Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Experti na tiskové konferenci shrnuli Šestou hodnotící zprávu IPCC

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) vydal 9. srpna svoji Šestou hodnotící zprávu, konkrétně její první část zaměřenou na fyzikální aspekty změny klimatu. Zpráva shrnuje poznání z více než 14 000 vědeckých publikací.

Při této příležitosti Komise pro životní prostředí AV ČR spolupořádala  tiskovou konferenci. Tisková konference shrnula hlavní body zprávy:

  • Současná měření růstu teplot potvrzují predikce modelů z předchozích hodnotících zpráv IPCC.
  • Současná změna klimatu je důsledkem lidské činnosti.
  • Dopadem změny klimatu, který je patrný již nyní,  je rostoucí frekvence a intenzita extrémních jevů jako jsou přívalové srážky, sucho nebo vlny horka.
  • Každá desetina stupně globálního oteplování má dopady na kvalitu života lidí – míru oteplování však můžeme ovlivnit. K dosažení co nejnižšího globálního oteplení do budoucna (ideálně pod 1.5 °C) nám může pomoci následování „uhlíkového rozpočtu“, tedy výpočtu množství skleníkových plynů, které ještě můžeme do atmosféry vypustit, abychom nepřesáhli danou úroveň oteplení.

Jedním z panelistů tiskové konference byl také klimatolog  Pavel Zahradníček z CzechGlobe, který zdůraznil, že průměrné teploty v Česku stoupají. Přinášejí negativní důsledky pro zdraví lidí i přírody, jako zvýšený výskyt tropických dnů, sucha, nižší výnosy plodin, nárůst lesních požárů, nízký stav podzemních vod nebo přehřívání měst. Dalšími experty CzechGlobe podílejícími se na komunikaci hodnotící zprávy i dalších biofyzikálních a společenských souvislostí klimatické změny pro média a veřejnost jsou Miroslav Trnka, Zuzana Harmáčková a Julia Leventon .

Více informací o hodnotící zprávě a stručná shrnutí zprávy jsou dostupná na https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/.