Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

doc. RNDr. Vladimír Špunda, CSc.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Laboratoř ekologické fyziologie rostlin

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Chittussiho 10 Ostrava 710 00

Email: spunda.v@czechglobe.cz

Odborné zaměření

fluorescence chlorofylu a; biofyzikální ekofyziologie rostlin; fotosyntéza ve stresových podmínkách – fotooxidativní stres a fotoprotektivní procesy;  mechanismy krátkodobé odezvy a aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin vůči změnám klimatických podmínek (variabilita a spektrální složení radiace, zvýšená teplota, zvýšená koncentrace CO2 a další projevy globální změny klimatu, vzájemné interakce působení uvedených environmentálních faktorů);  metody optické spektroskopie a jejich aplikace ke studiu fotosyntézy.

Vzdělání

VŠ vzdělání: (1991-1986) Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Obor: biofyzika a chemická fyzika – červený diplom, Diplomová práce: Spektrálně optické jevy ve fluorescenci chlorofylu a v zeleném listu. (Školitel: Doc. RNDr. Jan Nauš, CSc.).

Externí aspirantura: (1991-1994) Ústav experimentální botaniky AV ČR, obor fyziologie rostlin, Téma disertační práce: Fluorescenční indikace funkčního stavu fotosyntetického aparátu jehličnanů. (Školitel: RNDr. Zdeněk Šesták, DrSc.).

Habilitační práce a řízení v oboru Biofyzika: Projevy aklimace fotosyntetického aparátu vyšších rostlin na zvýšenou úroveň fotosynteticky aktivního záření. Regulace využití absorbované excitační energie. (obhájeno 24. 11. 1999 před vědeckou radou Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně).

Profesní kariéra

1986 – 1988: odborný pracovník, Mikrobiologický ústav ČSAV, Oddělení autotrofních mikroorganismů Třeboň

1988 – 1991: odborný pracovník, Ústav ekologie průmyslové krajiny Ostrava, AV ČR

1991 – doposud: Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě – 1991-1999  odborný asistent na Katedře fyziky, docent od 1.1.2000; 2000- 2006: proděkan PřF OU pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy; 2010-doposud: vedoucí Katedry fyziky; 2011- doposud: vědecký pracovník na Environmentálním centru PřF OU

2011 – 2015: vědecký pracovník,  Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.; 2016-doposud: vědecký pracovník, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. (nástupnická organizace CVGZ)

Významné výzkumné pobyty a stipendia

1994 (4 měsíce): Univerzita Umeä (Švédsko), Department of Plant Physiology, výzkumný pobyt u prof. Gunnara Öquista (stipendium Swedish Institute)

– červenec 2007, říjen 2009, říjen 2012: Karlsruhe Institute of Technology, Germany (Dr. Claus Buschmann) – celkem 3 týdny

– únor 2911, srpen 2016, únor 2017, leden 2018, červen 2018 – Biological Research Centre (HAS, Szeged, Hungary, Laboratory of Photosynthetic membranes Dr. G. Garab, Dr. P. Lambrev, Dr. B. Ughy) – celkem 5 týdnů 

Členství

Členství ve vědeckých radách:  Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: od 2000 do 2006 a od roku 2010 – doposud,  Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci: 2006 – doposud

– člen Rady Instituce CVGZ: 2013 – doposud

– členství v oborových radách doktorského studijního programu: obor Biofyzika na PřF OU – předseda, obor Biofyzika na PřF UPOL Olomouc

– Grantová Agentura České Republiky: člen podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2003-2008), člen oborové komise 5 Sekce zemědělských věd (2006-2007), předseda podoborové komise 522, Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2007);  člen panelu P501 Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2011- 2015), místopředseda panelu P501 a člen OK 5 (2011), člen panelu P501 Rostlinolékařství, fyziologie rostlin (2016- 2019),  místopředseda panelu P501 (2018), předseda panelu P501 (2019) a člen OK 5 (2018-2019).

Stručná scientometrie

Researcher ID: G-4479-2014

Údaje k 17.3. 2020:

Celkem počet záznamů na WOS: 69

Publikace v impaktovaných časopisech : 52

Recenzované publikace v neimpaktovaných časopisech (dle Scopus): 3

Celkový počet citací dle WOS : 806, bez autocitací : 649

 H-index: 15