Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Magdaléna Edwards , Ph.D.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: edwards.m@czechglobe.cz

Telefon: 383579154

Odborné zaměření

Vliv disturbancí a globální klimatické změny na lesní ekosystémy.

Přirozená obnova lesních porostů.

Vliv dlouhodobého působení stresových faktorů na smrk ztepilý

Vzdělání

1996 Mgr. – PřF UK, Ochrana životního prostředí, diplomová práce: Vliv dlouhodobého stresu na asimilační aparát smrku ztepilého na Šumavě. 

2006 Ph.D. a RNDr. – PřF JU, Botanika, disertační práce: Natural regeneration and vegetation changes in disturbed Norway spruce forests.

Profesní kariéra

2000 – 2003: katedra biologie, Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích, odborná asistentka

2004: Botanický ústav AV ČR, Třeboň, odborná asistentka

2003 – současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, Ústav ekologie krajiny AV ČR), vědecký pracovník

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1999 – Nizozemí, Alterra, Wageningen, studium problematiky přeměny lesních monokultur.

Členství

Česká společnost pro ekologii

Stručná scientometrie

Počet článků v časopisech s impakt faktorem: 14

Počet citací (WoS): 224

Počet citací bez autocitací (WoS): 209

h-index: 8

https://www.researchgate.net/profile/Magda_Edwards-Jonasova2