Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

ICOS vydal 3. číslo bulletinu FLUXES

V červnu 2024 vydala Evropská výzkumná infrastruktura ICOS další číslo Evropského bulletinu o skleníkových plynech – FLUXES.

Aktuální číslo bulletinu je věnováno inventurám skleníkových plynů a klíčovému nástroji pro sledování emisí a urychlení opatření v oblasti klimatu (MRV).

Systém MRV, což znamená vědecky podložené monitorování emisí (monitoring), podávání zpráv a sestavování informací do inventur (reporting) a ověřování nezávislého posouzení vykázaných informací s cílem zajistit jejich přesnost (verification), pomáhá rozhodovacím orgánům hodnotit pokrok na cestě ke světu s nulovými čistými emisemi. Cílem EK je snížit množství čistých emisí do roku 2040 o 90 % oproti úrovni z roku 1990.

Vývoji účinných systémů monitorování, vykazování a ověřování (MRV) opírajících se o vysoce kvalitní údaje se věnují vědci z celé Evropy. Prostřednictvím nových projektů představují nástroje pro monitorování emisí z lidské činnosti a vyvíjejí metody monitorování organického uhlíku v půdě v různých místních klimatických podmínkách a pro různé scénáře změny klimatu.

Systémy MRV jsou vyvíjeny pro širokou škálu použití. Pomáhají zemím ověřovat jejich národní inventury skleníkových plynů založené hlavně na statistických údajích (např. o množství vyrobené oceli, množství uhlí spáleného v elektrárnách, počtu hospodářských zvířat, množství vyprodukovaného odpadu), vykazovat výsledky určitého opatření na zmírnění dopadů změny klimatu nebo sledovat dopady hospodaření s uhlíkem. Některé procesy jsou více komunitní a místní, zatímco jiné mají za cíl poskytnout širší obraz a sloužit celým regionům a zemím. Některé se zaměřují na ověřování činností pro trh s uhlíkovými kredity, zatímco jiné se soustředí na odstraňování nejistot v inventurách.

ICOS se svými bez mála 180 pozorovacími stanicemi rozmístěnými po celé Evropě poskytuje téměř v reálném čase otevřený přístup k informacím o skleníkových plynech, které lze pro systém MRV využít.

Bulletin je ke stažení zde