Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Lipová 1789/9 České Budějovice 370 05

Email: cudlin.p@czechglobe.cz

Telefon: 604272215

Odborné zaměření

  • ekologie kořenů a mykorhiz
  • dopady environmentální změny na lesní ekosystémy
  • změny ve využití krajiny a v ukládání uhlíku v krajině
  • role biodiverzity při hodnocení funkcí a služeb ekosystémů
  • adaptační opatření vůči environmentální změně v leso-zemědělské krajině

Vzdělání

2009: doc. – Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně – habilitace z oboru Ekologie lesa

1980: CSc. – Ústav ekologie krajiny AV ČR v Českých Budějovicích, disertační práce: Vliv pesticidů na mykorhizní semenáčky Pinus sylvestris L. – ekologie

1975: RNDr. – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra botaniky – geobotanika, diplomová práce: Příspěvek k ekologii našich vstavačovitých rostlin

Profesní kariéra

1974 – současnost: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (dříve Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie, Ústav ekologie krajiny AV ČR)

2002 – současnost: Vyučující na Fakultě životního prostředí v Ústí nad Labem

2011 – současnost: Vyučující na Lesnické a dřevařské fakultě a Agronomické fakultě, Mendelova univerzita v Brně

2008 – současnost: Vyučující na Zemědělské fakultě, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1993: Institut of Terrestrial Ecology, Grange over Sands, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Dr. J. Dighton; ekologie kořenů Picea abies

1989: Wageningen University, Nizozemí, Dr. M.E. Jansen; role mykorhizních symbioz v úbytku lesů

Členství

Česká botanická společnost

Česká vědecká společnost pro mykologii

Mezinárodní společnost pro krajinnou ekologii

Česká bioklimatická společnost

Stručná scientometrie

Počet článků v impaktovaných časopisech (WOS): 76

Počet citačních záznamů bez autocitací (JCI): 606

H index (WOS): 14