálkový přenos skleníkových plynů, vybraných znečišťujících látek a základní meteorologické charakteristiky jako teplotu, tlak, vlhkost vzduchu a směr a rychlost větru. Primárně  se zde ale bude sledovat rostoucí koncentrace skleníkových plynů CO2, CH4, CO, N2O a SF6, a to nejen na vrcholu věže, ale i v dalších výškových úrovních nad terénem. Podle vědců z CzechGlobe rostoucí koncentrace skleníkových plynů v atmosféře způsobují nerovnováhu v tepelné bilanci naší planety. Ta se odráží na stále častějších klimatických extrémech, jako jsou povodně apod. „Letos bylo oznámeno, že úroveň CO2 v atmosféře přesáhla znepokojivou úroveň 400 ppm. To nelze ignorovat. Musíme pečlivě sledovat parametry klimatických charakteristik, zkoumat dopady změny klimatu a následně provádět opatření, která umožní další rozvoj společnosti v podmínkách globální změny,“ tvrdí profesor Marek.

Nová atmosférická stanice je součástí sítě atmosférických stanic celoevropské výzkumné infrastruktury ICOS, což ji činí významnou nejen v českém, ale i evropském měřítku.

 

Atmosférická stanice Křešín u Pacova v 5 číslech:

4 …… stožár je přibližně čtyřikrát vyšší než Petřínská rozhledna

15 …. stabilitu věže zajišťuje 15 ocelových lan, každé je předepnuté na 13 tun, a dohromady mají délku 2,5 kilometru

20 …. dvacet minut trvá, než vystoupá na vrchol věže výtah s obslužným personálem,   s maximální kapacitou 3 osoby

22 ….. počet měřících přístrojů, které budou na věži monitorovat sledované parametry

250 … výška nejvyšší stavby v Česku v novém tisíciletí je přesně 250 metrů

 

Bližší informace poskytne:

 

Ing. et Ing. Petra Rajsnerová

Centrum výzkumu globální změny – CzechGlobe

mobil: +420 777472763

email: rajsnerova.p@czechglobe.cz