Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Experti: Uhlí nelze ve velkém nahrazovat biomasou

Expertní rada evropských akademií (EASAC) na životní prostředí opakovaně poukazuje na to, že v současnosti rozsáhlé nahrazování uhlí lesní biomasou může zvyšovat riziko, že budou překročeny cíle Pařížské dohody. Mezinárodní časopis Global Change Biology – Bioenergy nedávno zveřejnil dokument vypracovaný patnáctičlenným týmem odborníků EASAC, který se věnuje závažným nesrovnalostem mezi vědou a praktickou politikou v oblasti energie získávané z lesní biomasy. Článek staví na rozsáhlé práci expertů EASAC, kteří se touto problematikou zabývají už od roku 2015. Mezi uvedenými odborníky je rovněž Pavel Cudlín z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Více informací zde