Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Petra Dížková

Photo

Pozice: technik

Oddělení: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Pracoviště: MendelGlobe Zemědělská 1665/1 Brno 613 00

Email: dizkova.p@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Fenologie a fenologický monitoring vybraných rostlinných druhů a ptačích populací (in situ monitoring na lokalitách jižní Moravy). Analýza historických fenologických dat. Využití modelových nástrojů (FenoClim) a dat z dálkového průzkumu Země pro hodnocení fenologie rostlin. Spolupráce s portálem www.fenofaze.cz (fenologický monitoring ve spolupráci se studenty a dobrovolníky).

Vzdělání

2013 – 2016: Bakalářské studium na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomická fakulta, obor: Všeobecné zemědělství (Bakalářská práce: Mikroklimatická variabilita a její vliv na fenologii vybraných druhů)

2016 – 2018: Magisterské studium na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomická fakulta, obor: Všeobecné zemědělství (Diplomová práce: Analýza fenologického vývoje vybraných druhů pro oblast Chráněné krajinné oblasti Pálava a lokality jižní Moravy)

2020 – dosud: Doktorské studium na Mendelově univerzitě v Brně, Agronomická fakulta, program: Aplikovaná bioklimatologie (Disertační práce: Moderní metody monitoringu a modelování fenologických fází druhů a ekosystémů)

Profesní kariéra

2018 – dosud: Technik; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., Sekce klimatických analýz a modelování, výzkumný tým: Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Plants and Ecosystems (PLECO), University of Antwerp, Belgium (7 týdnů v roce 2022)

Center for Advanced Land Management Information Technologies (CALMIT), University of Nebraska – Lincoln (4 týdny v roce 2024)

Stručná scientometrie

Počet publikací na Web of Science: 6

H-Index (dle Web of Science): 2

Počet citací bez autocitací na Web of Science: 8

Publikace

Hájková, L., Možný, M., Oušková, V., Bartošová, L., Dížková, P., and Žalud, Z. (2023). Increasing Risk of Spring Frost Occurrence during the Cherry Tree Flowering in Times of Climate Change. Water 15, 3

Dížková, P., Bartošová, L., Bláhová, M., Balek, J., Hájková, L., Semerádová, D., Bohuslav, J., Pohanková, E., Žalud, Z., and Trnka, M. (2022). Modeling Phenological Phases of Winter Wheat Based on Temperature and the Start of the Growing Season. Atmosphere 13, 15

Bartošová, L., Dížková, P., Bauerová, J., Hájková, L., Fischer, M., Balek, J., Bláhová, M., Možný, M., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Žalud, Z., and Trnka, M. (2022). Phenological Response of Flood Plain Forest Ecosystem Species to Climate Change during 1961-2021. Atmosphere 13, 17

Hájková, L., Možný, M., Bartošová, L., Dížková, P., and Žalud, Z. (2022). A prediction of the beginning of the flowering of the common hazel in the Czech Republic. Aerobiologia, 39

Hájková, L., Možný, M., Oušková, V., Bartošová, L., Dížková, P., and Žalud, Z. (2021). Meteorological Variables That Affect the Beginning of Flowering of the Winter Oilseed Rape in the Czech Republic. Atmosphere 12, 18