Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Díky projektu Clim4Cast bude střední Evropa rychleji a společně reagovat na dopady změn klimatu

Střední Evropa má být do budoucna schopna rychleji a lépe reagovat na negativní dopady klimatické změny, mezi které patří také vlny veder, sucha a zvýšené riziko lesních požárů. Vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe proto začali pracovat společně s vědci z dalších evropských institucí na projektu s názvem Clim4Cast a vytvoří nástroje včasného varování, které budou účinné a funkční pro celý středoevropský region, uvedla koordinátorka projektu Markéta Poděbradská.

Projekt pokrývá území Česka, Slovenska, Rakouska, Polska, Slovinska, Chorvatska a východní části Německa. Pro tyto země vznikne do roku 2026 on-line mapová aplikace, na níž bude zobrazený aktuální stav a předpověď rizika vyplývající z aktuálních podmínek a předpovědi počasí. „Půjde o skokovou změnu v systému včasného varování před suchem, vlnami veder a požáry. V současnosti existují systémy monitoringu a v některých zemích i předpovědi sucha, ale systémy pro monitoring a předpověď vln veder a požárního počasí zatím existují jen v některých zemích, v některých vůbec,“ vysvětlila Poděbradská.

Klimatická změna vede k delším obdobím sucha, k větším a delším vlnám veder než v minulosti a stále častěji vhodnému počasí pro lesní požáry. Jedná se o jevy, které jsou společné bez ohledu na hranice a představují značné riziko pro životní prostředí i život lidí. Dosud však neexistuje jednotné hodnocení rizik a jednotná reakce. „Díky projektu Clim4Cast bude střední Evropa odolnější vůči těmto přírodním hrozbám a dokáže je účinně zmírňovat. Státy budou umět lépe reagovat na přeshraniční dopady těchto jevů,“ řekla Poděbradská.

Vedle jedné webové aplikace bude každý z partnerů projektu výstupy projektu integrovat do již existujících platforem pro jejich stávající uživatele. „V každém z účastnických států vznikne také národní akční plán, který navrhne postupy pro aktivní řešení dopadů klimatické změny,“ doplnila Poděbradská. Adaptaci na dopady klimatické změny řeší v podstatě všechny země Evropy, každá však jinak dlouho, s jinou razancí a rozdílnými úspěchy.

Jedním z důležitých výstupů má být i nadnárodní strategie, podle níž by státy měly postupovat a veřejnost seznamovaly s dopady klimatické změny a riziky, které z ní vyplývají.