Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Globální šetření o stavu biodiverzity ukazuje vyšší ohrožení druhů vyhynutím, než se předpokládalo

V různých částech planety žijí miliony druhů rostlin a živočichů, což dělá ze studia biologické rozmanitosti (biodiverzity) komplexní téma. Na odhadech současného stavu biodiverzity by se proto měli podílet odborníci  ze všech částí světa.

Foto: Andy Underwood-Bultmann

Na nové studii publikované v odborném časopise Frontiers in Ecology and the Environment se podílela také Zuzana Harmáčková z CzechGlobe. Studie shrnula perspektivy tisíců odborníků a odbornic na biodiverzitu z celého světa. Šetření zahrnovalo odpovědi 3 331 vědců studujících biodiverzitu ve 187 zemích světa a  pokrývajících všechny hlavní skupiny druhů, habitatů a ekosystémů.

Poté, co experti a expertky pro studii popsali situaci druhů a ekosystémů, o kterých mají nejhlubší znalosti, odhadli, že od roku 1500 se přibližně 30 % druhů dostalo do fáze ohrožení nebo vyhynutí. I přesto, že jsou tyto odhady spojené se značnou mírou nejistoty, celkově se pro dané období pohybovaly mezi 16 % a 50 %.

Studie také ukázala důležité demografické a geografické rozdíly mezi perspektivami a odhady expertů. Šetření zahrnulo perspektivy široké škály expertů a umožnilo tak zhodnotit i méně známé druhy a obsáhnout i odhady expertů z oblastí nedostatečně reprezentovaných v globální literatuře. Odbornice, které se identifikovaly jako ženy, a odborníci z rozvojových zemí jižní polokoule (tzv. globálního Jihu), odhadovali dosavadní ztrátu biodiverzity a její dopady jako výrazně vyšší, než jsou současné odhady. Ženy se také častěji věnovaly studiu druhů, které jsou globálně považovány za nejvíce ohrožené. Výsledky studie umožňují expertům a expertkám z oblasti výzkumu biodiverzity porovnat vlastní perspektivu s odhady odborníků z různých částí světa. Studie má dále za cíl zvýšit zastoupení široké škály perspektiv odborníků a odbornic na biodiverzitu při nastavování globálních cílů, tvorbě nových politik a plánování změn nutných k ochraně biodiverzity.

Original publication: Isbell et al. 2022. Expert perspectives on global biodiversity loss and its drivers and consequences. Frontiers in Ecology and the Environment. https://doi.org/10.1002/fee.2536

Video shrnutí: https://www.youtube.com/watch?v=3GZpO_YS1Ic