Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Vladana Procházková

Pozice: Technik

Oddělení: Oddělení analýz ekosystémových funkcí krajiny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: prochazkova.v@czechglobe.cz

Telefon: 703828749

Odborné zaměření

Vzdělání

1982 až 1986 – Gymnázium Říčany

1991 až 1996 – Vysoká škola zemědělská v Brně, později Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (dnes Mendelova univerzita v Brně), Lednice, obor zahradní a krajinářská architektura

Profesní kariéra

1986 až 1989 – Výzkumný a šlechtitelský ústav okrasného zahradnictví v Průhonicích (dnes Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.), oddělení školkařů

1989 až 1991 – Státní ústav památkové péče a ochrany přírody (později Český ústav ochrany přírody, dnes Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), Praha, Laboratoř dálkového průzkumu Země

1997 až 2015 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Brno, později Regionální pracoviště Jižní Morava

2015 až 2016 – Národní památkový ústav, Kroměříž, Metodické centrum zahradní kultury

2016 až dosud – posuzovací a znalecká činnost (OSVČ) v oblasti ochrany přírody (krajinný ráz a stromy)

2017 až 2018 – Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, Odd. ochrany přírody

2018 až 2019 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Ostrava, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

2019 až dosud – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno, Odd. ukládání uhlíku v krajině, později Odd. analýz ekosystémových funkcí krajiny