Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

RNDr. Roman Prokeš, Ph.D.

Photo

Pozice: vedoucí týmu VT19

Oddělení: Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: prokes.r@czechglobe.cz

Telefon: 704672948

Odborné zaměření

Výzkum a vývoj v oblasti měření kontaminace životního prostředí. Vývoj nových typů aktivních, pasivních i jednorázových vzorkovačů volného i vnitřního ovzduší, atmosférické depozice, vody, sedimentů a půdy. Vzorkování, úprava a analytické zpracování různých matric životního prostředí

Realizace a koordinace odběrových kampaní a případových studií v ČR i ve světě.

Vzdělání

2001 – 2004 Bakalář, Bc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie

2004 – 2006 Magistr, Mgr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, obor Chemie životního prostředí

2006 -2008 Doktor přírodních věd, RNDr. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, ČR, obor Chemie životního prostředí

2006 – 2013 Doktor filozofie, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, ČR, obor Chemie životního prostředí

Profesní kariéra

2007 – dosud Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum RECETOX:

  2007 – 2010 technický pracovník   

  2010 – 2014 vzorkovací technik

  2011 – dosud lektor MU

  2014 – 2018 specializovaný pracovník ve výzkumu a garant vzorkovacích programů

  2018 – 2020 vedoucí Environmentálních monitorovacích sítí a vzorkovacích programů

2020 – dosud Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Oddělení atmosférických toků a dálkového transportu látek:

  2020 – dosud vedoucí VT

Významné výzkumné pobyty a stipendia

2005 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, CZ – 2 měsíční stáž

2008 Department of Applied Environmental Science, ITM, Švédsko – 6 měsíční stáž 

2012 EAWAG, Švýcarsko – 2 měsíční stáž 

2013 Woods Hole Oceanograghic Institution (WHOI), USA – 2 měsíční stáž 

Stručná scientometrie

Autor nebo spoluautor více jak 40 publikací s IF, více jak 130 odborných reportů a zpráv, 10 certifikovaných metodik a map a dalších prací jako jsou skripta, edukačních manuály, příručky a standardních operačních postupy v rámci akreditované laboratoře