Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ICOS ERIC

Prováděcím rozhodnutím komise (EU) 2015/2097 ze dne 26. října 2015 došlo ke zřízení integrovaného systému pro sledování cyklu uhlíku – konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ICOS ERIC). 

ICOS představuje panevropskou výzkumnou infrastrukturu zabývající se problematikou vlivu globální změny na ekosystémy. Za významného přispění výzkumníků Centra výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. ICOS napomáhá např. rozvoji udržitelné energetiky, hospodaření s vodou a předpovědím sociálních a ekonomických dopadů globální změny.

ERIC je typem právní formy vytvořené Evropskou komisí pro správu mezinárodních výzkumných zařízení. ICOS ERIC je dvanáctým ustaveným ERIC v Evropě. Díky této právní formě se mohou všechny členské státy podílet na správě i financování komplexních výzkumných zařízení.

Zakládajícími státy jsou Belgie, Německo, Francie, Itálie, Finsko, Nizozemí, Norsko a Švédsko. Švýcarsko se bude konsorcia ICOS ERIC účastnit jako pozorovatel. Česká republika bude o vstup do ICOS ERIC usilovat v nadcházejících měsících.

Zdroj: www.msmt.cz