Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe zastřeší výzkumnou spolupráci zemí V4 v EIT CLIMATE – KIC

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe se po sedmi letech vyjednávání stal členem Klimatického inovačního společenství Evropského inovačního a technologického institutu (EIT Climate-KIC). Pro země V4 bude navíc CzechGlobe fungovat jako „hub“ zastřešující výzkumnou spolupráci v oblastech zasažených klimatickou změnou. Na základě výsledků více než roční evaluace prováděné zástupci EIT je tak CzechGlobe jedním z prvních českých subjektů zapojených do EIT a prvním v EIT Climate – KIC. EIT Climate – KIC u CzechGlobe ocenil již dosažené kvalitní mezinárodní výsledky, interdisciplinární výzkum a unikátní infrastrukturu, která poskytuje podmínky pro špičkový základní i aplikovaný výzkum.

EIT Climate – KIC je znalostní a inovační společenství, které se snaží urychlit přechod na nízkouhlíkové hospodářství. S podporou Evropského inovačního a technologického institutu identifikuje a podporuje inovace, které pomáhají společnosti zmírňovat a přizpůsobovat se změně klimatu. Dekarbonizovanou udržitelnou ekonomiku vnímá jako nutnost k předcházení katastrofických změn klimatu, ale také jako množství příležitostí pro podnikání a společnost.

CzechGlobe bude plnit roli EIT Climate CEE Hub v rámci regionu V4 a bude zastřešovat výzkumnou spolupráci v oblasti chytrého zemědělství a dalších sektorech zasažených klimatickou změnou. Bude vytvořeno konsorcium vědeckých institucí, univerzit, inovačních firem,  poskytovatelů služeb a uživatelské komunity zaměřených především na zemědělské a lesní ekosystémy, jehož cílem bude transferovat vědecké poznatky v oblasti mitigace (sekvestrace uhlíku, snížení emisí skleníkových plynů) a adaptace vůči změně klimatu (zvýšení odolnosti k suchu, vysokým teplotám, zachycení vody půdě a krajině) do praxe.