Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu
CZECHGLOBE
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
image/svg+xml

Ing. Jarmila Grégrová

Photo

Pozice: Vedoucí OPŘ

Oddělení: Oddělení projektového řízení

Pracoviště: ÚVGZ AV ČR, v. v. i. Bělidla 4a Brno 603 00

Email: gregrova.j@czechglobe.cz

Telefon: 511192239

Vzdělání

1994 – 1999 – Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity Brno, obor Veřejná ekonomika, inženýrské studium.

1990 – 1994 – Gymnázium tř. kpt. Jaroše

Profesní kariéra

2016 – dosud – Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení – vedoucí oddělení

2013 – 2015 – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení – vedoucí oddělení

2011 – 2013 – Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., oddělení projektového řízení – finanční manažerka projektu CzechGlobe (OP VaVpI)

2010 – 2011 – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Centrum materiálového výzkumu – finanční manažerka projektu CMV (OP VaVpI)

2003 – 2010 – Regionální rozvojová agentura jižní Moravy – projektový manažer (Zpracování dokumentace projektů – příprava projektů pro žádost o prostředky z fondů ČR a EU, zpracování finančních analýz projektů, zpracování studií proveditelnosti. V letech 2009 – 2010 manažer přípravy a realizace projektu Moravia Science Centre – VIDA!. V letech 2003 – 2006 manažer přípravy a realizace projektů Vědeckotechnický park JMK a Biotechnologický inkubátor INBIT.)

2008 – 2010 – Úřad regionálního rozvoje regionu soudržnosti Střední Morava – expert pro vybrané oblasti ROP (Vypracování posudků k potřebnosti a relevantnosti projektových žádostí z oblasti veřejné infrastruktury a cestovního ruchu.)

2000 – 2003 – GaREP spol. s r.o. – vědeckovýzkumný pracovník (Příprava a zpracování programových dokumentů regionálního rozvoje kraje Vysočina, Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje; dokumentů regionálního rozvoje okresů a mikroregionů těchto krajů. Výzkumná  činnost v oblasti regionálního rozvoje ve spolupráci s katedrou geografie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a katedrou regionálního rozvoje Ekonomicko správní fakulty MU.)

1999 – 2000 – Ústav pro informace ve vzdělávání – pracovník oddělení metodiky a zpracování hromadných dat (Vedení registru konečných příjemců dotací ze státního rozpočtu a oblasti zabezpečení finančního a účetního výkaznictví resortu školství.)