Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Globální studie mapující symbiotické vztahy stromů a mikrobiálních organismů publikovaná v NATURE vznikla za přispění ústavů IFER a CzechGlobe

Život stromů je neoddělitelně spojen symbiotickými vazbami s bakteriálními a houbovými organismy. Skryty v půdním prostředí, tyto různorodé procesy vázané na kořenové systémy zprostředkovávají stromům nezbytné živiny výměnou za uhlík. Nová studie mapující globální výskyt základních symbiotických forem (ektomykorhiza, endomykorhiza a bakterie schopné vázat dusík) byla připravena širokým vědeckým mezinárodním týmem vedeným výzkumníky ze Stanfordovy univerzity.

Studie byla podmíněna využitím obrovské databáze zdrojových údajů – zahrnovala informace k 31 miliónům stromů z celkem 1.1 miliónů lesních inventarizačních ploch ze všech pěti lesnatých kontinentů. Tyto údaje umožnily analyzovat vazby a asociace symbióz podmíněné klimatem, vlastnostmi půdního prostředí, topografií a druhovým složením vegetace, které nemohly být v globálním měřítku dříve ověřeny.

V údajích studie jsou také zahrnuty stovky lesních ploch projektu Inventarizace krajiny CzechTerra, pokrývají celou Českou republiku. „Velmi mě to  těší – CzechTerra je dokladem skutečně funkční dlouhodobé spolupráce kolegů z  IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů a CzechGlobe – Ústav výzkumu globální změny AV ČR“, říká spoluautor publikované studie doc. Emil Cienciala.

Steidinger B.S., Crowther T.W., Liang J., Van Nuland M.E., Werner G.D.A., Reich P.B., Nabuurs G., de-Miguel S., Zhou M., Picard N., Herault B., Zhao X., Zhang C., Routh D., GFBI consortium including, Cienciala E., Peay K.G. (2019) Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses.
Nature 569, 404-408

Poznámka

Venkovní šetření projektu CzechTerra (CZT1 a CZT2) bylo realizováno v rámci dvou dřívějších společných projektů IFER a ÚVGZ: VaV MŽP (SP/2d1/93/071 – CZT1 2008/2009), navrhovatel prof. Michal Marek, ředitel CzechGlobe, a GAČR (14-12262S – CZT2 2014/2015),  navrhovatel doc. Emil Cienciala, IFER.

Foto:

Dřevinná skladba lesa determinuje typ mykorrhizních vazeb

Titulní stránka NATURE
Bohatě strukturovaný listnatý les
Dub a habr na sušší stanoviště
Lužní les Lanžhot
Odumírající smrk – prostor pro odolnější listnáče
Smrk vs Jedle Buk