Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.

Photo

Pozice: vedoucí vědecký pracovník, vedoucí týmu

Oddělení: Oddělení výzkumu biodiverzity

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v.v.i. Prokišova 356/7 České Budějovice 370 01

Email: kindlmann.p@czechglobe.cz

Telefon: 604753397

Odborné zaměření

 • Populační a metapopulační dynamika, evoluce životních strategií, predikce četností a biologická kontrola škůdců, konektivita v krajině, ochrana přírody, matematické modelování
 • Modelové skupiny: hmyzí škůdci a jejich predátoři, terestrické orchideje, velcí savci

Vzdělání

 • Univerzita Karlova, Praha,  matematika – teor. kybernetika, prom. mat., 1979
 • Univerzita Karlova, Praha,  matematika – matematická analýza, RNDr., 1982
 • MÚ ČSAV a EntÚ ČSAV, aplikovaná matematika, CSc, 1985
 • EntÚ ČSAV, České Budějovice, biologie – entomologie, DrSc., 1997
 • Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, doc. ekologie,1997
 • Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, prof. ekologie, 2001

Profesní kariéra

 • 1980 – 2001: EntÚ ČSAV, České Budějovice, (VPP od 1991)     
 • 1991 – 1997: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, odb. asist. a ved. katedry           
 • 1997 – 2001: Biologická fakulta, Jč. univerzita,, Č. Budějovice, doc. a ved. katedry        
 • 2001 – 2007: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, profesor a ved. katedry  
 • 1996 – 2000: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, proděkan
 • 2000 – 2001: Biologická fakulta, Jč. univerzita, Č. Budějovice, prorektor
 • 2001 – nyní: Ústav systémové biologie a ekologie (od r. 2011 přejmenován na Centrum výzkumu globální změny) AV ČR, ved. oddělení   
 • 2009 – nyní: Přírodovědecká fakulta, Karlova univerzita,  Praha, profesor
 • 2016 – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Ocenění

Cena Antonína Friče 2013

Významné výzkumné pobyty a stipendia

Pouze pobyty delší než 3 měsíce:

 • Invited Professor, Univ. Yamagata, Tsuruoka, Japan, 6 měsíců celkem; financováno JSPS
 • Invited Professor, Universite de Rennes 1, France, 22 měsíců celkem, financováno Universite de Rennes 1, France, 22 měsíců celkem, financováno Universite de Rennes 1
 • BITÖK Bayreuth, Germany, 2001, 3 měsíce, financováno ESF
 • Ecole Nat. Superior Agr. Rennes, France, 12 měsíců, financováno ENSA
 • Invited Professor, Institute National Agronomique Paris Grignon, France, 8 měsíců celkem, financováno INAPG
 • University of East Anglia, School of Biological Sciences, Norwich, Great Britain   28 měsíců celkem, financováno the British Council, Royal Society, NATO, ESF, Centre for Biodiversity Research
 • Autumn Course on Mathematical Ecology, Trieste, Italy. Lecturer.  4 měsíce celkem, financováno ACME.
 • Visiting Assoc. Professor, University of Tennessee, Knoxville, TN, USA, 6 měsíců, financováno UTK.

Členství

 • 2001 – nyní: IUCN – Species Survival Commission – OSG – In Situ Conservation Committee   
 • 1993 – nyní:  IOBC Working Group „Biological Control of aphids and coccids“
 • 2005 – 2009: Steering Committee, Behavioural Ecology of Insect Parasitoids, European Science Foundation       
 • 2011-nyní: Society for Conservation Biology, Eur. Section, Policy Committee  

Členství v redakčních radách časopisů:

 • Acta Oecologica (Associate Editor) – IF2012 = 1.621, 2005 – 2016
 • Journal of Applied Entomology – IF2012 = 1.560, 2004 – nyní
 • Folia Parasitologica – IF2012 = 2.515, 2003 – 2011
 • Eur. J. Environ. Sci. (Editor-in-chief) – IF under consideration (new journal), 2011 – nyní

Stručná scientometrie

Počty publikací k 10.10.2019:

   4        knihy v angličtině, cizí nakladatel

   4        knihy v češtině, český nakladatel

171        článků v impaktovaných časopisech

 

Celkem citací ve WoS:                                    3276

Celkem citací ve WoS bez autocitací:             2790

H-index (WoS):                                                   29

Hlavní publikace:

Knihy:

 • Kindlmann P. (2012): Himalayan Biodiversity in the Changing World. Springer Science+Business Media B.V., Dordrecht. X+226 p.,  hardcover. ISBN 978-94-007-1801-2.

 • Kindlmann P.; Dixon A.F.G.; Michaud J.P. (Eds.) (2010): Aphid Biodiversity under Environmental Change. X+191 p., hardcover. ISBN 978-90-481-8600-6.

 • Berryman A.A., Kindlmann P. (2008): Population systems: A general introduction. Springer, Dordrecht, XVI+224 pp., with CD-ROM, hardcover. ISBN 978-1-4020-6818-8.

 • Kindlmann P., Willems J. H. & Whigham D.F. (2002):  Trends and fluctuations and underlying mechanisms in terrestrial orchid populations. Backhuys, The Netherlands, ix + 254 pp., with 87 figures and 34 tables, hardbound, ISBN 90-5782-123-0.

Články:

 • Dixon A.F.G. and Kindlmann P. (2019), Data on aphids indicate that rarity in herbivorous insects may be a consequence of a low rate of potential population growth. Ecological Entomology, doi:10.1111/een.12779 [IF2018 = 2.073]

 • Timsina B, Kindlmann P, Rokaya MB, Vrchotová N, Tříska J, Horník Š, Sýkora J. (2018) Xanthones Content in Swertia multicaulis D. Don from Nepal. Molecules, 3;23(5), pii: E1067. doi: 10.3390/molecules23051067 [IF2018 = 3.060]

 • Traxmandlová, I., Ackerman, J. D., Tremblay, R. L., Roberts, D. L., Štípková, Z. and Kindlmann, P. (2017), Determinants of orchid species diversity in world islands. New Phytol., doi:10.1111/nph.14862.  [IF2018 = 7.299, 9 citací]