Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

CzechGlobe získal ISO Certifikáty v oblastech managementu kvality a environmentálního managementu

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe získal jako jeden z prvních ústavů Akademie věd ČR dva ISO Certifikáty v oblastech managementu kvality ISO 9001:2015 (dle ČSN ISO 9001:2016) a environmentálního managementu ISO 14001:2015 (dle ČSN ISO 14001:2016). Certifikáty byly vydány nezávislým certifikačním orgánem CERTLINE.

Nezávislý certifikační orgán v rámci provedeného auditu v CzechGlobe mimo jiné vyzdvihl úzkou vazbu na veřejný sektor; maticové řízení; silný důraz na udržení vysokého standardu; schopnost předat výsledky z projektů širokému spektru odborné i laické veřejnosti efektivními formami jakými jsou webové aplikace, publikace, workshopy a semináře;  širokou a strukturovanou síť měřících stanic; moderní monitorovací zařízení; spolupráci s odbornými subjekty v tuzemsku i v zahraničí; interdisciplinární výzkum a snahu o srozumitelné metodiky s plným využitím v praxi; efektivní systém řízení projektů a v neposlední řadě vysokou odbornost pracovníků.

Mezinárodní certifikace je důležitá zejména pro transfer výzkumných výsledků CzechGlobe do praxe, pro účast ve výběrových řízeních vypisovaných agenturami OSN nebo pro prokázání profesionality partnerům CzechGlobe. ISO certifikace je rovněž vodítkem pro uživatele výzkumné infrastruktury CzechGlobe v rámci tzv. spolupráce Open Access (otevřeného přístupu).