Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ekosystémová stanice v Ghaně oficiálně zahajuje provoz

Ve středu 8. března bude slavnostně zahájen pilotní projekt Ústavu výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe a Univerzity pro energii a přírodní zdroje v ghanské Sunyani, který se zaměřuje na monitoring klimatických změn a podporuje adaptace na změnu klimatu na úrovni regionu i celé země. Projekt umožní transfer a využití unikátních dat v praxi a také vzdělávání v oblasti ekologie.

Výzkum se bude realizovat díky nově vybudované a vybavené věži pro monitorování toku uhlíku v lesním porostu. Tu společně vybudovaly Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe, Univerzita pro energii a přírodní zdroje v Sunyani s dalšími partnery – Lesnickou komisí Ghany a Lesnickým výzkumným ústavem – v lesní rezervaci Bia Tano v regionu Ahafo. Zkoumaným ekosystémem bude tropický deštný prales a poloopadavý les severozápadního subtypu.

„Do budování stanice nepříjemně zasáhla proticovidová opatření, která její zprovoznění výrazně časově oddálila. Těší mě, že po letech příprav, překonání byrokratických překážek, zajištění financování a budování věže máme konečně kompletní stanici vybavenou nejmodernějším přístrojovým vybavením pro sběr dat, která nám pomohou pochopit globální uhlíkový cyklus“ uvedl profesor Michal V. Marek, ředitel ÚVGZ – CzechGlobe.

Finální vybavení věže měřícími systémy a čidly zajistili vědečtí pracovníci a technici z CzechGlobe společně s ghanskými kolegy, kteří absolvovali doktorská studia v Brně. Ti budou zároveň garanty měřících kampaní.