Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Mgr. et Mgr. Eva Horváthová, Ph.D.

Photo

Pozice: vědecká pracovnice

Oddělení: Oddělení společenského rozměru globální změny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: horvathova.e@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Oceňování netržních statků; analýza nákladů a výnosů; ekonomie ekosystémů; účetnictví přírodních zdrojů; adaptace na změnu klimatu; ekosystémové služby; oceňování ekosystémových služeb; nákladové metody netržního hodnocení ekosystémových služeb

Vzdělání

2008 – 2016: Ph.D. environmentální studia, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze

2002 – 2004: Mgr.  ekonomie, Univerzita Karlova v Praze, Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze

1997 – 2002: Mgr. ochrana životního prostředí, Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Profesní kariéra

1/2019+ Vědecký pracovník – Ústav výzkumu globální změny AV ČR

2021- 2023 Vědecko-výzkumný pracovník – Mendelova univerzita v Brně, Ústav financí

2017 – 2022 Přednášející – Úvod do ekonomie životního prostředí (bakalářský kurz), Katedra ekonomie, Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze

2004-2013: European Privatization & Investment Corporation – projektový manager

Ocenění

2004 – ocenění děkana Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy za vynikající diplomovou práci

Granty – hlavní řešitel

Grantová agentura České republiky (GAČR) č. 20-18261S – Ekonomické důsledky přírodních katastrof (2020 – 2022), hlavní řešitel

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GA UK) č. 25309 – Environmentální regulace a finanční situace podniků, hlavní řešitel

Zapojení do projektů

SELINA – Science for Evidence-based and sustainabLe decIsions about NAtural capital: https://project-selina.eu/

Jedna příroda – LIFE-IP: N2K Revisited: https://www.jednapriroda.cz/

MAIA – Mapping and Assessment for Integrated Ecosystem Accounting: https://maiaportal.eu/

LIFE Tree Check: https://www.lifetreecheck.eu/cs/

LIFE Local Adapt – Integration of climate change adaptation into the work of local authorities: https://www.life-local-adapt.eu/cs

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2003/1-6: Universidade Nova de Lisboa, Faculty of Economics, Lisabon, Portugalsko, EU Student Exchange Program Socrates

Členství

Česká asociace zemědělských a environmentálních ekonomů a sociologů

Stručná scientometrie

Publikace v časopisech s impact faktorem: 

Horváthová, E., Baďura, T., Duchková, H. (2021) The Value of the Shading Function of Urban Trees: A Replacement Cost Approach. Urban Forestry & Urban Greening 62, 127166, https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127166

Hartwell, C., Horváth, R., Horváthová, E., Popova, 0. (2021)  Natural Resources and Income Inequality in Developed Countries: Synthetic Control Method Evidence. Empirical Economics, 1-42

Horváthová, E. (2012) The impact of environmental performance on firm performance: Short-term costs and long-term benefits? Ecological Economics 84, 91-97

Horváthová, E. (2010) Does environmental performance affect financial performance? A meta-analysis. Ecological Economics 70 (1), 52-59

Fidrmuc, J., Horváth, R., Horváthová, E. (2010) Corporate interest rates and the financial accelerator in the Czech Republic. Emerging Markets Finance and Trade 46 (4), 41-54

Horvath, R., Kolomazníková, E. (2003) Individual decision-making to commit a crime: A survey of early models. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) 53 (3-4), 154-168

Ostatní publikace:

Horváthová, E. (2022). Analysis of Drinking Water treatment costs – with an Application to Groundwater Purification Valuation. One Ecosystem, 7, e82125. https://doi.org/10.3897/oneeco.7.e82125J

Jakubcová, E., Horváthová, E. (2020) Costs and Benefits of Green Tramway Tracks. Scientia Agriculturae Bohemica, 51, 99-106. DOI: 10.2478/sab-2020-0012

Horváthová, E. (2020) Why Do Firms Voluntarily Adopt Environmental Management Systems? The Case of the Czech Republic.  Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 2020, 68, 157-168.

Hartwell, C., Horváth, R., Horváthová, E., Popova O. (2019) Democratic Institutions, Natural Resources, and Income Inequality. Comparative Economic Studies, 61(4), 531-550

https://scholar.google.com/citations?user=QfD-i2gAAAAJ&hl=cs

https://www.researchgate.net/profile/Eva_Horvathova