Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

MSc. Simeon Vaňo, PhD.

Photo

Pozice: vědecký pracovník

Oddělení: Oddělení společenského rozměru globální změny

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. V Jirchářích 149/6 Praha 110 00

Email: vano.s@czechglobe.cz

Odborné zaměření

Envrionmentální plánování, governance a politika, Věda udržitelnosti, Analýza systémů, Adaptace na klimatickou změnu, přírodě blízká opatření

Vzdělání

09/2018 – 06/2022: doktorandské studium – Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, studijny odbor Environmentalistika – Udržatelné plánováni měst

Téma/ práce: Udržatelný rozvoj měst v kontextu globálnich změn životného prostředí: Plánování a governance zelené infrastruktury

09/2016 – 08/2018: magisterské studium – University of Copenhagen, studijný program Nature Management – Biodiversity, Landscape and Planning

Práce: Přírode-blízke plánování pro udržitelný rozvoj měst: stav a perespektíva na Slovensku

09/2010 – 08/2013: bakalařské studium – Fakulta přírodních věd, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, studijny odbor Environmentalistika – Ochrana a využitie krajiny

Stručná scientometrie

S Vaňo, AS Olafsson, P Mederly. 2021. Advancing urban green infrastructure through participatory integrated planning: A case from Slovakia. Urban Forestry & Urban Greening 58, 126957

C De Luca, J Langemeyer, S Vaňo, F Baró, E Andersson. 2021. Adaptive resilience of and through urban ecosystem services: a transdisciplinary approach to sustainability in Barcelona.  Ecology and Society 26 (4)

L Suchá, S Vaňo, M Jančovič, T Aubrechtová, P Bašta, H Duchková. 2022. Collaborative scenario building: Engaging stakeholders to unravel opportunities for urban adaptation planning. Urban Climate 45, 101277

J Leventon, L Suchá, B Nohlová, S Vaňo, ZV Harmáčková. 2022. Participation as a pathway to pluralism: A critical view over diverse disciplines. Pluralism in Ecosystem Governance, 175