Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Diskusní panel k Misím EU

30. ledna 2024 se v Bruselu konal diskusní panel Mise EU: přehodnocení správy věcí veřejných a tvorby politik, který uspořádal nezávislý think-tank Friends of Europe spolu s konsorciem projektu Horizon Europe SSH – CENTRE (Social Sciences and Humanities for Climate, Energy and Transport Research Excellence)  

Mise představují nový koncept v programu Horizon Europe, který by měl poskytnout konkrétní řešení průřezových společenských výzev dnešní doby s cílem podpořit přeměnu Evropy v ekologičtější, zdravější, inkluzivnější a odolnější kontinent tím, že se zasadí o zásadní restrukturalizaci správy a tvorby politik.

Právě vhled do politiky je jednou z hlavních aktivit projektu SSH-CENTRE sdružujícího 13 partnerů z celé Evropy. Projekt přímo zapojuje zúčastněné strany – výzkumníky, tvůrce politik, zástupce firem, občanské společnosti a občanů do posilování sociálních inovací, spolupráce SSH-STEM (společenských a humanitních věd s vědou, technologiemi, inženýrstvím a matematikou) a do transdisciplinárního politického poradenství s cílem urychlit přechod EU k uhlíkové neutralitě.

Úspěch misí vyžaduje zásadní změnu fungování vlád a institucí a nové vymezení vztahu mezi podniky a vládami. Jestli byla po třech letech trvání programu taková změna zaznamenána bylo tématem panelové diskuse. Zároveň se diskutovalo o definování zásadních ukazatelů pro monitorování, o zvýšení součinnosti s ostatními programy na úrovni EU, o dalších perspektivách Misí a o zaměření investic do výzkumu a inovací.

Projekt SSH-CENTRE v panelové diskusi reprezentovala Julia Leventon z CzechGlobe, která se mimo jiné zabývá  změnami v rozhodovacích a řídicích procesech směrem k udržitelnosti a pracuje na vytváření interdisciplinárního a transdisciplinárního výzkumu pro dosažení cílů udržitelnosti. Další tři panelisté byli zástupci DG Clima, DG Environment a Evropského parlamentu.

Záznam panelové diskuse je ke zhlédnutí zde